בריאות בית שמש

נתוני ההתחסנות בעיר ממשיכים להיות נמוכים

נתוני ההתחסנות בעיר ממשיכים להיות נמוכים

30,837 מתוך אוכלוסייה של 80 אלף תושבים (הילדים לא נכללים עדיין) או 'רק' 23.32% מכלל בעלי האפשרות התחסנו במנה ראשונה. הרבנים אלבז, מאזוז ולאו וגם ראש העיר וממונה היקל"ר קוראים להתחסן. חלק מהציבור נותר ספון בבית. התחלואה לא תרד ואנחנו עדיין בציון רמזור 6.5