מועד הדיון בעתירה המנהלית לפסילת יהדות התורה יום חמישי

בית המשפט המחוזי יקיים ביום חמישי בפני כב' השופט אברהם רובין דיון בעתירה לביטול מועמדות אבוטבול לראשות העיר

העותר פרס
העותר פרס

נקבע מועד לדיון בעתירה המנהלית לבטל את החלטות מנהל הבחירות שהגישה סיעת בית שמש שלנו בראשות ריצ'רד פרס. תחילה נקבע כי הדיון יתקיים במועד 23.10 אלא שב"כשל ריצ'רד פרס ד"ר עו"ד ובל עוז ביקש להקדים בשל דחיפות העתירה.

הדיון יתקיים במועד חדש ביום חמישי הקרוב 18.10 בשעה 10:00 בבוקר כך שתהא שהות לכל צד בעתירה לערער לערכאה עליונה יותר. הדיון יתקיים בפני השופט אברהם רובין

בעתירה מבקש פרס לבטל את החלטת מנהל הבחירות מיום 9.10 לאשר את רשימת יהדות התורה המאוחדת וכן לבטל את אישור מועמדותו של משה אבוטבול כעומד בראש רשימת יהדות התורה המאוחדת.

העותר פרס
העותר פרס
העותר פרס
העותר פרס