משרד העבודה: שיעור התעסוקה של הגברים החרדים נמוך

אגף אסטרטגיה במשרד העבודה לנתוני סקר כוח אדם של הלמ"ס מפרסם נתוני תעסוקה על הגבר החרדי. שטחים יש ובשפע בבית שמש, מפעליו יוקמו, האם כוח העבודה יהיה מבית שמש? לתשומת הדורשת את קרן הארנונה מתל אביב...

משרד העבודה
משרד העבודה

אחת הטענות המרכזית נגד התפתחותה הלא מובנת של העיר בית שמש היא כוח התעסוקה בעיר. שטחים לבנייה יש ובשפע, רק באחרונה פרסמנו כאן על שבעה שטחים חדשים להקמת או העתקת מפעלי הייטק, האם יש כוח תעסוקה בעיר צומחת כמו בית שמש?

היום מתפרסמים נתונים לגבי העסקת חרדים בשירות התעסוקה. שימו לב לפרטים הבאים: שיעור התעסוקה הנמוך של גברים חרדים מהווה אתגר לשוק העבודה הישראלי שנים רבות. שיעור התעסוקה של הגברים החרדים נמוך מאוד יחסית לתעסוקה בקרב אוכלוסיות אחרות, ומאז שנת 2014 עד 2019 כמעט ולא עלה ונע סביב 51%. כלומר מתוך כל שני גברים בעיר עובד אחד בלבד!!! מתוך כ-30 אלף גברים בגיל העבודה בגילאים בים 21 ועד 69 עובדים מחצית כ-15000 עובדים. חלקם עובדים כעצמאים. ועוד נתון חשוב לדעת: מתוך אותם 15000 עובדים בעיר רק כמחצית מהם מועסקים במשרה מלאה.

שיעור התעסוקה הנמוך מהווה אתגר להמשך צמיחת כלכלת ישראל, והביא את הממשלה להציב יעד תעסוקה שאפתני של 65% תעסוקה בשנת 2030. מה יהיה עד 2030?

העלייה בשיעור התעסוקה לוותה בגידול בשיעור המועסקים חלקית, שעמד על 40% במחצית הראשונה של 2023 לעומת 37% ב-2022 כלומר נראה שמי שנכנסו לתעסוקה נכנסו במשרות חלקיות, ובמקביל לא חל גידול יחסי בשיעורי המשרה של מי שכבר היו בשוק העבודה באופן שיפצה על כך. שיעור הגברים החרדים המועסקים חלקית דומה לשיעור בקרב נשים ערביות 41% נמוך משיעור הנשים החרדיות שמועסקות חלקית (51%) וגבוה משמעותית מהשיעור בקרב יהודים לא חרדים –16% השיעור הגבוה של הגברים המועסקים חלקית יכול לשקף העדפה לשמירה על איזון בין עבודה למחויבויות דתיות.

ובהתייחס לקרן הארנונה, ראש עירנו דאגה לפרסם תמיכתה בשר האוצר לחלוקה מאוזנת של הארנונה בין ערים מניבות לבין ערים עניית- קרן הארנונה. האם תשנה דעתה למקרא הנתונים האלה?

נושאים: משרד העבודה, כוח תעסוקה חרדי, בית שמש, קרן הארנונה, עליזה בלוך
משרד העבודה
משרד העבודה
משרד העבודה
משרד העבודה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: