המשבר הקואליציוני הציף: חוסר אמון בין חברי המועצה לראש העירייה

מה גרם למשבר העמוק שנוצר בין ובתוך הקואליציה, תב"ר המנדים רק סימן את מה שכבר מזמן בקע במערכת המוניציפאלית שלנו, חוסר אמון במערכת. זה התחיל בתוך סיעת אגו"י בין אענרייך לגולדברג והתפשט למעמקי הקואליציה.

בלוך וגולדברג
בלוך וגולדברג

מנסים להסביר את הגורם העיקרי למשבר בעמקי הקואליציה העירונית בבית שמש בכך, שבלוך מסרבת לתת זהות לאיוש המנדים שיגיעו בתב"ר של 5 מיליון ₪.

לפני שניכנס למה אומרים ומי אומר, נשאל האם ברור לחברי מועצת העיר שמדובר בצורך בסיסי לפתיחת שנה"ל? בלי הכיתות יתקשו המוסדות לתת מענה לצרכי הקהילות. יש מחסור כיתות, בכך מודים ומסכימים כולם. איך הבעיה הזו תיפתר? בודאי לא מאליה אלא אם נבחרי הציבור ירימו יד ויאשרר מבנים זמניים לשמש ככיתות. בלעדיהם ילדים ילמדו תחת כיפת השמים ולא בגלל קורונה, או שיישארו בבית. נדמה כי אף אחד מחברי מועצת העיר רוצה שילדים יישארו בבית בהיעדר כיתות. אז מי נפגע מהקביעה שלא לתמוך באישור תב"ר של 5 מיליון ₪.

מליאת ינואר 2021 חשפה גרסה לדברים.

מלאכי כי טוב: "אני רואה בתב"רים רשימת כיתות בכמות נכבדה ואני מברך על כך. יחד עם זאת, להבנתי הכלל הוא שבשכונות חדשות יש לחכות עד לאכלוס כדי לדעת מה הוא בדיוק הרכב האוכלוסייה במקום ואז לקבוע מי יקבל לידיו את המוסדות. אבל, אני רואה שבחלק מהתב"רים כבר מיועדים את הכיתות שמית למוסדות שאפילו עדיין אין להם סמל מוסד. אני מצפה שכמו שדואגים לכיתות בשכונות החדשות שגם ידאגו למוסדות שחסרים להם כיתות". יש לו ביקורת והוא נותר בתוך הקואליציה.

אענרייך משיב לו: " ברוב המקרים בתהליך התכנון ובמהלך בניית הכיתות אין שם ייעודי למחזיק העתידי. הכיתות משויכות לקראת האכלוס על פי הצורך. יחד עם זאת במקרים מיוחדים, כאשר התוכנית העתידית ידועה מראש, התב"ר יגיע כשהוא כבר נושא את שמו של המוסד העתידי שישתמש במבנה". בישיבת ינואר אושרו 105 מיליון ₪ לבניית מוסדות חינוך. הצבעה פה אחד- 20 חברי מועצה הצביעו בעד, החסר (איציק אלמליח) פשוט לא נכח.

אגב באותה ישיבה תקראו מה אומר שמעון גולדברג אחרי דברי פרגון לבלוך ולגלנט שר השיכון היוצא: "מדובר על כמות משמעותית ונכבדה של כיתות וזה המקום לומר תודה."

אז מה קרה בין ינואר לבין מאי כשהגיעה בקשה לסיפוק הצרכים בסכום של 5 מיליון ₪. גולדברג מסביר שהסכום הזה לא מספיק וצריך יותר... אם צריך יותר, תדרוש יותר. אל תתנגד למה שמוצע. בשביל זה מצביעים נגד? בשביל זה שוברים כלים בהצבעה ועוד יותר להצהיר חוסר אמון בראש העיר? ועוד יותר תמוה, גולדברג לא משתכנע מדברי יו"ר סיעתו אענרייך? משבר בין השניים, על מה ולמה?

בחודש מאי הביאה מזכירות לשכת ראש העיר שוב רשימת תברים לבניית מוסדות חינוך. עבודה מערכתית קובעת שיחסרו עשרות כיתות לפתיחת שנת הלימודים. היכן? כמעט בכל השכונות. עליזה בלוך מבקשת להעלות רשימת תברים, הפעם קטנה לעומת זו של ינואר. סה"כ כ-11.5 מיליון שח. כולל בניית כיתות גן וגם 5 מיליון למנדים. גולדברג נעמד על רגליו: "לא קיבלנו את רשימת החלוקה של המנדים". גולדברג לא מכיר את המדיניות, בבקשה שיקרא למעלה מה אומר ראש סיעתו הממונה על החינוך. גם הסברה של עליזה בלוך לא משכנע אותו: "כדי לצמצם את המחסור במנדים בתחילת שנת הלימודים, בשלב הראשון אנחנו מאשרים תב"ר כדי שיתאפשר להתחיל את ההליך של הזמנת המנדים. בשלב הבא, תיעשה עבודה מדוקדקת היכן יונחו המנדים. כיוון שתהליך זה לוקח זמן רב, אנו מתחילים את אישור התב"ר והזמנת המנדים ובהמשך כפי שהבטחנו תוכן רשימה שתובא להצבעת המליאה הבאה או בזו שאחריה.".

גולדברג ושות' לא משתכנעים. בין הלא משוכנעים ישראל סילברסטין שאומר: " אנחנו לא יכולים לאשר תקציב כשאנחנו לא יודעים למה ולאן הכסף מיועד, האם זה מיועד למוסדות חינוך? לבתי כנסת?"

חברו לסיעה יוסי גולדהירש מנמק: "אנחנו שמענו שכבר יש סיכומים מי הם מוסדות החינוך שמקבלים ומי לא, ואני אומר את זה כאן, אנחנו לא מסכימים".

הנה כאן כנראה יצא המרצע מן השק ומבהיר בעצם למה נולד הויכוח. אענרייך מרוצה, אולי קרוביו מרוצים, כי הם מקבלים. סילברסטין גולדהירש וגולדברג לא מרוצים כי קרוביהם לא מקבלים אז החליטו להצביע נגד.

חברי מועצת העיר החרדים הבינו שזה לא הולך לכיוון טוב. ישראל רמתי, הבין מה שניסו להסתיר: "יש כאן כאב של אנשים שטוענים שהכוונה לחלק את הכיתות אינה שוויונית". גם הערתו של היועמ"ש עו"ד גסטוירט לא מרגיעה את הויכוח שהתעורר. "אי אפשר להביא רשימה של מקבלי מנ"דים. יש לעבור את התהליך של וועדת הקצאות ולאחר מכן תובא הרשימה לאישור".

בסיכומו של דבר, בלוך ניסתה שוב להציע, וחבריה לקואליציה החליטו הפוך. "מבקשת קצת אמון פנימה בתוך המערכת". וחבריה החליטו, מצביעים נגד, משמע אין אמון במערכת.

הנה הגענו לעיקר, המנדים היו רק סימן להסביר את מה שכבר חודשים מנסים להבהיר 'אין אמון במערכת'. אגב שלא לציטוט אין אחד מבין חברי מועצת העיר על חוסר האמון שנוצר בין המערכת לנבחריה. ודי לחכימא ברמיזא.

נושאים: עליזה בלוך, שמעון גולדברג, ישראל סילברסטין, עיריית בית שמש
בלוך וגולדברג
בלוך וגולדברג
בלוך וגולדברג
בלוך וגולדברג
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: