עירייה תוססת- מתקפת שאילתות מצד האופוזיציה

התקפה ארטילרית על לשכת ראש העיר, חברי האופוזיציה החליטו לחרוג ממנהגם לדרוש כינוס ישיבה שלא מן המניין, ודורשים תשובות על שאילתות בנושאים מהותיים וגם בנושאים שוליים.

בית העירייה
בית העירייה

מקבץ שאילתות הונח על שולחן מזכירות לשכת ראש העיר. הריכוז מעיד על עליית שלב נוסף במאבק הפנימי במשבר המתנהל בין ראש העיר לבין חבריה לקואליציה לשעבר. בהתאם לסעיף 36 לתוספת השניה בפקודת העיריות (נוסח חדש), רשאי חבר המועצה להגיש לראש העירייה שאילתא בכתב על עניין עובדתי שבתחום תפקידי העיריה, לרבות בעניין תאגידים עירוניים, והיא תנוסח בקצרה ובצורת שאלה בלבד; ראש העיריה או חבר מועצה הממונה על העניין שלגביו נשאלה השאילתא ושראש העיריה הסמיכו לכך, ישיב בכתב ובקצרה לשאילתא ויקרא את התשובה באותה ישיבה.

שלמה ברילנט הגיש שתי שאילתות, כמו שמעון גולדברג, חיים זמורה, יוסי גולדהירש, אברהם פרנקל, וישעיהו וייסמן הגישו עתירה אחת. כל אחד בחר לעצמו נושא אחר תוך דאגה לא 'לדרוך' על מחשבת חברו.

סיעת הליכוד אף היא הגישה שאילתות, שלום אדרי, משה שיטרית, אסצ'לו מולא וצבי ווליצקי הגישו שאילתות כשהאחרון אף מצרף מסמכים מאוד מעניינים באשר למנהל תקין.

ומהכלל אל הפרט. נקדים ונאמר כי יש שאילתות או פניות רציניות או כבדות משקל ויש כאלה שברור שייעודן לערער מעט את התפקוד השוטף. כך או כך, בודאי כך צריכה אופוזיציה לעבוד.

שלמה ברילנט: "בתאריך 19.5.29 אישרה מליאת מועצת העיר הצעה לעידוד רכש מקומי, בהחלטה סוכם כי מוטל על היועץ המשפטי ומנכ"ל העיריה להכין כללים ברורים ומועצת העיר תקבל את המלצותיהם." ברילנט מצטט את היועץ המשפטי שהשיב לו: "כי הוכנה החלטה בעניין, אבל לצערי עד עכשיו ראש העיר לא אישרה את הצעה וע"כ החלטת מועצת העיר לא קודמה כלל. החומרה בכך שראש העיר בוחרת לפגוע באי קידום החלטה לטובת חיי המסחר של התושבים חמור שבעתיים. ואני דורש ליישם את החלטה באופן מידי."

ברילנט לשעבר ממונה על שפע רואה עצמו עדיין מחוייב לתפקידו ומבקש לדעת מה התכנון התקציבי לתוספת לאגף שפ"ע עוד השנה על מנת לתגבר צוותי כוח אדם וכן תקצוב לחומרים ורכש על מנת להצעיד את העיר קדימה כראוי לעיר בהיקף גודל שכזה.

שמעון גולדברג שעתר נגד ראש העיר בעניין נטילת סמכויותיו כיו"ר ועדת תכנון ובניה מבקש לקבל תשובה מדוע הוחלט למסור הגנה בפני עתירה זו לידי עו"ד חיצוני.

ושימו לב לשאילתא הבאה, התשובה ברורה מאליה ובכל זאת מפנה אותה גולדברג לעליזה בלוך ולא לממונה על החינוך אותו מכיר טוב יותר מכל דמות פוליטי אחרת בעיר. גולדברג מבקש לדעת לא מי אחראי על שילוב בנות בסמינרים, אלא זורק שאלה לחלל, האם יש בנות שלא נמצא להן מקום? שאלה שנדמה כי היא מיותרת, יכול היה מר גולדברג לפנות בשיחת טלפון לידידו מאתמול שלום ולקבל מענה. אבל חשוב לו כנראה להוכיח נדנוד למערכת.

אסצ'לו מולא מצא לדרוש קיום הבטחה להקים קומה נוספת לבית הקהילה ליוצאי אתיופיה, הבטחה קיימת מזה שלוש שנים. צבי ווליצקי הגיש שאילתא בעניין מימון והדפסת הגדה של פסח.

ראש העיר או מי מטעמה יידרש לתת מענה לשאילתות או במקום זאת להביאם במועצת העיר ולמסירת תשובה בנוכחותם השואל.

נושאים: עירייה, עליזה בלוך, אופוזיציה, בית שמש
בית העירייה
בית העירייה
בית העירייה
בית העירייה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: