למרות הדעה הנחרצת של המשפטנית, וועדת הבחירות ביקשה לקיים את ההליך במועדו

היועצת המשפטית עו"ד לפידות נחרצת: "יש פה מספר עניינים שלטעמי לא מאפשרים לקיים את הליך הבחירות במועדו. לא מדובר בעניין אחד אלא בשורה של עניינים, לכן אני ממליצה לקבל החלטה על דחיית הבחירות"

המשרד לשירותי דת
המשרד לשירותי דת

אם למישהו יש ספק בעניין הגשת הבג"ץ ונימוקיו, מוטב לו לעיין בשורות הבאות. והן לא חלומות של מישהו, הם לקוחות מפרוטוקול הוועדה לבחירת רב העיר בית שמש. ביום חמישי שעבר התכנסה במשרד לשירותי דת בירושלים הוועדה לבחירת רב בבית שמש..
חברי הועדה התכנסו ביום חמישי בשעה שעדיין העתירה לא הגיעה לשולחן בג"ץ. הנוכחים בדיון, הרב מרדכי רלב"ג ראש הוועדה, הרב דוד אבוחצירא, מתי חותה, יעקב דהן, מיכל חי הרב חזקיהו סאמין ועו"ד דינה לפידות משקיפה. חמישה חברים התכנסו לשמוע עדכונים מפי היועצת המשפטית של הוועדה.
"בשבועיים האחרונים הגיעו אלינו תכתובות שמעלות נושאים שונים הנוגעים להליך הבחירות.". עו"ד לפידות מפרטת ועוברת סעיף אחר סעיף. באותה שעה עדיין לא עודכנה בהגשת הבג"ץ, היא שמעה על האפשרות הזו אך עדיין הבג"ץ לא נחתם בידי בית המשפט העליון כ'נתקבל'.
עו"ד לפידות מתייחסת לשאלת הסעיף התקציבי למימון שכרו של מי שעשוי להיות הרב בבית שמש.. "האם המועצה הדתית ערוכה כלכלית להעסקתו של רב עיר במשרה מלאה?" והיא משיבה : "מבדיקה ראשונית עלה כי הדו"ח התקציבי לא פורסם משום שלא הועבר למשרד ואף הצעת התקציב לשנת 2016 לא הועברה למשרד, וזאת בניגוד לנהלי המשרד. מבירור מול גורמים שונים עלה כי ישנה בעייתיות בכל הנוגע לשיתוף פעולה של המשרד מול המועצה הדתית. ובהתאם נראה כי בשלב זה אין כל ידיעה במשרד על יכולתה של המועצה הדתית לשאת בעלות תקציבו של רב עיר במשרה מלאה. הדו"ח הכספי האחרון המצוי בידי המשרד הוא של שנת 5102 והמועצה סיימה בגירעון לא קטן, דבר שבהחלט מוסיף על הספקות בתחום". בהמשך מעירה עו"ד לפידות כי עלות העסקת רב במשרה מלאה מגיעה לכדי חצי מיליון ש"ח שאינם בקופת המועצה הדתית.
מכאן עוברת עו"ד לפידות לסעיף מהותי מאוד בעתירה, פגמים הנוגעים לנציגי השר.
"נציגי השר אמורים לשקף את הפילוח המגזרי של תושבי העיר ויש לוודא שאינם נגועים בניגוד עניינים שונים, מול המועצה"ד, השר או ראש העיר."
מתארת היועצת המשפטית את הדרך לפיה נבחרו המועמדים. "8 נציגי השר צריכים לכלול 5 נציגי שר חרדים )מעניין באמת למה? נציג שר אחד חילוני נציג דתי לאומי ונציג מסורתי. לפי הטענות כל הנציגים כולם חרדים. הפילוח אינו תואם עליו הצהירו נציגי השר. את הטענה הזו העלה עו"ד אשר דל אשר פנה בשמו של תושב בעיר לעניין. עוד טענה הייתה לגבי ניגוד עניינים של נציגי השר. בשאלונים לא נמצאו בעיה בתחום זה. עו"ד דל טען שלפחות לחלקם יש ניגוד עניינים מסוים עליו לא דיווחו במסגרת השאלון. אומרת עו"ד לפידות: "עברתי על הדברים, וטענות לגבי אחת מנציגות השר הגב' רחל לוי נמצאו על פניו מוצדקות. שכן בעלה עובד במועצה הדתית. בנסיבות אלה אנו סבורים שיש לפסול את נציגת השר." עו"ד דל טען לעוד שלושה נציגים ואולם לדעת עו"ד לפידות אינן בהכרח מובילות לפסילת המועמדים.
עוד טענות שהועלו היו כלפי הליך הבחירה של נציגי בתי הכנסת. 7 מתוך השמונה הם חרדים. לטענת עו"ד דל אין הנתונים עליהם הסתמכה הוועדה נכונים. "אין לי את הכלים כרגע לבחון את הטענות על פי הכלים שבידי ולתתת את התשובות". המלצתה היתה כי צריך לבחון את הטענות באופן יסודי מול גורמים אוביקטיביים. רמז עבה למי שישב באותה וועדה שאישרה את הרכב נציגי בתי הכנסת.
עו"ד לפידות שהגיעה לישיבה הזו ערוכה ומוכנה היטב, לא ידעה על הבג"ץ שעומד להימסר בכל רגע לבית המשפט העליון. היא דיברה בפני חברי הוועדה על "לחצים לכאורה" שהופעלו נגד מספר מועמדים . "מתכבים שאנו רואים רואים אותם כבעייתיים במיוחד. "מדובר במועמדים שהגישו מועמדותם לתפקיד רב העיר ובנציגי האסיפה הבוחרת שטענו שהופעלו עליהם לחצים ואף איומים. אני מניחה שאין צורך לומר בפורום הזה שאם אכן הדברים נכונים הם חמורים ביותר. מכיוון שמדובר בשורה של מכתבים ולא במכתב בודד יש פה לטעמי בעיה חמורה ביותר". האם זו לא סיבה מספקת לעצור את ההליך?
עו"ד לפידות לא קבעה לוועדה, היא בסה"כ משקיפה. היא אמרה את דעתה באופן ברור. מי שחשב אחרת היו אלה דווקא שני הנציגים מבית שמש, מתי חותה ויעקב דהן. השניים עובדי עירייה יודעים בודאי את הלך הרוח בעיר, על ההתמודדות וכל מה שמסביב.
השניים התבטאו נגד כל רעיון לעצור את הבחירות. הם מצאו נימוקים ורעיונות להמשיך בהליך. למשל בעניין המימון התקציבי. הציע יעקב דהן להמשיך בתהליך, לבחור את הרבולקבועשהוא יכנס לתפקידו רק בעוד כמה חודשים, בינתיים לברר את סוגיית המימון והתקציב של המועצה הדתית. חותה ניסה להסביר את הרכב נ נציגיבתיהכנסת ונציגי השר. בקביעת נציגי בתי הכנסת נתנו לוחות זמנים ארוכים מאוד והליכי פרסום מקיפים שניהם הרבה מעבר לתקנות על מנת לאפשר לכל בית כנסת להגיש ולהתאגד ולעמוד בתנאים הפורמליים. הוועדה פילחה לדברי חותה את העיר, כך שתתאפשר נציגות לכלל השכונות ולכלל האוכלוסיות המגוונות של העיר וכל מי שמכיר את גיוונה של העיר בית שמש יודע כי מדובר בהליך מורכב מאוד".
בסיכום הדברים נערכה הצבעה בין הנוכחים, זאת גם כאשר כבר בשלב עודכנו הנוכחים בהגשת העתירה לבגץ. הוחלט לאשר את כל המועמדים (20 בלבד) בכפוף לבדיקה שנערכת ע"י הרבנות הראשית. סעיף שני היה "הוועדה לאחר ששמעה את כלל הטענות שהוצגו ע"י הלשכה המשפטית מחליטה שאין בהן ממש, ואין בהן עילה לדחיית הבחירות. משכך מחליטים לקיים את הבחירות במועדן".
בג"ץ חשב אחרת. הבחירות נדחו עד לאחר דיון בבג"ץ.

נושאים: הבחירות לרב בבית שמש, המשרד לשירותי דת, עוד דינה לפידות
המשרד לשירותי דת
המשרד לשירותי דת
המשרד לשירותי דת
המשרד לשירותי דת
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: