פרסום ראשון- איום נגד העירייה: "יבוטל כתב האישום ולא- ייסגרו המקוואות"

כתב אישום להפעלת עסק ללא רישיון נגד המועצה הדתית ואחרים בגין הפעלת שבע מקוואות בעיר ללא רישיון עסק. המועצה הדתית לא נשארת חייבת: "אם לא יומצא לנו רישיון זמני, נסגור לאלתר את המקוואות כבר מיום ראשון".

פנים המקוה תמונת אילוסטרציה
פנים המקוה תמונת אילוסטרציה

עיריית בית שמש באמצעות ב"כ היועץ המשפטי עו"ד מיקי גסטוירט הגישו כתב אישום נגד המועצה הדתית בית שמש, הממונה מטעם המשרד לשירותי דת אלדד גדסי ונגד ירון לוי הממונה על המקוואות במועצה הדתית.

האשמה המיוחסת לנ"ל היא הפעלת שבע מקוואות בבית שמש ללא רישיון עסק. המקוואות ברחובות הרקפת, המשלט, ראובן, שביל האשל, לכיש, בן זכאי ודולב טעונים רישיון מאת ראש העירייה לפי חוק רישוי עסקים.

"לנאשמים הנ"ל לא ניתן רישיון להפעלת העסק מאת ראש העירייה והם צפויים לעונשים". לנ"ל מיוחסים לא פחות מ-7 עבירות לפי חוק הפעלת עסק ללא רישיון.

מקווה טהרה הוא "עסק טעון רישוי" בהתאם לצו רישוי עסקים. מטרת הרישוי של מקווה: הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים בו. מן האמור בחוק רישוי עסקים עולה, כי רישיון או היתר זמני למקווה לא יינתן אלא אם כן ניתן אישור שר הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך .

ברחבי הארץ פועלים מאות מקוואות נשים וגברים אשר מתוקף החוק מחויבים להחזיק ברשותם רישיון עסק למקווה שתחת אחריותם. על מנת לעמוד על המצב הקיים בשטח, ערך אגף מבני דת במשרד לשירותי דת סקר פילוח חסמים המעכבים מתן רישיון עסק למקווה. בהתאם לממצאי הסקר, נלמדו החסמים הקיימים המעכבים את הנפקת רישיון העסק. כהמשך ישיר לפעילות ערך המשרד לשירותי דת סקר בנושא, בחודש מאי 2020 בקרב הרשויות המקומיות והמועצות הדתיות, אשר ממנו עולה תוצאה כי ב-55% מהמקוואות לא קיים רישיון עסק, יצוין כי מתוך אחוז זה, כשליש נמצאים עדיין בהליכים לצורך הנפקת רישיון עסק כנדרש.

בבית שמש פועלים המקוואות הנ"ל בשבע השנים האחרונות (לפחות) ללא רישיון. נדגיש המקוואות מעולם לא החזיקו בידם רישיון עסק, והמציאות (דרישה להוצאת רישיון עסק) החדשה נדרשת מהמועצה הדתית רק בשנים האחרונות.

המעניין הוא שהעירייה לא נקטה בדרך אחרת הנתונה בידה, לסגור את העסק- את המקווה בצו מנהלי.. אלא הלכה צעד אחד רחוק מדי והגישה נגד 'מפעילי' המקוואות כתב אישום. לשון החוק: "ראה גורם מהגורמים המנויים על יסוד דוח שהגיש לו מפקח, כי יש יסוד סביר להניח כי מתקיים אחד מאלה, רשאי הוא לצוות בכתב- הפעלת סמכות להוציא צו מינהלי נגד בעל העסק, נגד המחזיק בעסק, על מי שבפיקוחו או בהשגחתו פועל העסק, ועל כל מי שהמועסק בשירותם, להפסיק את העיסוק בעסק, בין בסגירת החצרים ובין בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק". כאמור העירייה לא נקטה בצעד זה מחשש למחאה ציבורית חריפה.

במועצה הדתית תמהים בלשון המעטה על הגשת כתב האישום. "נכון שאין רישיון כנדרש, אבל התחלנו לטפל בנושא, וכבר יצרנו קשר עם ספק הבקי בתחום הוצאת רישיונות כדי לקדם את הנושא. לבוא ולהטיל כתב אישום בפרצוף של מי שעוסק בתחום הזה, זה מעשה שלא ייעשה". והיה מי שהוסיף "אם יש איסור על הפעלת מקווה ללא רישיון, וכי הדבר גורם עד כדי הגשת כתב אישום, אזי סגירת המקוואות ממש מתבקשת".

בעירייה טוענים שניתן הרבה זמן למועצה הדתית לקדם את קיום הוראות החוק. "אם יש להם טענות הם יכולים לבוא רק אל עצמם. בכל מקרה, אנחנו מוכנים לראות הוכחות ומעשים ולא דיבורים כדי לסגת מהגשת כתב האישום." אומר גורם בעירייה.

עו"ד חגי כהן ב"כ המועצה הדתית שיגר מכתב תשובה לעירייה שהוא בעצם מכתב התראה או איום, ובו הודעה על כוונה לנקיטת הליכים. "בשל העובדה כי מקוואות אלו נבנו על ידי העירייה והופעלו בדרך זו שנים רבות ודווקא כעת, כאשר הממונים הנוכחים פעלו להסדיר את רישיון המקוואות "זכו" לכתב אישום הרי שהמועצה הדתית מתכבדת להודיע כי היה ולא יתקבל רישיון זמני על אתר וימחק כתב האישום, תודיע המועצה הדתית לכלל הציבור כי החל משבוע הבא יסגרו כלל המקוואות בעיר עד להסדרת רישיון עסק למקוואות.".

ביקשנו התייחסות דובר העירייה עד להעלאת הידיעה טרם הגיעה כל תגובה.

נושאים: עיריית בית שמש, המשרד לשירותי דת, המועצה הדתית, כתב אישום
פנים המקוה תמונת אילוסטרציה
פנים המקוה תמונת אילוסטרציה
פנים המקוה תמונת אילוסטרציה
פנים המקוה תמונת אילוסטרציה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: