העירייה מבקשת אישור מליאה לקבלת 16 מיליון ש"ח אשראי

האם העירייה קיבלה אישור משרד הפנים לבקשת האשראי? מה משעבדת העירייה לבנקים תמורת האשראי? באלו תנאים העירייה מקבלת את האשראי מהבנקים?

נוף העיר
נוף העיר

מליאת מועצת העיר, מליאה מן המניין מס' 39 שתתקיים מחר תדון בעיקר בנושאי כספים. אחד הסעיפים דן באישור המליאה לעירייה לקבל אשראי לזמן קצר מבנקים לשנת הכספים הבאה- שנת 2018. אל סדר היום בישיבה צורפה בקשתו של גזבר העירייה אריה ברדוגו מראש העירייה להביא למליאה קבלת אישור לאשראי בגובה סכום של 16 מיליון ש"ח. הגזבר מפרט את הבנקים מהם יבקש את האשראי בנק הפועלים 4 מיליון ש"ח, בנק דקסיה ובנק לאומי 6 מיליון ש"ח כל בנק, בסה"כ כאמור מדובר בבקשה לאשר לו ליטול אשראי בסכום של 16 מיליון ש"ח. הגזבר ברדוגו אינו מפרט את מטרת בקשת האשראי.

משרד הפנים מאפשר קבלת האשראי המבוקש ואולם מתנה זאת בקבלת אישור המשרד. האם משרד הפנים אישר את האשראי המבוקש ע"י הגזבר? כלומר האם גזבר העירייה הגיש בקשה מסודרת למשרד הפנים לקבלת האשראי, אם כן מה ייעודו? לאיזו תכלית מבקש הגזבר אשראי לשנת עבודה הבאה. נזכיר עיריית בית שמש אינה מביאה במליאה המסכמת את שנת 2017 את תקציבה לשנת 2018, כלומר אין הערכה למסגרת אז מי אמר שצריך רק 16 מיליון ש"ח אשראי?

יודגש כי האשראי המבוקש אינו האשראי היחיד שהעירייה יכולה או רשאית ליטול, לעירייה יש מקורות מימון נוספים בחלקם מאולצים, אותם מקבלת הרשות המקומית. למשל במקרה של צורך תשלום שכר במועד או אי העברת ניכויי מיסים במועד או אי תשלום במועד של נלוות לשכר העובדים, ויש בעירייה מעל לאלף עובדים עליהם העירייה מחוייבת לשלם ניכויים שונים. האם האשראי המבוקש נועד תשלום אחד מאלה? התשובה לשאלה הזו נשמע בודאי במליאה אם תישאל השאלה.

נזכיר, וזאת חובה על חברי מועצת העיר לשאול במליאה, האם המלוות האלה קיבלו אישור משרד הפנים. זאת לאחר שבעבר נמצאו חלק מההלוואות שעוקפות את תהליך האישורים והרשויות מקבלות אשראי מלווה ללא האישור המתחייב.

לחברי מועצת העיר יש כמה משימות בטרם יאשרו את הבקשה. ראשית לברר היכן בדיוק רשומים בדו"ח המבוקר של רו"ח כל האשראים שהעירייה קיבלה בעבר ומה מצבם נכון לעכשיו. כמו כן על חברי מועצת העיר לדרוש עלויות מימון האשראי וכמובן מה משעבדת העירייה תמורת קבלת האשראי. ברור כי הבנקים לא יתנו שום אישור בלי שעבוד נכסים או מקורות מימון עתידיים של העירייה. משרד הפנים שהבין את ההתנהלות הזו ניסה לתקן, הוא קובע כי לגבי רישום מקומרות המימון של הרשויות חייבות אלה לציין במפורש את מקורות המימון בעסקאות חכירה לזמן ארוך ולגבי הצגת עלויותיהן לרשות המקומית.

נושאים: עיריית בית שמש, משרד הפנים, אריה ברדוגו
נוף העיר
נוף העיר
נוף העיר
נוף העיר
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: