הלמ"ס חושפת נתונים מדאיגים על מצב הארנונה בעיר

קובץ הנתונים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע מעדכנים אותנו שההכנסה הגבוהה ביותר בעיר היא מארנונה למגורים. ההכנסה הבאה הגבוה היא משירותים וממסחר. והתעשייה? קראו בפנים...

לשכה מרכזית לסטטיסטיקה
לשכה מרכזית לסטטיסטיקה

דיווחי הארנונה בספר התקציב העירייה לשנת 2019 מדברים על ביצוע של 190.316 מיליון ש"ח. לפי דוח המתפרסם באמצעות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדברים על 226.407 מיליון ש"ח. אין בידינו שום הסבר מניח את הדעת להבדל, שהוא הבדל מהותי.

הכנסה אגב הנרשמת בספרי הארנונה כוללת 'הנחות ופטורים' הניתנים על פי חוק והם נאמדים על פי ספר התקציב של העירייה בסכום של 50.330 מיליון ₪. דהיינו אם העירייה מצהירה על הכנסה של 190.316 מיליון ₪ צריך להפחית מכך 50.33 מיליון וההכנסה בפועל היא רק 140 מיליון ₪. מדהים? בהחלט נתון זה מסביר מדוע עיריית בית שמש מתקשה בתפקודה הכלכלי ובצמצום הוצאות בכל תחומים המשפיעים על איכות חיינו.

ואם ינסו לטעון בפרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף מופיע הפירוט לפי ענפים מקורות הכנסה לארנונה. כך למשל יודע פרסום הלשכה לספר על ההכנסות ממגורים, מתעשייה, ממלאכה, מקרקע תפוסה ועוד פרמטרים בהם חולקה ההכנסה מארנונה. מתברר כי הארנונה ממגורים הוא הענף החזק ביותר בעיר ממנו מכניסה עיריית בית שמש סכום של 120 מיליון ₪!!! שהם יותר ממחצית – 53% מההכנסות העירייה מתבססות על גבייה ממגורים. מתעשיה, הענף המרכזי כמעט בכל ישוב אחר, בית שמש מכניסה בו מכניס רק 13.7% מההכנסה בארנונה. מזלה של העיר יש עוד ענף גבוה יותר מהתעשיה והוא שירותים , משרד ומסחר שמפיק 44 מיליון ₪ שהם 19.46% מסך ההכנסה.

מאמציה של ראש העירייה להגדיל את שטחי התעשיה היא במקומה ואם אכם נראה זאת בהכנסות גדלות בשנים הבאות נוכל לציין את השינוי שיכול להביא תנופה לעיר וליושביה. אגב הנתונים המתפרסמים לשנת 2019 כולם באחריות עליזה בלוך.

ועוד שני נתונים חשוב שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת," שיעור ההכנסות העצמיות בתקציב הרגיל הארצי במוצע עומד על 58.1% מסך התקציב. בעוד בבית שמש ההנכסות העצמיות לשנת 2019 עומד על 39.84%. ונתון שני מדבר על ההכנסה הממוצעת לנפש מגביית ארנונה עמדה בכל הארץ על 2961 ש"ח, בבית שמש עומדת בבית שמש ההכנסה מארנונה לנפש עמדה על 1811 ש,ח. מכאן תעשו לבד את החישובים המביאים להבדלים ברמות החים בין בית שמש לשאר ערי ישראל. ואל תשכחו בית שמש מדורגת בין 15 הערים הגדולות בישראל.

נושאים: תקציב בית שמש, ארנונה, למס, עליזה בלוך
לשכה מרכזית לסטטיסטיקה
לשכה מרכזית לסטטיסטיקה
לשכה מרכזית לסטטיסטיקה
לשכה מרכזית לסטטיסטיקה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: