פורסם דו"ח מבקר המדינה- בית שמש מככבת בתחום הספורט העממי.

פריסת תשתית לספורט העממי - בבית שמש אותרו פערים ניכרים בין השכונות הוותיקות בצפון העיר ובין השכונות החדשות בדרום העיר, שם אותרו שלושה מגרשי כדורסל עבור כ67,000- נפש. מספר אולמות הספורט בעיר הוא שליש מהמומלץ במדריך להקצאת שטחים לצורכי ציבור. לא מפתיע שבעיר לא מתגוררים אלופי ספורט

מתוך דוח המבקר
מתוך דוח המבקר

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום (4.7.23) את דוח השלטון המקומי. נושאים לא מעטים עולים היום בדו"ח המבקר, אולם העדיף המבקר לבזר את הבדיקה שלו מול רשויות רבות כאשר מיקד במספר רשויות נושא אחד לבדיקה. בית שמש נבדקה בתפעול ובתקצוב הספורט העממי תכנון והשקעה.

כ-50% מהישראלים הבוגרים עסקו בפעילות גופנית סדירה בשנת 2021 אך רק 22% מתושבי הרשויות שנבדקו סבורים שהרשות המקומית שלהם מעודדת במידה רבה את תושביה לעסוק בפעילות גופנית.

הספורט העממי הוא ענף הספורט הגדול ביותר בישראל ובעולם. כ-50% מהישראלים הבוגרים עסקו בפעילות גופנית סדירה (לפחות פעמיים בשבוע בקביעות לאורך כל חודשי השנה ולא פחות מ-30 דקות ברציפות לכל פעם) בשנת 2021, לפי סקר של איגוד הספורט העממי בישראל.

מבקר המדינה בדק בחודשים מאי עד נובמבר 2022 היבטים שונים בנוגע לפעולותיהן של הרשויות המקומיות לקידום הספורט העממי בתחומן בשנים 2018 - 2022. בין היתר נבדקו השקעות הרשויות המקומיות בספורט העממי, שימוש בתשתיות הספורט ברשויות והתאמתן לצורכי התושבים.

הבדיקה נעשתה בעיריית בית שמש, ובשורה של יישובים. כמו כן בוצע תהליך של שיתוף ציבור בקרב מדגם מתושבי הרשויות שנבדקו.

בביקורת נמצא כי תקציב התמיכות הכולל שהעביר מינהל הספורט בשנים 2019 - 2021 גדל בשיעור של כ-29% (מכ-389.5 מיליון ש"ח לכ-504 מיליון ש"ח), ואילו תקציב סל הספורט לרשויות המקומיות, שהוא עיקר התמיכה התקציבית של מינהל הספורט בפעילויות הספורט העממי ברשויות המקומיות, גדל באותן שנים בשיעור של כ-9.5% בלבד (מכ-52.8 מיליון ש"ח לכ-57.8 מיליון ש"ח).

עוד נמצא כי חלקו של סל הספורט מתוך סך התמיכות של מינהל הספורט פחת מ-13.6% בשנת 2019 ל-11.5% בשנת 2021. נמצא גם כי עד מועד סיום הביקורת כ-70% מהרשויות המקומיות לא הצטרפו לתוכנית הלאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריא שאישרה הממשלה בנובמבר 2011.

תמיכת סל הספורט ברשויות שנבדקו - עלה כי התמיכה השנתית הממוצעת לתושב של מינהל הספורט באמצעות רכיבי סל הספורט הקשורים לספורט עממי בשנים 2018 - 2021 ברשויות שנבדקו נעה בין 1.2 ש"ח ל9.7- ש"ח לתושב. התמיכה לתושב בעיריית בית שמש הייתה בסך 1.2 ₪ בלבד!!!

פריסת תשתית לספורט העממי ברשויות המקומיות - בבית שמש אותרו פערים ניכרים בין השכונות הוותיקות בצפון העיר ובין השכונות החדשות בדרום העיר, שם אותרו שלושה מגרשי כדורסל עבור כ67,000- נפש. כמו כן העלתה הבדיקה כי מספר אולמות הספורט בעיר הוא שליש מהמומלץ במדריך להקצאת שטחים לצורכי ציבור (0.06 אולמות בממוצע ל1,000- נפש לעומת 0.18), וכי מספר מגרשי הספורט הוא כמחצית מהמומלץ (0.1) מגרשי ספורט בממוצע ל- 1,000 נפש לעומת 0.32. מספר בריכות השחייה בעיר הוא רבע מהמומלץ 0.01 בריכות בממוצע ל1,000- נפש לעומת 0.04;

משאלון שהפיץ משרד מבקר המדינה עלה כי 78% מהמשיבים העריכו שהרשות המקומית מעודדת את התושבים לעסוק בפעילות גופנית במידה בינונית (39%) ומועטה (39%), ו-22% מהמשיבים העריכו שהרשות המקומית מעודדת את התושבים לעסוק בפעילות גופנית במידה רבה.

נמצא כי 41% היו מרוצים במידה מועטה מהיצע פעילויות הספורט שמארגנת הרשות, 27% במידה בינונית ו-12% בלבד היו מרוצים מההיצע במידה רבה.

עוד עלה כי התמיכה השנתית הממוצעת לתושב של מינהל הספורט באמצעות רכיבי סל הספורט הקשורים לספורט עממי בשנים 2018 - 2021 ברשויות שנבדקו נעה בין 1.2 ש"ח ל-9.7 ש"ח לתושב. הביקורת הצביעה על השונו?ת במספר, במגוון ובאופן הפריסה של מתקני הספורט ברשויות ועל חוסר במתקנים בכמה מהן.

המבקר אנגלמן ממליץ כי הגורמים הרלוונטיים - ובהם משרד התרבות והספורט, משרד הבריאות, משרד החינוך ונציגי הרשויות המקומיות - ישקלו הקמת גוף מתאם או מרכז שיגבש מדיניות לאומית כוללת וארוכת טווח לקידום הספורט העממי בקרב תושבי ישראל, לשם הגדלת מספר התושבים הפעילים בספורט ולמען בריאותם ורווחתם של כלל התושבים.

ועוד בהמלצות: מומלץ כי משרד התרבות והספורט ישלב בתוכנית האסטרטגית לספורט תוכניות פעולה, יעדים ומדדי הצלחה שיחתרו להשגת המטרה הלאומית של קידום תרבות הספורט העממי והפעילות הגופנית בקרב כל תושבי המדינה, בד בבד עם קידום הספורט התחרותי וההישגי.

מומלץ כי עיריית בית שמש תערוך סקירה מקיפה של מתקני הספורט המצויים בתחומה ויפעלו למילוי צורכי האוכלוסייה הקיימת והעתידית ברשות על ידי הכללת מתקני ספורט ותשתיות מתאימות בתוכניות מתאר חדשות ובתוכניות להתחדשות עירונית, וזאת בהתאם להמלצות המדריך להקצאת שטחים לצורכי ציבור .

נושאים: ספורט, רשויות הספורט, הספורט העממי, עליזה בלוך
מתוך דוח המבקר
מתוך דוח המבקר
מתוך דוח המבקר
מתוך דוח המבקר
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: