אם לא ימנה השר מכסת מועמדים כנדרש בחוק, למה לא להאריך תוקף מינוי הממונים העכשוויים?

מי צריך ממונה חדש(ה) במועצה הדתית בבית שמש. מדוע השר פועל בניגוד להנחייה שקיבל מהיועצת המשפטית של משרדו? מינוי ממונה אינו בעיה רק בהיות המועמדת אישה. קראו

המועצה הדתית בית שמש
המועצה הדתית בית שמש

האם ההודעה שנחתה על שולחן ראש העיר באשר למינויה הצפוי של הגב אתי מאיר לשמש כממונה על המועצה הדתית בבית שמש יש לה אחיזה בחוק?

ב-22 ליוני 2021, מיד עם כניסתו של השר מתן כהנא לתפקידו כשר לשירותי דת הניחה על שולחנו עו"ד גליה קליין מכתב מנחה בנושא חידוש הרכבי המועצות הדתיות בישראל.

המכתב מפרט מועדים, מבחנים לבחירת מועמדים, מי כשיר על פי דין, היעדר רישום פלילי ועוד הרבה מאוד פרטים חשובים לידיעת השר שהיה באותו הרגע מתלמד חדש בתפקיד.

חלפו להם כמה חודשים והשר משגר מכתב לראש העיר להתחיל בהליך לקביעת נציגי הרשות המקומית. בינואר 2022 משגרת ראש העיר הודעה לחבריה למועצה לבחור הרכב למועצה הדתית. במכתבה היא קובעת מכסות לכל סיעה וסיעה.

מועצת העיר לא מגיעה להסכמה, והעניין אפילו מסתבך לה. צריך ייצוג לנשים, צריך ייצוג לכלל הציבור, גם החילוני, גם החרדי, וגם הדתי לאומי.

העניין לא בא על פתרונו, ויש מי שממש התפלל לכך, או לפחות קיווה שהעניין ייכשל כי אז יחזור הכדור לידי השר, ממש כפי שקרה. השר לא 'נשבר', שולח עוד הודעה, להציג כוונות טהורות מבחינתו באשר למינוי מועצה דתית, והוסיף, כי תוקף המינוי לשני הממונים, אלדד גדסי ויואב כהן יסתיים ב-15.3.

עד כאן הכל לפי הכללים.

אלא שכאן אירוע משהו מוזר, סעיף 20 במכתב הנ"ל קובע: "אי הצעת מועמדים מטעם אחת משלוש הרשויות. (שלושת הרשויות הן הרשות המקומית, השר והרב המקומי ס.צ), כלומר המקרה שבפנינו בו עיריית בית שמש אינה מציגה מועמדים לפני השר.

"במקרה בו הרשות המקומית או הרבנות המקומית לא מציעה לשר לשירותי דת מכסת מועמדים תוך שלושים יום מיום שנשלחה אליה דרישת השר קובע סעיף 3(ב) לחוק כי יש לשלוח אל הרשות המקומית/הרבנות המקומית דרישה נוספת, וככל שגם דרישה זו לא נענתה תוך חמישה עשר ימים מיום שנשלחה אליה הדרישה הנוספת- אזי רשאי השר להציע את מכסת המועמדים שנועדה לרשות המקומית/הרבנות הראשית.".

הנה אכן הפתרון למצב שלנו כאן. השר צריך להציע את מכסת המועמדים שנועדה לרשות המקומית. האם השר פועל כך?

השר מתן כהנא מתכוון למנות את הגב' אתי מאיר לתפקיד ממונה זמנית בשעה שהחוק מורה לו אחרת. מה מצא הבדל בין הגב' אתי מאיר שמתחילה עכשיו את נסיונה בניהול מועצה דתית מול אחד שכבר הוכיח כישוריו גם במועצה דתית בעירו וגם אצלנו כמה שנים. יותיר כבוד השר את הממונים הזמניים עוד פרק זמן קצר ככל שיידרש, ובינתיים יפעל להקמת מועצה דתית כנדרש ובהתאם לחוק. לפי המכסות לייצוג הזרמים השונים בעיר, כולל ייצוג לנשים, כולל ייצוג לאורתודוכסים, לחילוניים, לדתלים ולכל מי שהוא מוצא לנכון.

ומי שמבקש להתחזק בגישה זו שיקרא את הסעיף האחרון באותו מסמך רווי בפרטים של עו"ד גליה קליין. : "יובהר כי על השר לשירותי דת לעשות שימוש בסמכות זו במשורה ורק לאחר שמוצו על ידו כל האפשרויות בפנייה אל הרשות המקומית ואל הרבנות המקומית, נוכח התכלית העומדת בבסיס החוק כי הרכב המועצה הדתית יכלול גם נציגים מקרב מועמדים שנבחרו על ידי הרשות המקומית ועל ידי הרבנות המקומית".

אז למה השר אינו ממנה את הנציגים של הרשות המקומית? אגב, הכל בהתייעצות עם ראש העירייה. האם מתקשה בלוך להגיע לפשרות עם חבריה לקואליציה? מי תוקע אותה במצב המסתבך הזה, בו אם היא לא תסכים, יקבע השר את נציגי הציבור להרכב המועצה הדתית לבד בעזרת מקורביו בעיר.

נראה, כך אני חש, העניין לא יסתיים במינוייה של אתי מאיר, ותהיה מוכשרת ככל שתהיה, העניין אין ספק יגיע כנראה לערכאה שיפוטית. ואם זה יהיה זכרו מה היה כאן בפרשת מינוי הרב .

נושאים: בית שמש, השר מתן כהנא, עוד גליה קליין, המועצה הדתית
המועצה הדתית בית שמש
המועצה הדתית בית שמש
המועצה הדתית בית שמש
המועצה הדתית בית שמש
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: