פרסום ראשון: תקציב עיריית בית שמש לשנת הכספים הנוכחית לא אושר במשרד הפנים

אם זה היה קורה בשנה רגילה לא בשנת בחירות, מליאת מועצת העיר הייתה מפוזרת והשר היה חייב בהקמת וועדה ממונה. נוצר פתח לביטול התעודה לניהול תקין שניתנה לעירייה.

מקבל תעודה לניהול תקין
מקבל תעודה לניהול תקין

בשעה שהרשויות המתוקנות במדינת ישראל כבר הוציאו את כל תקציבן לשנת הכספים הנוכחית או לפחות יודעות מה מסגרת תקציבן לפעילות בשנת 2018, לעיריית בית שמש אין תקציב מאושר בידי משרד הפנים.

לפי החוק, על הגזבר להכין הצעת תקציב לעירייה על פי הנחיות ראש העירייה, וראש העירייה יגישנה לאישור מועצת העיר לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה. קרי הגזבר היה חייב להניח הצעת תקציב כבר בסוף חודש אוקטובר 2017, ולא קיים את פקודת העיריות. במקום זאת, באיחור של ארבעה חודשים, הובא התקציב לדיון במליאת מועצת העיר. הגזבר הניח הצעת התקציב רק בישיבת חודש פברואר, 21.2.18 ארבעה חודשים מאוחר מהיום הקובע להגשת התקציב.

החוק קובע את ההליך לאישור התקציב, בתום אישורו בידי מליאת מועצת העיר, כאמור זה נעשה בישיבת פברואר, מועבר התקציב לבדיקה ואישור במשרד הפנים.

נכון להיום, שבעה חודשים אחרי חודש פברואר, ו- 11 חודשים מהיום בו היה צריך להיות מוכן התקציב לשנת 2018, לעיריית בית שמש אין תקציב והיא פועלת מכוח תקציב 2017.

מה שאומר, והגזבר כבר התריע על כך, שעיריית בית שמש מתנהלת לפי חלקיות של 1/12 לתקציב 2017. תקציב 2018 עומד על מסגרת לא מאושרת של 518 מיליון בעוד תקציב 2017 עומד על מסגרת 470 מיליון ש"ח.

אם המצב הזה היה קורה בשנה רגילה, היה על השר לתת שלושה חודשים מיום החלטתו לא לאשר את התקציב, ואם גם אחרי שלוש החודשים האלה אין תקציב מאושר, ימנה השר וועדה ממונה לניהול ענייני העיר. בשל הבחירות הקרובות 'הרוויחה' העירייה את המציאות בה לא תמונה וועדה קרואה, ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול ניצל מהדחה וממינוי וועדה ממונה.

ועוד, בשנת הפעילות האחרונה קיבלה עיריית בית שמש תעודה על ניהול תקען, התעודה לאחר שאילתא שהוגשה למשרד הפנים, בידי כותב שורות אלה, הוברר כי היא על תנאי, אם יתברר כי העירייה אינה מתנהלת לפי פקודת העיריות תישלל התעודה מהעירייה. האם משרד הפנים אכן יקיים הבטחתו?

נושאים: עיריית בית שמש, משרד הפנים. תקציב 2018
מקבל תעודה לניהול תקין
מקבל תעודה לניהול תקין
מקבל תעודה לניהול תקין
מקבל תעודה לניהול תקין
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
פרסום ראשון: תקציב עיריית בית שמש לשנת הכספים הנוכחית לא אושר במשרד הפנים
הרב בריח השלישינכתבה ביום שני, 17 בספטמבר 2018, 12:01

ניהול תקין חחח.תנסו פעם לבקש לראות את תקציב מסודר של אחת המחלקות אין מצב שיראו לכם זה סוד כמוס איך משתמשים בבית שמש בכספי הציבור

פרסום ראשון: תקציב עיריית בית שמש לשנת הכספים הנוכחית לא אושר במשרד הפנים
אליהונכתבה ביום ראשון, 16 בספטמבר 2018, 10:28

ציון ,נשמע שאתה מתגעגע לדני ועקנין, רק תזכיר לותיקים בינינו במי תמכת ,בבחירות ההם ?