מי צריך ביקורת כאשר לא שמים עליה....

רו"ח מטעם משרד הפנים מבקר את העירייה וראו מה תוצאות בדיקת המעקב של מבקר העירייה: 64% מהליקויים לא תוקנו, 21% תוקנו חלקית, ורק 14.2% תוקנו על מלא.

עושה את העבודה, דהן
עושה את העבודה, דהן

במליאה הקרובה יועלה דוח ביקורת של מבקר העירייה לשנת 2019. מה חשיבות בכתיבת הדו"ח? מיותר להזכיר ולהסביר. עיריית בית שמש עם שלל כוכביה אינה מקפידה, וזה באנדרסטייטמנט לבחינת ובדיקת מעשיה וניהולה. עתה מתברר שגם על קביעות בדיקה של רו"ח מטעם משרד הפנים אין מי שישים!!! מי אחראי, לטוב ולרע, כאשר ישנה ביקורת, הטיפול עובר לפקידות הבכירה בעירייה, קרי מנכ"ל, קרי יועץ משפטי ואם מדובר בענייני כספים גזבר העירייה. שלושת הבכירים הסטטוטוריים שהחוק נתן להם גושפנקא להקפיד

חשבנו עם החלפת שלטון באשת מנהל, אשת חינוך, מילה אצלה היא מילה, וראה מה קורה. אז חשבנו.

הביקורת שהועלתה בעבר בידי גורמים שונים, ממבקר המדינה ועד מבקר העירייה. מהתקשורת, מאותה תקשורת שנשכה ועדיין נושכת ומטעם רו"ח בשם משרד הפנים האחראי על דו"ח מבוקר לכל שנה, יטופלו כיאות.

הפתעה, ואולי אכזבה!!!

בדוח ביקורת מטעם המבקר הפנימי של עיריית בית שמש עולה תמונה עגומה. יעקב דהן מצא 14 ממצאים בדו"ח מבקר של משרד הפנים המחייבים תיקון. כמה העירייה תיקנה? ומה תיקנה?

הנה התוצאות. 9 ממצאים מתוך 14 לא תוקנו, 64% מהליקויים נותרו בעינן ללא התייחסות. 3 תוקן חלקית שהם 21%. והיתר עוד שניים- 14.2% (2 סעיפים) תוקנו. זה רציני? ככה מטפלים בדוח ביקורת שהמדינה משלמת עליו הרבה מאוד כסף?

מה תוקן? 1. דוח משרד הפנים לשנת 2018 לא הובאו לדיון בפני ועדת ביקורת ומועצת העיר- העירייה מקבלת הערת הביקורת והביאה את דוח 2019 לדיון בועדת ביקורת. 2. התאגידים העירוניים לא פרסמו דוח שנתי מבוקר עד ליום 30 לאפריל 2020 כנדרש מחוזר מנכ"ל . .5/2014

דברים של מה בכך, שאינם דורשים מאמץ או השתדלות מאומצת.

מה תוקן חלקית?

1. חשבונות ספקים ונותני שירותים נרשמים בספרי העירייה זמן רב לאחר המועד מביצוע השירות . הפיגור ברישום גורם לפערי מידע משמעותיים אצל מקבלי ההחלטות ברשות. ניתן להבין שהעירייה כבר מתנהלת נכון, ורושמת את חשבונות ספקיה במועד. ראו מה כותב המבקר בהערתו מפרי עטו: מבקר העירייה ערך ביקורת בנושא והעירייה תפעל לתיקון הליקויים ופרסום נהלים בהתאם לדוח המבקר. אז איך תוקן חלקית?

2. העירייה לא ניהלה מעקב אחר תום תקופת החוזה ההקצאה עם הגופים להם הוקצו המקרקעין ולכן העירייה לא חידשה חלק מהחוזים שפג תוקפם. המבקר כותב תוקן חלקית.

3. לכ- 42 עובדי העירייה חובות בגין מיסים, היטלים, אג', המסתכמים בסוף שנת 2019 לכ- 1,430 אלפי ₪. אכן המבקר מציין כאן ירידה מ-88 עובדים ל-42 עובדים להם יתרת חוב, הישג באמת ראוי לציון.

ועיקר הביקורת אינו הסעיפים המתוקנים, עיקר הביקורת שימו לב מה מדובר. "שבע ועדות חובה לא מונו או לא התכנסו כלל במהלך ..2019". חלק מתפקוד נכון ונקי של העירייה הוא כאשר מתקיימים דיונים בועדות בהם חברים נציגי ציבור. וכאשר אין ועדות כאלה ברור לכל בר בי רב כי התפקוד לקוי. המבקר מר דהן, אינו מפרט את שבע ועדות החובה שלא מונו או לא התכנסו כלל. אז איך ידעו מה לתקן? ברור שלמנכ"ל העירייה או לראש העירייה יש הוראות מדויקות מהן ועדות חובה. ולא מדובר בוועדות כאלה שהתהודה מפעילותן רבה כמו ועדת כספים, ועדת מכרזים, ועדת חינוך או הנהלה. מדובר בועדות שהמחוקק קבע שהן חובה ברשות מקומית לתפעול נאות של הרשות. למשל- הוועדה לקידום מעמד הילד, הוועדה לבטיחות בדרכים ועוד. ובכל זאת ראוי היה שהמבקר דהן ינקוב בשמות הוועדות המחויבות בחוק.

ובעניין ביקורת, תפקוד ועדת הביקורת לקוי מיסודו. עצם העובדה שיור ועדת הביקורת נמנה על שותפים קואליציונים, יש בה הרבה מטעם לפגם. וחצי שנה עם אופוזיציה, לא הוחלף יור הוועדה בנציג אופוזיציה. למה?

אז יכולנו כאן לסכם, אם יש ביקורת מחייב המציאות תיקון. כך נוכל להתקדם, כך נוכל להשתפר, כך נוכל לערוך שינויים בהתאם לצרכים ולנדרש. ואם יש ביקורת ולא שמים עליה, אז אולי נותר על מבקר העירייה, משרד נכבדה מאוד, נוותר על מינוי ועדת ביקורת, נוותר על ההוצאה הכספית האדירה למינוי רו"ח מטעםמשרד הפנים לביקורת ברשות. ברור שאיש לא יעז לעשות זאת, כי ביקורת היא נשמת אפה של הדמוקרטיה ושל השירות הציבורי. אז בואו נקח ברצינות את הביקורת ונתקן מה שנחשף, בין אם זה בעיתונות, בין אם זה בידי מבקר העירייה, בין אם זה בידי רו"ח בדוח מבוקר.

נושאים: משרד הפנים, עיריית בית שמש, ביקורת, דוח מבוקר, יעקב דהן, עליזה בלוך
עושה את העבודה, דהן
עושה את העבודה, דהן
עושה את העבודה, דהן
עושה את העבודה, דהן
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: