חוזר מנכ"ל מפורט לגבי התנהלות הרשויות המקומיות בעת בחירות

טוהר בחירות הוא נשמת אפה של כל דמוקרטיה, בעיר שלנו שבעתיים, בגלל הרגישות, בגלל האופן בו מקבלים כאן את התוצאות, לכן חובה לשנן ולדקלם את הוראות החוק בעניין הזה בפני כל מי שעשוי להיות חלק מהמערכה הזו.

דיני בחירות- חוזר מפורט
דיני בחירות- חוזר מפורט

בית שמש חרדה לגורלה תלך לעוד מערכת בחירות, בפעם האחרונה שהלכנו יצא שמה של עירנו ולא לטובה כעיר שבה זויפו בחירות, כעיר שבית המשפט התערב בהליך הדמוקרטי שלה וקבע בחירות חוזרות.

טוהר בחירות הוא נשמת אפה של כל דמוקרטיה, בעיר שלנו שבעתיים, בגלל הרגישות, בגלל האופן בו מקבלים כאן את התוצאות, לכן חובה לשנן ולדקלם את הוראות החוק בעניין הזה בפני כל מי שעשוי להיות חלק מהמערכה הזו. בבחירות האחרונות לא היה כאן טוהר בחירות, והכתם הזה ירדוף אותנו ולכן עלינו להיזהר הפעם שבעתיים.

מנכ"ל משרד הפנים הפיץ בחוזר מנכ"ל מחודש אפריל האחרון את הנחיותיו של היועמ"ש לממשלה. " טוהר הבחירות מחייב שכל בוחר יצביע בבחירות בהתאם לדעתו ולמצפונו. כל ניסיון להשפיע על שיקול הדעת של הבוחר באמצעות טובת הנאה אישית או איומים נקבע בחוק כעבירה חמורה שדינה חמש שנות מאסר".

היועמ"ש מזכיר בדבריו התייחסות מיוחדת לרשויות ולעומדים בראשם. "עקרון שוויוניות הבחירות ואמון הציבור במינהל הציבורי מחייב שהרשות המקומית ככזו לא תיקח כל חלק במערכת הבחירות, למעט הפעולות שהוטלו עליה בדין לצורך ארגון וקיום הבחירות. במסגרת זו נאסר על נבחרי הציבור ועל עובדי הרשות לעשות שימוש במשאבי הרשות המקומית לצרכי מערכת הבחירות.

נזכיר עוד, ובבית שמש כבר נראה כי עברו על כך, בפרסומים השונים לפעילות הקיץ. "במהלך ששת החודשים שקודמים למועד הבחירות, לא יפורסם, ככלל, על ידי הרשות המקומית, פרסום בשמו או בתוארו של נבחר הציבור, או שכולל את תמונתו. במהלך ששת החודשים שקודמים למועד הבחירות, יועבר כל פרסום מטעם הרשות המקומית, לאישור היועץ המשפטי לרשות המקומית שנתמנה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות". והשיקולים כאן יהיו תמיד נגד פרסומים מעין אלו. אז אם מאן דהוא מתכוון לנצל את החודשים הבאים כדי להרעיף עלינו את עשייתו או את תכנוניו ידע המפרסם כי אסור לו לעשות פרסומים בשמו של אותה אישיות.

על עובד הרשות המקומית לשמור בעיני הציבור על תדמית ניטרלית, שאינה משועבדת להשקפה פוליטית מוגדרת, ולהקפיד שמעשיו או התנהגותו לא יתפרשו כאילו נועדו לקדם אינטרס של רשימה כלשהי או מועמד מסוים. בהתאם לכך נקבעו בדין מגבלות על מעורבות עובדי רשויות מקומיות בבחירות, מהן מגבלות שהפרתן עולה כדי עבירה פלילית, ומהן מגבלות שבגינן יוטלו סנקציות משמעתיות. הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מפרטת מגבלות אלו ואת הסנקציות שיוטלו בגינן.

מי שמבקש להחכים פשוט יכול להיכנס היום לאתר משרד הפנים או לכל אתר העוסק בענייני הבחירות ויצא את הקבצים המפורטים.

היועץ המשפטי לעירייה הוציא הנחיות ברורות לעובדי העירייה .

נושאים: בחירות 2018, משרד הפנים
דיני בחירות- חוזר מפורט
דיני בחירות- חוזר מפורט
דיני בחירות- חוזר מפורט
דיני בחירות- חוזר מפורט
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: