עוד אחת מוועדות החובה בעיריית בית שמש פעלה בניגוד לחוק

הוועדה, היא וועדת ההנחות שהרכבה היה צריך להשתנות עם צירוף ש"ס לקואליציה. זו גם חדלה לפעול לפני כארבעה חודשים בשל ההרכב המנוגד לחוק ומאז למעשה אינה מתכנסת

ישראל סילברסטין, יו"ר הוועדה
ישראל סילברסטין, יו"ר הוועדה

אחת מוועדות החובה שעל כל רשות למנות מיד עם בחירתה, היא וועדת הנחות מארנונה. בית שמש מתנהלת בשנה האחרונה ללא תוקף לוועדת הנחות מארנונה, הוועדה שנבחרה מיד עם מינוי עליזה בלוך לראש העיר, בטל תוקפה. הסיבה צירוף סיעת ש"ס לקואליציה והפיכת המועצה כולה לוועדת הנהלה אחת גדולה כבר אז, קרי, בינואר 2020. אז מה קרה מאז? הוועדה התכנסה, קיבלה החלטות ואישרה הנחות לארנונה למרות שלא היה לה את הסמכות על פי חוק, מדוע? הרכבה היה שלא כדין. ומה תוקף ההחלטות שהתקבלו ע"י חברי הוועדה?

הנה הסיפור, ואל תופתעו, זה אינו מקרה חריג בהתנהלות עיריית בית שמש. יש עוד וועדה שמתנהלת ממש באותה רוח, בלי תוקף משפטי. היכן רשויות המדינה אתם שואלים? גם אנחנו שואלים...

ועדת ההנחות בארנונה היא וועדת חובה בכל רשות מקומית. תפקידה לבחון זכאותם של בעלי או מחזיקי נכסים בתחום הרשות, לסוגי ההנחות אשר בתחום סמכות הוועדה וכן להמליץ בפני מועצת הרשות למחיקת סכומים המגיעים לרשות בשל ארנונות או מסיבות אחרות והם בפיגור והוגדרו כחובות אבודים.

הרכב הוועדה יכלול 3 חברי מועצה, אשר אחד מהם לפחות חבר בסיעה שאינה מיוצגת בוועדת הנהלה. היו הסיעות כולן מיוצגות בוועדת ההנהלה יהיה חבר ועדה אחד לפחות מי שאינו חבר בוועדת ההנהלה.

בנוסף לנבחרי הציבור ישבו הגזבר, היועמ"ש, מנהל אגף הרווחה,. נוסיף כי החלטות הוועדה אינו מחויבות אישור מליאת מועצת העיר אך חייבות להיות מונחות על שולחנה לידיעה.

מכיוון שבבית שמש עניין הקואליציה היה מאוד דינמי ולבסוף גם סיעת ש"ס צורפה לקואליציה להנהלה היה צריך כבר בדצמבר 2019 או לכל המאוחר בינואר 20 להודיע על החלפת הרכב חברי הוועדה. הרכב הוועדה יכול מעתה לכלול שני אנשי הנהלה, ובמקום נציג האופוזיציה ימונה נציג ציבור .

בכל כינוסיה בשנת 2020 למעשה המשיכה העירייה לעבוד עם ועדת ההנחות ההיא שנבחרה כאשר סיעת ש"ס עדיין באופוזיציה, בניגוד להוראות המחוקק ופקודת העיריות. "וזה למרות שהיועמ"ש התריע על כך." אומר לנו מקור בעיריית בית שמש.

השבוע הובאה ההצעה להרכיב מחדש את וועדת ההנחות, למה רק השבוע? למה אי אפשר היה לתקן את המציאות הלא חוקית הזו כבר בינואר, פברואר 2020 וכך לקבל החלטות ברוח החוק. לעיריית בית שמש הפתרונים.

וגם השבוע זה לא עבר בהנהלה. כלומר העירייה תמשיך לתפקד ללא וועדת חובה, וועדת ההנחות עוד פרק זמן כלשהו.

לפני כשלושה-ארבעה חודשים חדלה וועדת ההנחות להתכנס לגמרי, כלומר גם ההרכב הפסול הבין שעליו לחדול מפעילותו . 3-4 חודשים לא מספיק כדי לקדם החלפת חברי מועצה, כדי למצוא נציג ציבור שיכול לשמש בתפקיד, אז במה עסוק המטה הגדול שמקיף את עליזה בלוך?

הסיפור של וועדת ההנחות הזה אינו בלעדי לה בלבד, הפועלת שנה וקצת לא בהתאם לחוק, וועדת המשנה לתכנון ובניה מקבלת החלטות שנתיים ושלושה חודשים בניגוד לחוק. עתירה משפטית מתבררת בעניין בבית המשפט המחוזי בירושלים.

הרכב וועדת המשנה לתכנון ובניה, שם משמש כיו"ר הוועדה חבר מועצת העיר שמעון גולדברג. החוק קובע במפורש מי יכול לשמש בתפקיד יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה, רק מי שמשמש בתפקיד סגן לראש העיר. גולדברג כידוע אינו סגן, ראש העיר נותנת תוקף להחלטותיו, ואינה מחליפה אותו בהתאם להוראות החוק.

נושאים: וועדת הנחות, ישראל סילברסטין, עיריית בית שמש, עליזה בלוך
ישראל סילברסטין, יו"ר הוועדה
ישראל סילברסטין, יו"ר הוועדה
ישראל סילברסטין, יו"ר הוועדה
ישראל סילברסטין, יו"ר הוועדה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: