מליאת מועצת העיר לדיון ואישור התקציב בניגוד לחוק

דודי גוזלן דורש לדחות המליאה לדיון בתקציב מהטעם שהטיוטא שהונחה לפניו אינה התקציב המתוכנן הנכון, מה השיב לו היועמ"ש:" אין בסיס משפטי לדרישתך". מה לעשות וספר התקציב שיונח לדיון אינו כטיוטא שנשלחה לחברי מועצת העיר. שניהם אגב אצלנו.

היועמש מיקי גסטוירט
היועמש מיקי גסטוירט

ביום ראשון הקרוב תתקיים ישיבה מליאה מן המניין לאשר את תקציב עיריית בית שמש לשנת הכספים 2024. מה מסגרת התקציב? לפני המליאה חובה על העירייה להציג את טיוטת התקציב לפני חברי המליאה להיערך בהתאם. סעיף 278 לפקודת העיריות וסעיף 14א' לפקודת המועצות המקומיות קובעים כי על כל רשות מקומית להכין תקציב עבור כל שנת כספים, לא יאוחר מחודשיים לפני תחילתה של שנת התקציב, ולאשרו עד ליום תחילתה של שנת הכספים שאליה הוא מתייחס. בשל הבחירות המאוחרות, וסיבוב שני שנכפה כאן נדחה המועד עד לסוף חודש יוני והעירייה נוהגת נכון להציגו במועד הזה.

אלא מאי? התקציב המוגש אינו המסגרת המדוייקת לפיה יפעלו במועצת העיר. כותב דודי גוזלן חבר מועצת העיר : " הובא לידיעתנו כי אתמול 26/6/2024 בישיבת הנהלת העירייה בוצעו שינויים בספר התקציב. כל שינוי בטיוטת התקציב שהועברה לחברי מועצת העיר מחייבת העברת הטיוטה החדשה וזימון מחדש על פי הנהלים. על כן נדרש על פי חוק לבטל את ישיבת התקציב שנקבעה ליום ראשון 30/6/2024 ולזמן מחדש על פי חוק.". אל תתבלבלו, גוזלן רוצה דיון, כדי שהדיון יהיה נכון ומדוייק בטיעוניו צריך ללמוד את הסעיפים השונים ולהבינן ולהעריכם בהתאם. גוזלן טוען שהטיוטא אינה כ'דמות' התקציב הנכון שיובא ביום ראשון. החוק קובע מועד ברור : "יש להגיש את הצעת התקציב 10 ימים לפחות לפני קיום הדיון במליאת המועצה כדי לאפשר לכל חבר מליאה להתכונן כיאות."

גוזלן פנה ליועמ"ש, ושחקו אותה מופתעים, התשובה של היועמ"ש דוחה את טענותיו של גוזלן. הנה הסברו של עו"ד מיקי גסטוירט: " לאחר שבחנתי את פנייתך, אבקש להודיעך כי אין בסיס משפטי לדרישתך, ואין כל מקום לביטול הישיבה שנקבעה כדין ליום א' הקרוב. הצעת התקציב הופצה כנדרש והיא אמורה להיות נדונה בישיבת המליאה המיוחדת שנקבעה.". אין בסיס משפטי?

מה לעשות ואין הטיוטא דומה להצעה שתובא ביום ראשון לדיון? טיוטת התקציב שהופצה לחברי מועצת העיר בזמן הנכון, כולל הזימון למליאה, לקראת דיון, קובעת כי הכנסות העירייה יעמדו על 980,588,000 בעוד הצעת התקציב המתוקנת תעמוד 1,002,333,000 ₪. כ-20 מיליון ₪ הפרש, כנראה ליועמ"ש לא חשוב הסכום הזה.

נושאים: עיריית בית שמש, משרד הפנים, תקציב 2024, דודי גוזלן
היועמש מיקי גסטוירט
היועמש מיקי גסטוירט
היועמש מיקי גסטוירט
היועמש מיקי גסטוירט
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: