תקציב הפרסומים המיוחדים של העירייה גדל פי 11

בכל שנת 2022 הוציאה העירייה על פרסומים מיוחדים סכום של 7,732 ש"ח. בחצי השנה הראשונה של 2023 הוציאה העירייה 90 אלף ₪. פי 11!!! מי יכול להסביר

הפרסום מעורר הסערה
הפרסום מעורר הסערה

היום מפרסם העיתונאי יוסי שטארק בטויטר צילום מצב תקציב הפרסום בעיריית בית שמש. "בחצי הראשון של שנת 2023 העירייה הוציאה 854 אלף ₪ על פרסומים. לעומת שנת 2022 שהוציאה רק 547 אלף ₪. ". שטארק מציג טבלה מעניינת מאוד. פי 1.35!!! וזה הרבה יותר אם עורכים חשבון לכלל שנתי. עיריית בית שמש 'סגרה' את פרק הפרסומים בעיתונות, אז ומניין תשלים חוסרים עד סוף שנת התקציב? ויש לה עוד משימות, אירועי קיץ, אירועים בחגים הקרובים, פתיחת שנת לימודים, ועוד.

לפי שטארק הסברה וקבלנות הוצאו 315,811.25 ₪. פירוט והקפדה על האגורות. מה היה מבצע ההסברה שיצאה בו עיריית בית שמש בשנת 2023? ניסינו לגלגל אחורה גם בבמה שלנו, ולא מצאנו מסע הסברה כזה. אולי בעיתונות חוץ? אולי בעיתונות הדתית הארצית? אולי בעלוני השבת- ראו תמונה של מודעת ברכה עצמית במצב הרוח- עלון שבת המופץ בבתי כנסת. מעניין ומסקרן כאחד.

ואם בפרסומים והסברה יחסית לשנת התקציב הקודמת עדיין סביר ההפרש, שימו לב מה קורה בפרסומים המוגדרים כמיוחדים. בשנת 2022 הוצאו על פי אותה טבלה של שטארק 7,732 ₪. לא הרבה. בחצי השנה האחרונה - הראשונה של שנת 2023 הוצאו כבר 90 אלף ₪!!! פי 11!!! מדהים.

מי שמנהל את הזירה הזו זו מחלקת הדוברות בעירייה. בסופו של יום הגזבר חותם על ההמחאות. האם בגזברות לא שמו לב שחרגו כבר מהתקציב המאושר? נציין כי העירייה עובדת תחת תקציב 2022 והיא מורשית להוציא 1/12 מסך התקציב. אז מי אישר הוצאה חריגה כזו? ומה יטענו כלפי משרד הפנים?

מסקרן אתכם, גם אותנו.

הוצאה מעבר למוקצב בספר היא חריגת תקציב. אחריות על התקציב יש לראש העירייה ולגזברה. האם יבירו לציבור? האם יסבירו למשרד הפנים אם תבוא משם שאלה? לציבור כאן התרגלנו שבעירייה עושים ככל העולם על רוחם, כולל במסגרת התקציב אחרת לא היתה העירייה בגירעון של עשרות מיליונים.

הנה הוראות חוזר מנכל לקראת הבחירות המקומית שייערכו אן בעוד ארבעה חודשים.

"לגזבר הרשות המקומית הוא הגורם האחראי על ניהול ענייניה הכספיים של הרשות המקומית, ובין השאר על הכנת הצעת התקציב ותקציב המילואים של הרשות המקומית, על ניהול מערכת החשבונות שלה ועל הכנת הדוחות הכספיים. כמו כן, במסגרת הוראות החוק מתפקידו של הגזבר לפקח על שמירת מסגרת התקציב באופן שלא ייווצר גירעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 140ג לפקודת העיריות (להלן הפקודה), בתקציב העיריה. יובהר כי בהתאם לאמור בסעיף 170ג 2 לפקודה אין במינוי חשב מלווה לפי סעיף 142ב לפקודה כדי לגרוע מאחריות המוטלת על הגזבר לפי פקודה זו. יובהר גם כי אין באמור בכדי לגרוע מאחריות ראש הרשות המקומית, מתוקף תפקידו ובין השאר כמורשה חתימה של הרשות, להתנהלותה של הרשות באחריות תקציבית."

נושאים: יוסי שטארק, תקציב בית שמש, פרסומים, גזבר ברדוגו, עליזה בלוך
הפרסום מעורר הסערה
הפרסום מעורר הסערה
הפרסום מעורר הסערה
הפרסום מעורר הסערה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: