תגובת העירייה לשומרי הסף: דין העתירה להידחות- גולדברג הוא סגן ראש העיר

כמה סגנים יש לראש העירייה בבית שמש? שלושה או אולי ארבעה, לפי תגובת העירייה לעתירת עמותת שומרי הסף יש לבלוך 4 סגנים, שלושה בשכר ואחד ברוטציה שגם הוא נחשב סגן.

סגן ראש עיר ע"פ כתב התגובה
סגן ראש עיר ע"פ כתב התגובה

העירייה הגישה בסוף השבוע שעבר את תגובתה לעתירת שומרי הסף. באמצעות עו"ד שחר בן עמי ממשרד שרקון, בן עמי אשר ושות' בבני ברק. על בסיס תגובתם מבקשים המגיבים לדחות את העתירה על הסף ולחילופין טוענים בתגובה כי הנחות העותרים מונחות על הנחה שגויה שהמשיב 4 (שמעון גולדברג) אינו מכהן כסגן ראש עירייה ומשכך שכלל העתירה בטעות יסודה ודינה להידחות. לדברי המגיבים גולדברג מכהן כסגן ראש עיר.

ולא ידענו? שהרי סגניה של ראש העיר הם משה שיטרית, מ"מ. ישעיהו אענרייך, ורינה הולנדר. האם יש לנו ארבעה סגנים? אכן כך, לפי כתב התגובה אף מפורט הסיכום הנ"ל. הנה כך מתארים המגיבים את השתלשלות העניינים.

"ביום 3.12.18 התכנסה מליאת מועצת העיר לישיבה מס'1 ובישיבה זו חברי מועצה העיר הצהירו אמונים בהתאם לנוסח ההצהרה הקבוע בפקודת העיריות וכן בוצעה האצלת סמכויות בהתאם לסעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות. בהתאם להאצלה זו מונו מר ישעיהו אענרייך כסגן ממונה על החינוך, ומר שמעון גולדברג כסגן ממונה על תיק ההנדסה.

בסעיף 6 לאותה השתלשלות העניינים מתארים המגיבים כי "מונו ברוטציה כסגני ראש עיר ה"ה ישעיהו אענרייך ולאחר תום כהונתו שמעון גולדברג, היינו כי לערך בחודש יולי 2021 תיכנס כהונתו של מר גולדברג כסגן בשכר לתוקף. עיקר הטענה של המגיבים היא כי הרוטציה היא לעניין שכר סגן ראש הרשות. מחזקים את מחשבתם ששמעון גולדברג הוא גם סגן לראש רשות בעת הזו.

האם זה נכון? ובכן בדיקת העובדות בשטח מעלה כי הדבר לא רק שיש בו ספק, אינו נכון כלל. העובדה היא שיש לראש העיר לפי סעיף 18 שני סגנים, וסגן שלישי לפי סעיף 17.

אין מי בעירייה שמבין את המציאות הזו כך, זולת המגיבים. לכולי עלמא ברור כי ישנה רוטציה לתפקיד סגן ראש העיר, והשכר הוא חלק מהרוטציה הזו, שמעון גולדברג לא אושר בשום מקום כסגן ראש העיר, והרוטציה תובא לדיון ולאישור במליאה במועדה, קרי ביולי 2021. או שאולי יש לנו ארבעה סגני ראש עיר, אחד מהם נסתר? אז שלא!! דוברת העירייה דפנה נוריאל כהן, מאשרת שלראש העירייה יש רק שלושה סגנים.

אם יש רק שלושה, איך בתגובה לבית משפט מציגה העניין מצד שאינו מדייק בהתאם למציאות?

נושאים: גולדברג, בלוך, עמותת שומרי הסף, עיריית בית שמש
סגן ראש עיר ע"פ כתב התגובה
סגן ראש עיר ע"פ כתב התגובה
סגן ראש עיר ע"פ כתב התגובה
סגן ראש עיר ע"פ כתב התגובה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: