היועמ"ש לעירייה: "אין כל סיבה או עילה להורות על ביטול ההפרדה שנקבעה ושנומקה"

תגובת העירייה מנומקת ומפרטת: "אין שום ציבור שיכול להיפגע מעצם ההפרדה לשעות גברים ושעות נשים, אין כרגע חלופה אחרת סבירה ובוודאי שהמדובר בשירות חיוני"

עו"ד מיקי גסטוירט
עו"ד מיקי גסטוירט

היועץ המשפטי לעיריית בית שמש בידיעת ובאישור ראש העירייה מגיב לבקשה לאלתר שהוגשה בידי התנועה הרפורמית לבטל את ההפרדה ביריד התעסקה שאמור להתקיים בשבוע הבא. עו"ד מיקי גסטוירט שיגר היום מכתב תשובה ארוך ומפרט לגבי התיחסות העירייה ליריד ולהשלכותיו לגבי אי קיומו במתכונת המוצעת.

"העירייה דוחה מכל וכל את טענותיך כפי שהועלו במכתבך. לטעמה של העיריה, לבד מהעובדה כי אין שום פסול חוקי או אחר בפעילות המתוכננת, הרי שעצם פנייתכם הינה קנטרנית, קטנונית, משוללת כל הבנה של צרכי התושבים ושיקולי העירייה וכל כולה נובעת אך מטעמים פופוליסטיים.

צר לי על שבמקום לברך את עיריית בית שמש אשר יוזמת ומבצעת פעולות שונות אשר כל כולן נועדו להוציא אל מעגל התעסוקה סוגי אוכלוסיות שונות אשר מסיבות כאלה ואחרות אינן חלק משוק העבודה, ובכך מהוות מעמסה על הקופה הציבורית של מדינת ישראל בכלל, ושל העירייה בפרט (בין היתר עקב זכאותם להנחות בארנונה".

עו"ד גסטוירט מתאר בפני עו"ד נחמיאס יסף את הלחצים והקשיים בהם עומדים גברים ונשים שבאים ליריד מעין זה." אילו הייתן מודעות ללחצים העצומים המופעלים על גברים ונשים חרדים המבקשים אך לצאת מארבע האמות של קהילתם אל מרחב התעסוקה הפתוח, וזאת בסך הכל בכדי לפרנס בכבוד את משפחותיהם, לא היה כל מקום לפנייתכן. עצם ההגעה ליריד תעסוקה חושפת את אותם חרדים וחרדיות למסע לחצים וגידופים מצד גורמים קיצונים (וכפי שארע בעבר) ובכך מסכלת את מטרת היריד. מטבע הדברים, המינימום הנדרש בכדי לאפשר בכל זאת את הגעתם של אותם חרדים וחרדיות אשר מבקשים כאמור למצוא עבודה, ואשר מוכנים בצורה מעוררת כבוד להתעמת עם הלחצים, הינה קביעת שעות נפרדות. ללא מרכיב זה בוודאי שהם לא יעזו להגיע – ופשוט ימשיכו להוות מעמסה על הקופה הציבורית"

ומדגיש עו"ד גסטוירט: " אין שום ציבור שיכול להיפגע מעצם ההפרדה לשעות גברים ושעות נשים, אין כרגע חלופה אחרת סבירה ובוודאי שהמדובר בשירות חיוני".

ככל שהיועץ המשפטי לממשלה יקבע כללים אחרים, כללים אשר תהיה להם השלכה למקרים כמקרה דנן, חזקה על העירייה כי תפעל ותיישמם. נכון להיום כאשר קיימת החרגה מפורשת מחד, והודעה בנוגע לאי בהירות מאידך – אין בוודאי כל סיבה או עילה להורות על ביטול ההפרדה שנקבעה ושנומקה

היועץ המשפטי לעיריית בית שמש בידיעת ובאישור ראש העירייה מגיב לבקשה לאלתר שהוגשה בידי התנועה הרפורמית לבטל את ההפרדה ביריד התעסקה שאמור להתקיים בשבוע הבא. עו"ד מיקי גסטוירט שיגר היום מכתב תשובה ארוך ומפרט לגבי התhיחסות העירייה ליריד ולהשלכותיו לגבי אי קיומו במתכונת המוצעת.

"העירייה דוחה מכל וכל את טענותיך כפי שהועלו במכתבך. לטעמה של העירhיה, לבד מהעובדה כי אין שום פסול חוקי או אחר בפעילות המתוכננת, הרי שעצם פנייתכם הנה קנטרנית, קטנונית, משוללת כל הבנה של צרכי התושבים ושיקולי העירייה וכל כולה נובעת אך מטעמים פופוליסטיים.

צר לי על שבמקום לברך את עיריית בית שמש אשר יוזמת ומבצעת פעולות שונות אשר כל כולן נועדו להוציא אל מעגל התעסוקה סוגי אוכלוסיות שונות אשר מסיבות כאלה ואחרות אינן חלק משוק העבודה, ובכך מהוות מעמסה על הקופה הציבורית של מדינת ישראל בכלל, ושל העירייה בפרט (בין היתר עקב זכאותם להנחות בארנונה".

עו"ד גסטוירט מתאר בפני עו"ד נחמיאס יסף את הלחצים והקשיים בהם עומדים גברים ונשים שבאים ליריד מעין זה." אילו הייתן מודעות ללחצים העצומים המופעלים על גברים ונשים חרדים המבקשים אך לצאת מארבע האמות של קהילתם אל מרחב התעסוקה הפתוח, וזאת בסך הכל בכדי לפרנס בכבוד את משפחותיהם, לא היה כל מקום לפנייתכן. עצם ההגעה ליריד תעסוקה חושפת את אותם חרדים וחרדיות למסע לחצים וגידופים מצד גורמים קיצונים (וכפי שארע בעבר) ובכך מסכלת את מטרת היריד. מטבע הדברים, המינימום הנדרש בכדי לאפשר בכל זאת את הגעתם של אותם חרדים וחרדיות אשר מבקשים כאמור למצוא עבודה, ואשר מוכנים בצורה מעוררת כבוד להתעמת עם הלחצים, הנה קביעת שעות נפרדות. ללא מרכיב זה בוודאי שהם לא יעזו להגיע – ופשוט ימשיכו להוות מעמסה על הקופה הציבורית"

ומדגיש עו"ד גסטוירט: " אין שום ציבור שיכול להיפגע מעצם ההפרדה לשעות גברים ושעות נשים, אין כרגע חלופה אחרת סבירה ובוודאי שהמדובר בשירות חיוני".

ככל שהיועץ המשפטי לממשלה יקבע כללים אחרים, כללים אשר תהיה להם השלכה למקרים כמקרה דנן, חזקה על העירייה כי תפעל ותישמם. נכון להיום כאשר קיימת החרגה מפורשת מחד, והודעה בנוגע לאי בהירות מאידך – אין בוודאי כל סיבה או עילה להורות על ביטול ההפרדה שנקבעה ושנומקה

נושאים: עיריית בית שמש, יריד תעסוקה, היועץ המשפטי לעירייה
עו"ד מיקי גסטוירט
עו"ד מיקי גסטוירט
עו"ד מיקי גסטוירט
עו"ד מיקי גסטוירט
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: