חדשות בנושאי עליזה בלוך - דף מספר 2

שאיפת קבלת החלטת ממשלה לא נגוז

שאיפת קבלת החלטת ממשלה לא נגוז

לפחות אצל קובעי המדיניות בעיר, בלי החלטה אין תקווה לבית שמש. האם ההחלטה שלא התקבלה בימי ממשלה אוהדת במיוחד (נתניהו כץ וליצמן רצו) תתקבל דווקא בימים בהם בנט ושקד מכהנים, כאשר ליברמן על האוצר. האם האחרון ירצה לחזק את החרדים, בית שמש נחשבת עיר חרדית, וייטיב עם העיר?
פרסום ראשון: שליש מתקציב החינוך העירוני הולך לחינוך המיוחד

פרסום ראשון: שליש מתקציב החינוך העירוני הולך לחינוך המיוחד

שליש מהוצאות החינוך בעיר מוצאות על חינוך מיוחד. כ-85 מיליון מתוך 254 מיליון ש"ח מוקדשים לצרכי החינוך המיוחד. 25 מיליון בתקציב מיועדות לקייטנות הקיץ. משרד החינוך כבר הודיע שאין השנה כסף ליעד הזה. מנין תגייס בית שמש 25 מיליון?
טיוטת התקציב לשנת 2021 בגירעון של כ-40 מיליון ש"ח

טיוטת התקציב לשנת 2021 בגירעון של כ-40 מיליון ש"ח

שיבת המליאה לאישור התקציב נקבעה כבר למועד 17 למרץ, עד אז מוזמנים חברי מועצת העיר ללמוד ולהעיר הערותיהם, בסיומם תתוקן (או שלא) החוברת, ואז תובא לדיון בוועדת הכספים, אישור בהנהלה ואז למהלך הפורמלי בעירייה שלנו למליאת מועצת העיר. הפוך? צודקים לגמרי.
הקרן לפיתוח: עשרות מיליונים מתגלגלים רחוק מעין הציבור וללא כל ביקורת

הקרן לפיתוח: עשרות מיליונים מתגלגלים רחוק מעין הציבור וללא כל ביקורת

מה אתם יכולים ללמוד ממסמך כזה? הנה הדוח של הקרן לפיתוח שהונח לפני חברי מועצת העיר, ממה שאין בו תוכלו ללמוד הרבה, למשל מה ועל מה הוצאו כספים במהלך שנת העבודה השוטפת? והאם לא היו תנועות במהלך השנה. אפילו דפי העובר ושב בשבון הבנק הפרטי שלכם עמוסים פרטים יותר.