מדוע לא מוגש לציבור דוח על תלונותיו?

סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות התשס"ח – 2008 קובע חד משמעית, על הרשות להגיש דוח מאת ממונה על תלונות הציבור. בעיריית בית שמש מתעלמים. מי מקיים מעקב או בדיקה של תלונות הציבור? הפקרות, אמרנו.

מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור
מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור

עוד מעט ארבע שנים ימלאו עליזה בלוך בתפקידה כראש העיר, ומשימה אחת, לפחות אחת, זו הקרויה תלונות הציבור נשארה מאחור. הרבה מאחור. מה שעשוי לעורר תשומת לב ציבורית או לפחות למראית עין להפגין דאגה ואכפתיות ל'כאבי' הציבור לא מוגש לו למרות שהחוק קובע ודורש זאת. ואנחנו מכוונים להגשת דוח תלונות הציבור לפני הרשות המקומית. מה אופיין של התלונות? כמה תלונות כאלה הוגשו? באלו נושאים הוגשו? איך היה הטיפול בתלונות האלה.

ברשות אחרת, קטנה הרבה יותר, שאינה מתיימרת להיות בין הערים הגדולות, קרית מלאכי שמה.

"הנני מתכבד להגיש לעיונכם את הדוח השנתי של הממונה על תלונות הציבור בעיריית קריית מלאכי לשנת 2021 כמתחייב מהוראות החוק (סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות, ממונה על תלונות הציבור. התשס"ח – 2008(". כך פותח הממונה על תלונות הציבור בעיריית קריית מלאכי את הדוח שלו לשנת 2021.

"הדוח מסכם את פעולות הממונה בשנת 2021 וכולל סקירה כללית של סמכויות הממונה, נתונים סטטיסטיים, תמצית מידע על תלונות מוצדקות, מוצדקות חלקית ותלונות שאינן מוצדקות, אופן התפלגותן ושיוכן הארגוני לאגפים ולמחלקות הרשות." כותב איתי קורן מבקר העירייה שהוא גם הממונה על פניות הציבור בקרית מלאכי.

במכתב הפתיח המצורף לדוח כותב עוד אותו איתי קורן: "אני רוצה לציין את העניין שכעובדי ומשרתי ציבור מוטלות עלינו משימות, המטרה להסתכל פני עתיד, להשתפר כל הזמן ולשאוף להעניק את השירותים המוניציפליים ברמה הגבוהה ביותר שניתן. וזאת בכדי, בין השאר, לשמור על רמת אמון גבוהה של התושבים בעירייה ובשלוחותיה."

בדוח עצמו מפורטות התלונות, תמצית מידע כללי על איזו מחלקה או אגף מתייחסות התלונות, פירוט חלקי מתוכן התלונות, הטיפול וכו'. המעוניינים יוכלו לעין בתיק קריית מלאכי.

והיכן הדו"ח של הממונה על תלונות הציבור בבית שמש? עיריית בית שמש, רשות שאמורה להיות מתוקנת על פי כל דין, לא דיווחה ולא הנפיקה דוח כזה מאז נבחרה וגם נבחרי הציבור בעירייה לא דורשים.

בינתיים התחלפה הממונה וזו עברה לתפקיד אחר בעייריה, וגם המחליפה לא כתבה ולא הגישה שום דוח לפרק הזמן.

האם אין תלונות מהציבור על עיריית בית שמש? האם התלונות האלה מטופלות כמו שצריך? האם הציבור שבע רצון מהטיפול? כנראה לעולם לא נדע, או לפחות עד אשר יוגש דוח.

נושאים: תלונות הציבור, עיריית בית שמש
מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור
מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור
מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור
מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: