העירייה טרם הגיבה לעמותת שומרי הסף

מחר היום האחרון למתן תגובת העירייה לעמותה בעתירה נגד מינוי שמעון גולדברג ליו"ר וועדת המשנה לתכנון.

בית המשפט המחוזי
בית המשפט המחוזי

עמותת שומרי הסף שעתרה לבית המשפט נגד וועדת התכנון המקומית בעיריית בית שמש, נגד ראש העירייה ונגד שמעון גולדברג מצפה לתגובת העירייה בעתירה ולבקשתה למתן צו ארעי או צו ביניים להורות לממלא התפקיד העכשווי שמעון גולדברג לחדול ממילוי התפקיד. לטעת עמותת שומרי הסף מר גולדברג אינו סגן ראש עיר, אלא רק חבר מועצת עיר. לפיכך, הוא מונה ומכהן בתפקיד יו"ר וועדת משנה לתכנון ובניה בית שמש (להלן: "וועדת המשנה") שלא כדין.

על פי סעיף 18(ה)(1) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק"), נקבע כי מי שכשיר להתמנות ליו"ר וועדת משנה, הוא רק ראש העיר או אחד מסגניו.

לפני חודשים אחדים ניתנה חוות דעת של עו"ד עותמאן ממחלקת יעוץ וחקיקה (אזרחי) במשרד המשפטים, שבה נקבע באופן חד משמעי כי רק סגן ראש עיר כשיר לכהן כיו"ר וועדת משנה לתכנון ובניה ולא כל חבר מועצה, זאת על פי סעיף 18(ה)(1) לחוק.

העותרים מדגישים בעתירתם כי: "בחוות דעת זו הודגש כי הפרשנות המשפטית הסבירה והנכונה ביחס לסעיף 18(ה) לחוק היא שראש הרשות המקומית או אחד מסגניו בלבד, יכול לשמש כיו"ר וועדת המשנה לתכנון ובניה. משכך, ובהתאם לסעיף 48א(ב) לחוק, אשר קובע כי הכשירות הנדרשת מחבר נדרשת גם מממלא מקומו, המסקנה היא כי רק אחד מסגניו של ראש הרשות כשיר לשמש כממלא מקומו של ראש הרשות כיו"ר ועדת המשנה. פרשנות זו, כך צוין בחוות הדעת הנ"ל, מתיישבת הן עם מבנה סעיף 18 לחוק ונוסחו, הן עם סעיפים רבים ודומים בחוק והן עם ההיסטוריה החקיקתית."

הסיפור הזה עלה לפני כחודשיים כאשר הוגשה בקשה לוועדת התכנון המקומית לדחות בקשת מתן היתרי חציבה באחת מהמחצבות באיזור. ראש הוועידה באותה ישיבה היה שמעון גולדברג, מה שגם עורר תגבה זעמת מצד הליכוד אשר שיגרו מכתב. אלא שבליכוד ביכרו לא להמשיך באיומם לפנות לערכאות והוצתירו את הלאכה בידי שומרי הסף המייצגים שני תושבים.

העירייה שקיבלה את העתירה לפני כשבועיים ימים וקיבלה החלטה מבית המשפט לפיה עליה להשיב עד ה-10 לחודש, קרי מחר, טרם הגיבה. בירור אצל עו"ד יוסי אור הכהן מעלה כי נכון להיום טר הגיעה כל תגובה.

האם העירייה תגיב עד מחר היום האחרון לאפשרות התגובה. נמתין בסבלנות ונראה. בינתיים ונכון לעכשיו ממשיך שמעון גולדברג לנהל את וועדת המשנה של אגף ההנדסה ואף ממשיך לחתום על היתים למרות שלפי חוות הדעת המשפטית אסור לו לעשות זאת.

נושאים: בלוך, גולדברג, וועדת התכנון, שומרי הסף
בית המשפט המחוזי
בית המשפט המחוזי
בית המשפט המחוזי
בית המשפט המחוזי
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: