חדשות בנושאי עיריית בית שמש - דף מספר 3

טיוטת התקציב לשנת 2021 בגירעון של כ-40 מיליון ש"ח

טיוטת התקציב לשנת 2021 בגירעון של כ-40 מיליון ש"ח

שיבת המליאה לאישור התקציב נקבעה כבר למועד 17 למרץ, עד אז מוזמנים חברי מועצת העיר ללמוד ולהעיר הערותיהם, בסיומם תתוקן (או שלא) החוברת, ואז תובא לדיון בוועדת הכספים, אישור בהנהלה ואז למהלך הפורמלי בעירייה שלנו למליאת מועצת העיר. הפוך? צודקים לגמרי.
הנהלת העירייה אישרה העלאת שכר לעוזרי נבחרים

הנהלת העירייה אישרה העלאת שכר לעוזרי נבחרים

מדובר בעוזרים לנבחרים המשרתים את הציבור, ובכל זאת בימים בהם יש צמצום בהכנסות, או היעדר הכנסות יזומות חדשות, צפוי לצמצם את השכר ולא להעלותו. בבית שמש זה הפוך... רק שיסבירו מנין מגייסים עוד רבע מיליון שח? נדגיש, לעיריית בית שמש אין עדיין תקציב לשנת 2021.
הקרן לפיתוח: עשרות מיליונים מתגלגלים רחוק מעין הציבור וללא כל ביקורת

הקרן לפיתוח: עשרות מיליונים מתגלגלים רחוק מעין הציבור וללא כל ביקורת

מה אתם יכולים ללמוד ממסמך כזה? הנה הדוח של הקרן לפיתוח שהונח לפני חברי מועצת העיר, ממה שאין בו תוכלו ללמוד הרבה, למשל מה ועל מה הוצאו כספים במהלך שנת העבודה השוטפת? והאם לא היו תנועות במהלך השנה. אפילו דפי העובר ושב בשבון הבנק הפרטי שלכם עמוסים פרטים יותר.