העירייה אינה מנצלת את כל התקציב המוקצה לה ע"י משרד הבט"פ בתכנית עיר ללא אלימות

מבקר העירייה שפרסם באחרונה את דוח הביקורת לשנת 2018 בדק את עיר ללא אלימות ומצא ממצאים הטעונים תיקון.

עיר ללא אלימות
עיר ללא אלימות

דוח מבקר העירייה הוא מקור בלתי נדלה לדעת ולהבין כיצד העירייה שלנו מתפקדת. מבקר העירייה יעקב דהן עורך מידי שנה דוח מבקר בו נכללים שורה של נושאים. איזה? נושא בעצמו ראוי לביקורת. ועם כל זאת הנושאים שמעלה המבקר מעניינים ומרתקים, מר דהן עושה עבודה יסודית ומקיפה ומביא תוצאות מסקרנות שמוטב לו הציבור או לפחות חברי מועצת העיר היו מקימי באות נושאים דיון ציבורי רחב ושקוף.

הדוח האחרון לשנת 2018 שפורסם לפני כשבועיים חושף מקבץ נושאים מעניינים. אחד מהם דן בנושא עיר ללא אלימות.

תכנית 'עיר ללא אלימות' הינה תכנית של המשרד לביטחון פנים, הפועלת בעיר בית שמש מאז שנת 2010. תכנית 'עיר ללא אלימות' מכוונת לאפשר לעיר בית שמש למנוע ולהתמודד בצורה אפקטיבית יותר בעיות של התנהגויות בסיכון, קרי : בנושאים מוגדרים של אלימות, סמים ואלכוהול. זאת, באמצעות אסטרטגיות חינוכיות, חברתיות וסביבתיות, שיש בהן השלמה לפעילות של גורמי האכיפה בעיר.

מידי שנה, התכנית מביאה לעיר משאבים כספיים )המצריכים מצ'ינג תקציבי של %20 ,בשנת 2019 המצ'ינג %15 . )משאבים אלה משמשים להפעלה של שורה של תכניות מניעה והתערבות שתתוארנה בתמצית במסמך זה. תכניות אלה נבחרות מתוך סל של "תכניות ליבה" ומופעלות לאור הנחיות מקצועיות של המטה המקצועי של התכנית במשרד לביטחון פנים, תקציב 2018 עמד על 1.8 מיליון שח, כאשר המשרד לביטחון פנים נתן כ-1.5 מיליון ₪.

התכנית המופעלות במסגרת 'עיר ללא אלימות' בבית שמש מאפשרות פעולה משולבת בחמישה תחומים: אכיפה, חינוך, רווחה, פנאי וקהילה. לצד המשאבים והתכניות, מתקיימים באופן רציף תהליכים ומנגנונים שנועדו להבטיח את היכולת של העיר בית שמש למנוע ולהתמודד בצורה אפקטיבית עם בעיות של אלימות ופשיעה.

הביקורת מצאה לנכון להביא בדוח הביקורת תמצית הפעילות של המחלקה המנהלת את תחום עיר ללא אלימות וזאת ע"מ להביא למודעות ולהכרה מצד אגפי ומחלקות העירייה ומוסדות ובתי ספר שמצויים בתחום העיר על פועלה של התכנית ולבחון רעיונות והתכנות של שותפיות, ממשקים ואיגום משאבים לתועלת נושא מניעה בתחומים המטופלים על ידי התכנית.

הביקורת בדקה ומצאה כי העירייה אינה מנצלת את כל התקציב המוקצה לה ע"י משרד הבט"פ דבר הגורר קיזוז מהתקציב בשנה העוקבת הבאה. חוסר של ניצול תקציב שכר עומד על סדר היום של התוכנית ומביא לכדי עיכוב בפעילות השוטפת ומטרותיה של התוכנית.

נמצא כי בתכניות רבות אין תיאום בין העלות המוקצית ע"י משרד הבט"פ לעובד לבין הסכום המוקצה ע"י העירייה. ובד"כ הניצול בגין משרה פחותה מהקצאת המשרד למשרה זו וכך יוצא שיש חוסר בניצול תקציבי לתכניות רבות המסתכמות לכ- %75% 80 ניצול.

הביקורת ממליצה לבחון העסקת העובדים של התכניות המוגבלות והמוגדרות באופן כזה שלא יועמס על העירייה כ"א נוסף ללא שיש תקציב בשבילו הביקורת מבקשת לבחון מספר פתרונות כדוגמת" העסקת עובדים שעתיים, העסקה האמצעות המתנ"ס או באמצעות החברה הכלכלית לאו לחלופין לאפיין את הצרכים של פעילות נוער בסיכון בכל האגפים ולנסות לשלבם בתכניות תכנית עבודה.

הדוח שפורסם ערב המליאה האחרונה לא זכה לחשיפה הראויה לדוח ביקורת וזו סנונית אחת מהדוח המאלף הראוי לדיון ציבורי רחב.

נושאים: דוח מבקר, עיר ללא אלימות
עיר ללא אלימות
עיר ללא אלימות
עיר ללא אלימות
עיר ללא אלימות
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
העירייה אינה מנצלת את כל התקציב המוקצה לה ע"י משרד הבט"פ בתכנית עיר ללא אלימות
המצליףנכתבה ביום ראשון, 09 בפברואר 2020, 07:19

צעניין שנעיריה הרדימה את פרויקט המצלמות בעיקר בשכונה שזה הכי חשוב שיהיה בה ברמה ב ושמו ממש במקומות איזוטריים את שתי מצלמות היחידות ואפילו בפעמחם שכן היו ארועים בחודשים האחרונים משום מה...המלמות לא היו תקינות במקרה אחד ובמקרה השני לא צילמו,ממש גן ילדים