חדשות בית שמש - דף מספר 13

סגן ראש העיר שיטרית בטכס המרכזי: "מותר לנו לא להסכים, אסור לנו לשכוח שאנחנו בני אותו עם".

סגן ראש העיר שיטרית בטכס המרכזי: "מותר לנו לא להסכים, אסור לנו לשכוח שאנחנו בני אותו עם".

"בעת מחלוקות פוליטיות, כדאי שנסיק מסקנה אחת, מארובות אושוויץ עלה עשן גופותיהם החרוכות של נשים וגברים, של חרדים וחילוניים, לא הייתה הפרדה, לא היה ייחוס, היותך יהודי הקנתה לך את הכבוד המפוקפק לעלות בסערה השמיימה".

מי שמש
מי שמש
לגור בנווה שמיר - להישאר בבית שמש
מי שמש
מי שמש
לגור בנווה שמיר - להישאר בבית שמש
לגור בנווה שמיר - להישאר בבית שמש
מי שמש
לגור בנווה שמיר - להישאר בבית שמש
לגור בנווה שמיר - להישאר בבית שמש
לגור בנווה שמיר - להישאר בבית שמש
מי שמש