המליאה הערב תתקיים על פי סדר יום שהוצא ביום 15.7.21

כלומר, רק שלושה סעיפים מתוך סדר היום הכולל שגובש בידי גוש הריפוי יועלו לדיון. וגם תוקפן המשפטי עדיין לוט בערפל.

מליאה
מליאה

מליאת העירייה שלא מן המניין על פי בקשת גוש הריפוי תתקיים היום בניגוד לדעתו של היועץ המשפטי לעירייה עו"ד מיקי גסטוירט. ההחלטה הזו קיבל הממונה על המחוז אשר קיבל פניית חברים מגוש הריפוי לטענות באשר לתוכן המליאה.

היועץ המשפטי לעירייה פסל סעיפים בתחילה מסדר היום המבוקש, והותיר שלושה מתוך חמישה סעיפים.

אתמול הוציא חוות דעת נוספת שגם שלושת הסעיפים האחרים לא ניתן לקיין בהם דיון במליאה. אם כך מה הטעם בכינוס? שאלו עצמם חברי גוש הריפוי אשר פנו וערערו לפני הממונה על המחוז.

זה כנראה בשל קוצר הזמן ומבלי להיכנס לעובי הקורה החליט בשעה האחרונה ישיבת המועצה שנקבעה להיום בשעה 18:00 תתקיים במתכנן בהתאם לזימון וסדר היום שנשלח אלכם ביום 15.6.21.

הסעיפים שיועלו לדיון יהיו כדלהלן: אישור תב"רים, אישור העברת תקציבים מסעיפים לסעיף, עדכון סדרי העבודה לאישור הקצאות קרקע או שימוש במבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית. סעיפים אחרים לא יועלו לדיון.

והערה חשובה לסיום, : ,למען הסר ספק, מבלי לקבוע עמדה בשלב זה באשר להחלטות לגופן ככל שיתקבלו". קרי תתכנסו, תקיימו דיון, קבלו החלטות, ואת התוקף המשפטי להם נקבע מאוחר יותר.

נושאים: גוש הריפוי, הקואליציה העירונית, בית שמש, מיקי גסטוירט, חיים יפרח, עליזה בלוך
מליאה
מליאה
מליאה
מליאה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: