עיריית בית שמש חויבה למנות עובדי ביקורת בתוך מספר חודשים

בעקבות עתירת עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין, בית המשפט מתערב בקביעת הסדר הנכון לטיפול בביקורת. לא שזה יעזור הרבה, לפחות שלב אחד כלפי מעלה בטיפול בביקורת.

עו"ד נדאל חאיק
עו"ד נדאל חאיק

רחוק מהעין, בשקט בשקט מצליחה עמותת עורכי דין למינהל תקין (אגב, עורכי דין מהקהילה הערבית בישראל) לחשוף את בית שמש במערומיה, העיר שמתנהלת כבר ארבע שנים ויותר בלי ביקורת פנימית אמיתית, זולת דוחות מבקר שערכם כערך הנייר שהם כתובים עליו, בעיקר בשל חוסר ההתייחסות לתכנם ולכוונה לתקנם.

עמותת עורכי הדין אינה מתייחסת למידת הביקורת הנהוגה אלא לכלל שנקבע בידי המחוקק לאיוש משרות במשרד מבקר. אצלנו, כמו שאצלנו, מתבססת הביקורת על אדם אחד, מבקר העירייה אשר למרבה הפליאה אפילו מזכירה אין לו. את דוחותיו אינו כותב בעצמו אלא בידי אנשי כתיבה חיצוניים המקבלים הון עתק מהעירייה.

יש בעיריית בית שמש ועדת ביקורת, וועדה של שניים, שני חברי קואליציה שהופרשו על כורחם לתפקיד. משימות קיימות, טיפול אין. נזכיר כאן את מקרה החשיפה האחרון כאן בחדשות קרן אור אי הגשת דוחות כספיים לפי הנדרש לפני חברי המליאה.

ראש העיר עליזה בלוך שבמודע בחרה לקיים כביכול קואליציה מקיר אל קיר מחקה במעשיה את ההזדמנות לביקורת. ולא שאין, יש הרבה, ראו את התקופה בה הפרישה את שותפיה מהקואליציה , תקופה בה נחשפה התנהלות כנגד כל כללי המנהל התקין.

בחודשים האחרונים התנהל בבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים הליך משפטי, בעקבות עתירה שהגישה עמותת "עורכי דין לקידום מנהל תקין" נגד עיריית בית שמש, נגד ראש העירייה הגב' עליזה בלוך ונגד מבקר העירייה. בתום הליך ממושך ובלחץ בית המשפט, הסכימה העירייה למנות עובדי ביקורת כמתחייב, ונפסק כי תשלם לעמותה הוצאות משפט בסך 7,500 ₪.

בשנת 2019 נכנסו לתוקף תקנות העיריות (תקנים ותקציב שנתי ללשכת מבקר העירייה), המחייבות את העיריות בישראל להעמיד תקציב מינימום ללשכת המבקר ולמנות מספר עובדי ביקורת לצד מבקרי העיריות. תקציב לשכת המבקר ומספר עובדי הביקורת בכל עירייה נקבעים בהתאם לגודל הרשות המקומית ולהיקף התקציב השנתי שלה.

ממידע שנמסר לעמותה עלה כי עיריית בית שמש לא פעלה למנות עובדי ביקורת כנדרש. לאחר מספר פניות לעיריית שלא הועילו, פנתה עמותת "עורכי דין לקידום מנהל תקין" לבית המשפט המחוזי בירושלים, באמצעות מנכ"ל העמותה, עו"ד נדאל חאיק, וחבר הצוות המשפטי בה, עו"ד מוחמד קדח, דרשה מהעירייה, מראש העירייה ומהמבקר לפעול למנות עובדי ביקורת כפי שמחייבות התקנות.

לאחר הליך ממושך, שבו הביעה העירייה תחילה התנגדות למינוי העובדים, ובהמשך גררה רגליים במשך חודשים, הסכימה לבסוף העירייה למנות עובדי ביקורת ללשכת מבקר העירייה. בית המשפט נדרש בפסק דינו ללוחות הזמנים וקבע כי על העירייה למנות עובד אחד לפחות עד לחודש אפריל 2023, ושני עובדים נוספים עד לא יאוחר מסוף שנת 2023 – כך שימונו לכל הפחות שלושה עובדים ללשכת המבקר.

השופט דוד גדעוני מתח ביקורת על התנהלות העירייה לאורך ניהול ההליך ועל כך שנמנעה מלמנות עובדים גם לאחר הגשת העתירה, ופסק כי עליה לשלם לעמותה הוצאות בסך 7,500 ש"ח.

עו"ד מוחמד קדח, חבר הצוות המשפטי בעמותה: "פסק הדין מתקן עיוות בן מספר שנים, ולשכת מבקר העירייה בבית שמש תתחזק סוף סוף בעובדי ביקורת נוספים שיעבו את מערך הביקורת ויאפשרו לו לכסות תחומים נוספים בעבודת העירייה".

ותודה לעמיתינו יחיאל בורובסקי מחדשות בית שמש שחשף את פרשת קיום העתירה, ועוקב אחר התנהלותה.

נושאים: עמותה עורכי דין לניהול מינהל תקין, נצרת, בית שמש, יעקב דהן, עליזה בלוך.
עו"ד נדאל חאיק
עו"ד נדאל חאיק
עו"ד נדאל חאיק
עו"ד נדאל חאיק
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: