חדשות בנושאי המועצה הדתית

האם המועצה הדתית הופכת כלי עזר לסיעת האם בעירייה בערב בחירות?
ריח רע נודף משת"פ מוזר

האם המועצה הדתית הופכת כלי עזר לסיעת האם בעירייה בערב בחירות?

המועצה הדתית רקמה פעילות משותפת עם מורשת המזרח בעירייה. המוע"הד לא שיתפה פעילות עם שום מחלקת תרבות אחרת, לא ת"ת, לא פנאי וחן חרדי, ולא אגף מעמד האישה. האם הפעילות עברה תחת עינו של היועמ"ש?
המשך קריאה »