מבקר העירייה מבקר את פעילות העירייה או מגן עליה?

קראתם את דוח הביקורת לעירייה לשנת 2019? אם לא ואם כן, ראו כיצד מגן המבקר על העירייה בעובדה פשוט לא נכונה. מבחינתי זה פוגע באמינות הדוח ויכול להיות שאין עובדה אחת מעידה על הכלל. ספק? כן אני בהחלט מטיל ספק...

מבקר העירייה עם הגזבר
מבקר העירייה עם הגזבר

הסעיף האחרון בסדרת הנושאים שיעקב דהן מבקר העירייה החליט לבדוק בדו"ח הביקורת החשוב שלו לשנת 2019 היה 'מעקב אחר תיקון ליקויים על דוחות כספיים מבוקרים 2019'.

אכן הגיע הזמן לבדוק את 'הקשר' בין משרד הפנים לבין עיריית בית שמש בידי גורם חיצוני נוסף. יעקב דהן נטל על שכמו את המשימה.

משרד הפנים מממן רו"ח חיצוני לבדוק את ההתנהלות הכספית של הרשויות המקומיות ובכללן את בית שמש. בקרוב, תוך ימים יתפרסם הדוח הכספי לשנת 2020.

העירייה באופן סיסטמטי מאשרת את תקציבה לא במועד. גם תקציב 2019 אושר לא במועדו, ולזה הייתה סיבה אחרת!! זה עתה נבחרה עליזה בלוך, ועליה היה עוד ללמוד את התקציב ואת העירייה ומטעם זה הובא התקציב לאישור בתחילת אפיל 2019. הנה מה שאמרה אז בלוך לבריה מסביב לשולחן המליאה: "תקציב 2019 נבנה בעמל רב בכדי להביא את העיר בית שמש למצב טוב יותר תוך התייעלות ויצירת צמיחה, יצירת מקורות תעסוקה, יצירת מנועי צמיחה ושיפור השרות לתושבים, התקציב מוגש לאחר שיח עם כל הגורמים בתוך העיר ובמשרדי הממשלה שולחנות עגולים והקשבה חשוב להדגיש שהתפקיד שלנו הוא לשמור על אוירה רגוע , צביון ושיח מכבד. " אז דווקא לשנת 2019 היה הסבר מניח את הדעת.

מר דהן כותב את הסיבה להיעדר הנחת ואישור תקציב במועד לשנת 2019: " העירייה עושה כל מאמץ להביא את התקציב בזמן. עיכובים באישור תקציב העירוני נובע בעיקר מהסיבה של אי אישור תקציב המדינה במועד והעברת מידע לגבי המענקים ע"י משרדי ממשלה המהווים חלק נכבד ועיקרי בתקציב העירוני."

ובכן זה פשוט לא נכון. למה מר דהן תולה את העיכוב בהיעדר תקציב? "מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את תקציב המדינה לשנת 2019 שיעמוד על 479.6 מיליארד ש"ח." אז למה מר דהן כותב מסקנה לא מדוייקת?

יואיל בטובו המבקר הנכבד ויחזור לימים שלפני 2019 ומה ימצא שם? אותן הערות בדיוק על חוסר הגשת תקציב במועד!!! באותן שנים היה תקציב ממשלתי מאושר, כנראה שהטעם לאי הגשת תקציב בעיריית בית שמש הוא אחר.

והשנה הרי התקציב כבר אושר, אז למה טרם החלה העירייה בארגון התקציב השנתי לשנת 2022?

שנת 2022 כדוגמא, עד היום לא החלה העירייה בארגון תקציבה, הפעם הטענה היא אחרת, היעדר קואליציה. נו, וזה נימוק נכון? מי מכין את התקציב? האחריות על ארגון התקציב, או לפחות הגשת טיוטתו מוטלת על ראש הרשות, מנכ"לה וגזברה. האם אלו החלו לכתוב טיוטא כלשהי שתונח בבוא המועד האפשרי?

נושאים: עיריית בית שמש, ביקורת, יעקב דהן, משרד הפנים
מבקר העירייה עם הגזבר
מבקר העירייה עם הגזבר
מבקר העירייה עם הגזבר
מבקר העירייה עם הגזבר
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: