רשות הרישוי משותקת- אין היתרי עבודות פיתוח

מעצרם של מונטג וצרפתי שיתק וסיבך את עבודת אגף ההנדסה. בהיעדרם, הצפוי למספר חודשים, תידרש העירייה למצוא פתרון מתאים כדי לאפשר המשך עבודות הפיתוח בעיר.

אגף הנדסה בעיריית בית שמש.
אגף הנדסה בעיריית בית שמש.

"בית שמש משותקת, אפילו היתר עבודה הכי פשוט לא ניתן לקבל היום באגף ההנדסה" דברי גורם שפנה לאגף ההנדסה לקבל היתר לתחילת עבודה בעיר. מעצרו של הממונה על הנדסה, למעשה האיש הכי חזק שדוחף או עוצר הליכי בניה הוא הסיבה לאי הוצאת היתרים. מביני העניין יודעים לספר כי כל רעיון פיתוח בעיר מחייב קבלת היתר עבודה, היתר שבסמכות ועדת הרישוי המקומית להעניק.

החוק קובע כיצד מוציאים היתרים, כדי להקל את הביורוקרטיה הסבוכה בקבלת היתרים צמצם החוק את הכוח שהיה בידי וועדת התכנון המקומית לידי שניים, מהנדס העירייה ומחזיק סמכות כממונה על ועדת הרישוי.

בעבר הורשתה הועדה המקומית לאצול למהנדס הרשות המקומית את הסמכות לתת היתרים התואמים את התוכניות החלות על המקום. בתיקון בחוק משנת 1983 צומצמה הרשאה זו כך שיו"ר הועדה המקומית יחד עם מהנדס הועדה המקומית בתנאים שנקבעו בתקנות הוסמכו לתת היתרי בנייה כאמור.

על פי התיקון כל החלטה שלהם צריכה הייתה להימסר לחברי ועדת המשנה. בתיקון לחוק משנת 1988 שתקף עד היום נקבע שיו"ר הועדה המקומית או יו"ר ועדת המשנה של הועדה המקומית ומהנדס הועדה המקומית יחדיו יהיו רשות רישוי מקומית לעניין מתן היתר בנייה.

שינוי זה הביא לכך שמעמדה וסמכויותיה של רשות הרישוי המקומית התחזקו הרבה יותר ממעמדה וסמכויותיה לפני התיקון.

ביד רשות הרישוי המקומית שיקול הדעת שלא להחליט בעצמה בבקשה להיתר בניה אלא להעביר את הבקשה להחלטת הועד המקומית. אלא שהיום אין לעיר בית שמש ועדת רישוי. האם עד קביעת ועדת רישוי כזו תתחיל הועדה המקומית להתכנס בתדירות גבוהה יותר? בהיעדר ועידת רישוי, חוזרות הסמכויות לידי הועדה המקומית. אלא שגם שם בועדה תחסר סמכותו המקצועית של מהנדס העירייה. שכן על פי התקנון: "מהנדס הרשות המקומית משמש כמהנדס הועדה וכמזכיר הועדה".

תהיה ההחלטה היום אשר תהיה, הארכת מעצרם של שני ראשי האגף, יו"ר ועדת הרישוי ומהנדס העירייה כמבוקש ע"י המשטרה או גם במקרה ובית המשפט המחוזי יחליט לקבל עמדת ב"כ לשחררם מהמעצר, מחייבת לקבל החלטה מנהלית חדשה שתשנה את המציאות בעיר. ברור כי השניים יורחקו מכל מגע עם אגף ההנדסה לפחות לתקופה מסויימת, חודשיים או יותר.. דהיינו מצב בו יצטרך ראש העירייה להאציל מסמכותו לממונה זמני או קבוע את תפקיד יו"ר ועדת התכנון עד להכרעה באשר לעתידו הציבורי של משה מונטג.

במצב הזה, דהיינו היעדר מהנדס באגף, מחוייבת העירייה אם היא חפצה להמשיך לתפקד כרגיל, למנות מ"מ למהנדס העירייה, כדי לעקוב ולאכוף את חוקי הבניה בתחומה. ייתכן והחלטתה למינוי יעל היימן אדריכלית העיר למ"מ מהנדס תאושרר מחדש כבר במליאה הקרובה, זה אם יעל היימן עצמה לא תוזמן לעדות או לחקירה בשל נגיעתה לתפקוד אגף ההנדסה.

בקיצור, מצב סבוך, שהעירייה תידרש למלוא כושר היצירתיות שבה כדי לפתור את הבעיה שנוצרה עם מעצרם של מונטג וצרפתי.

נושאים: בית שמש, עצורים בפרשת שפת אמת, אגף ההנדסה
אגף הנדסה בעיריית בית שמש.
אגף הנדסה בעיריית בית שמש.
אגף הנדסה בעיריית בית שמש.
אגף הנדסה בעיריית בית שמש.
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: