עתירה לבג"צ לפתוח את פנקס הבוחרים והגשת הרשימות לבחירות המקומיות

משרד הפנים והכנסת נדרשו לתת תגובתם לנטען בעתירה בעניין הזכות לבחור ולהיבחר שלפי תיקון חוק הבחירות (דחיה ל-31.1.2024) מצמצמת את זכותם של בוחרים לבחור ולהיבחר

בחירות מקומיות
בחירות מקומיות

עמותת חוקתי- שפנתה ליועצים המשפטיים לכנסת ולממשלה בעניין מיצוי הליכים בשל הפגמים החוקתיים החמורים שנפלו בחוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ביטלה את פנייתה בשל גורם נוסף שהקדימה ועתר כבר לבג"ץ בעניין חוק הבחירות לרשויות המקומיות- דחייתם למועד 31.1.2024.

עיקר טענותיה התמקדו בצורך עדכון ספר הבוחרים למועד רוב ליום הבחירות ולא להותירו כמפורסם בסוף חודש ספטמבר. "החוק לדחיית הבחירות קובע דחייה משמעותית של מועד הבחירות. כך יוצא למעשה כי יום שליפת פנקס הבוחרים הסופי קרי 20 ימים לפני יום הבחירות התרחש למעשה 121 ימים לפני מועד הבחירות המתוקן שעתיד להתקיים כאמור ביום 31.1.2024 ואף 151 ימים לפני מועד הבחירות וזאת אם הבחירות תדחנה בחודש נוסף.

עמותת חוקתי נסוגה בשל העובדה שעמותה אחרת בשם עורכי דין לקידום מנהל תקין עתרה לבג"ץ בדרישה לפתוח מחדש את פנקס הבוחרים והגשת הרשימות. וכבר יש החלטה ראשונית של כבוד השופט כבוב הקובעת כי על המשיבים להגיש תגובה מקדמית עד ליום 8.11.2023 בשעה 11:30- קרי מחר.

עמותת חוקתי מסכמת ההליך מבחינתה: "בנסיבות העניין, ולאור כך שכבר יש הליך תלוי ועומד, החלטנו בעמותת 'חוקתי-חרדים למדינה ולשלטון הציבורי, לא להגיש עתירה בעניין זה.".

העיניים נשואות למחר כאשר תתקבל תגובת הכנסת ומשרד הפנים הגופים האחראים על החוק ועל מימושו. נמשיך לעקוב.

נושאים: חוקתי, עורכי דין לקידום מנהל תקין, בחירות מקומיות, בית שמש
בחירות מקומיות
בחירות מקומיות
בחירות מקומיות
בחירות מקומיות
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: