מנהל המחוז במשרד הרווחה זומן למסור עדות בתביעת אומ"ץ לפסול את מכרז הרווחה

יורם אזולאי, מנהל המחוז נדרש להתייצב להסביר הדו"ח הקשה שהוציא הצוות המלווה וכן לתת הבהרות לגבי מועד העברת הדו"ח למנכ"ל העירייה

אגף הרווחה בבית שמש
אגף הרווחה בבית שמש

מנהל המחוז במשרד הרווחה יורם אזולאי זומן ע"י ב"כ התובע תנועת אומ"ץ להתייצב לעדות בבית הדין לעבודה בעניין מינוי מנהל האגף שלום בן דוד. הבאתו לעדות נובעת מעניינים שבהם דורש עו"ד שמעון ביטון הבהרה לפני העברת הסיכומים על ידו ועל ידי המשיבים, עיריית בית שמש ושלום בן דוד עצמו. עו"ד ביטון הגיש בקשה לזימונו ע"פ הוראות בית המשפט

דעתו של עו"ד שמעון שקיבל לידיו דו"ח מפרט על מצבו של אגף הרווחה ובמיוחד על אורח התנהלות האגף תחת שרביטו של שלום בן דוד, לא נחה מטעות גסה בולטת בדו"ח שחובר בידי משרד הרווחה.. החותם על הדו"ח הוא גם הממוען, אליו נשלח הדו"ח. ועו"ד ביטון ביקש הסברים: "אם טעות היא, יתייצב נא מר אזולאי ויצהיר לעניין זה".

בית המשפט לא קיבל בקשתו של עו"ד ביטון להגשת תצהיר מטעם מר אזולאי וכל אשר אישר הוא כי מר אזולאי אם ירצה מר ביטון, יוכל להזמינו לעדות להבהיר כל הבהרה שתידרש. ואטכן עו, ד ביטון הגיש בקשה לזימון העד מר יורם אזולאי.

ואם בהבהרות עסקינן הנה עוד הבהרה שיידרש לתת עליה מר אזולאי את הדעת. האם הדו"ח המדובר, דו"ח קשה- הדו"ח שחובר בידי הצוות המלווה (ס.צ.), שאם היה מונח לפני חברי וועדת המכרזים, ספק היה אם המינוי היה עובר, נשלח או לא נשלח למנכ"ל העירייה מתי חותה.

בעניין חשוב אחר מבקש עו"ד שמעון ביטון לדעת: "האם ומתי הגיע המסמך הקריטי הזה למנכ"ל העיריה ו/או לממונה על הרווחה ו/או למנהל האגף, מר בן דוד." ומנמק עו"ד ביטון את בקשתו לצהיר: " סוגית ההעברה היא סוגיה חשובה שכן אם אכן הועבר המסמך למנכ"ל וזה לא העבירו לעיון חברי ועדת הבחינה – יש בכך כדי לפסול את המכרז מיניה וביה. שכן, מדובר בהתנהגות חסרת סבירות באופן קיצוני והעלמת מידע קריטי על המועמד שנבחר." עו"ד ביטון כאמור ביקש שמנהל המחוז ייתן תצהיר, בקשה שנענתנ בשלילה ובמקומה הורשה לו לעו"ד ביטון לזמן את מר אזולאי למסירת עדות. מכיוון שכך כל ההחלטה באשר למועדי הגשת הסיכומים תשתנה ותידחה לימים שאחרי מתן העדות.

משרד הרווחה מטיל את האחריות למצב באגף הרווחה בבית שמש על ראש העירייה, הפעם יידרש מנהל המחוז להסביר דו"ח קשה ובמיוחד להשיב על השאלה האם הועבר הדו"ח הקשה לידיעת מנכ"ל העירייה". בסוגיה הזו יצטרך להסביר מנהל המחוז לפני בית המשפט את ההתנהלות כפי שהיא נקרתה לפני הצוות המלווה שקבע מנהל המחוז.

נושאים: בית המשפט, אומץ, עיריית בית שמש, עוד שמעון ביטון
אגף הרווחה בבית שמש
אגף הרווחה בבית שמש
אגף הרווחה בבית שמש
אגף הרווחה בבית שמש
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: