תקלות חוזרות ברישום הפרוטוקולים בעירייה

במליאה האחרונה נמנו 13 חברי מועצה נוכחים, לפי סיכום ההצבעות, נכחו 'רק' 12. מי נעלם בהצבעה? פרוטוקול העירייה בפיקוח סמכות סמנכ"ל אשר מזמן כבר יצא לגמלאות... היכן המנכ"ל המחליף? האם מדובר בתקלה או במעשה מכוון?

בית העירייה
בית העירייה

אם אתם מבקשים להסתמך על הכתוב בפרוטוקולים המתפרסמים ע"י עיריית בית שמש בנושא מסויים, לא ממליץ לכם. ממש כפי שהעירייה הזו מתנהלת בטעויות או בלקויות אין ספור, אנחנו מגלים עכשיו עוד ליקוי. לא ליקויי מאורות, אבל בהחלט ליקוי שמשפיע על מידת האמינות שהעירייה מייחסת לפרסומיה.

אם נוכחים 13 חברי מועצה, ויש 10 בעד? אם נניח ואין נמנעים, אזי כמה הצביעו נגד? על פי פרוטוקול ה עיריית בית שמש, החשבון 'פשוט'- 2 הצביעו נגד. אבל... 10+2 זה 12, לאן נעלם חבר המועצה ה-13? מיהו חבר המועצה החסר בהצבעה? למה נעלם, ולאן יצא?

זו אינה פעם ראשונה בה אנו עדים לתקלים כאלה ברישום הפרוטוקולים. בישיבת מועצה מן המניין מס' 35 בכלל יש 'רק' ששה עשר (16) חברי מועצה. 8 נוכחים, שמונה נעדרים. לגבי שלושה אין התייחסות. השלושה הם אלי כהן, ריצרד פרס, מוטי כהן. הם נכחו? האם לא הופיעו? ויש חשיבות לרישומם. שכן על פי כללי פקודת העיריות מי שנעדר שלוש ישיבות ברציפות יכול ראש העירייה להתרות בו על היעדרותו , מה שלא נעשה אפילו פעם אחת בשלהי הקדנציות של אבוטבול.

וחזרה לפרוטוקול המליאה האחרונה, לישיבה שהתקיימה ביום 26.10.17. על פי המדווח בפרוטוקול נכחו 13 חברי מועצה , חמישה נעדרו. חבר המועצה אליסף ורמן התפטר ולכן בתחילת הישיבה נמנו רק 18 חברי מועצה. עו"ד רינה הולנדר תצטרף רק במהלך הישיבה וההצבעה ה הנ"ל התקיימה בלעדיה.

זה קרה בהצבעה ראשונה, באישור הסכם ההקצאה לעמותת צאנז זמיגראד הצביעו בעד 11 נגד היה אחד זה שב והתרחש באישור הסכם ההקצאה למרכז מוסדות חינוך אור אפרים, ישיבת חכמי ירושלים ושוב קרה באישור הסכם ההקצאה לעמותה מס' 580113884 בגוש 5215 חלקה 110 תב"ע בש/מק/112 ט"ו, אלקנה 7 א'. 3 סעיפים מתנהלים בפני 13 חברי מועצה, והתוצאות קובעות כי המספר הוא 11 בעד , אחד נגד. לאן נעלם חבר המועצה ה-13? כיצד הצביע? אם לא נכח- מי לא נכח במליאה באותו שלב?

בסעיף הבא על סדר היום, כבר עזב את המליאה סגן ראש העירייה שמואל גרינברג, וראו זה פלא. הפעם כבר יש 12 חברי מועצה נוכחים. אישורי תברי"ם והעברה תקציבית אושרו ע"י הנוכחים, 10 בעד, 2 נגד. הפרוטוקול לא מדווח על מצטרף חדש, אז מי הוא הנעלם? הנה הפתרון. סגן ראש העיר משה שיטרית הגיע מאוחר לישיבה. הוא לא נכח בשעת הדיונים על הסעיפים הראשונים, ולכן נמנו בתחילה רק 12 חברי מועצה. אז מה קשה לציין בתחילת הפרוטוקול את זמן כניסתו של שיטרית?

האם אפשר לסמוך על פרסומי העירייה? הנה לכם עיון בשני פרוטוקולים שיוצאים לאויר העולם, ולא בטוח כלל שיש מ שעובר עליהם. היכן מנכ"ל העירייה? האם מדובר 'רק' בתקלות או אולי במעשה מכוון? היכן ביקורת משרד הפנים? מדוע זו אינה ממהרת לתקן את הטעון תיקון, והאם בכלל היא מודעת למצב הזה? האם לא מאחריותו להקפיד שהדברים היוצאים אל אויר העולם יהיו בדוקים ובעיקר אמיתיים.

נושאים: עיריית בית שמש, משרד הפנים, מבקר המדינה
בית העירייה
בית העירייה
בית העירייה
בית העירייה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: