איך נקבעו נציגי בתי הכנסת לבחירת הרב בבית שמש?

לא פשוט לקבוע את רשימת בתי הכנסת לבחירת הרב, תצהיר אחד נפסל, במקום אחר שלחו לבדוק ושבו עם נתונים שונים מהתצהיר, בשכונה עם רוב אשכנזי בחרו דווקא נציג ספרדי וגם לדתיים הלאומיים נתנו חלק, חלק קטן בלבד. סיבות לערעור יש כאן.

זה השער, הרב הבא יבוא בו
זה השער, הרב הבא יבוא בו

השבוע הגיעו ליד 'קרן אור' פרוטוקולים של הועדה לבחירת הרב בבית שמש. ניתן ללמוד מהם הרבה, על הדרך לקביעת פורום הבחירה, על השיטה, ואולי גם על הכוונה המוצהרת בידי חברי הוועדה- השואפים למצוא שם רב על פי זהות מסויימת. ואל תטעו בניתוח, הרוב בעיר חרדי, צריך שיהיה רב חרדי ולא חשוב שלחרדים יש מספיק רבנים.

יצחק רלבג יו"ר הוועד לבחירת הרב שהוקמה ע"י משרד הדתות בירושלים, מציג ידע בלתי מוגבל בהבנת המפה הפיסית ווהגיאופולטית של העיר בית שמש. הבנה זו מתבטאת בהרכבת הרשימה הסופית שהגיעה לידינו, רשימת הבוחרים את המרא דאתרא הבא של העיר בית שמש אחר סיום כהונתו של הרה"ג הרב שמעון ביטון שליט"א.

אל תתבלבלו, מתח או דרמות לא היו בישיבה לקביעת נציגי בתי הכנסת לבחירת רב. פרוטוקול הדיון של הוועדה מספר על האווירה האידילית כמעט ששררה שם. המתח והויכוח המקומי לא זלגו לוועדה. מגיע מישהו עם עמדה, מציג אותה, אין דיון ואין ויכוח, אין אפילו שאלה אחת חוקרת לגבי זהות האנשים.

"עשיתי שיעורי בית והבאתי נתונים שיכולים לסייע לנו להגיע לתוצאה" אומר ראש הוועדה הרב יצחק רלבג. שגם מציע את תכנית החלוקה שלו להרכב הועד הבוחר: רלבג חילק את העיר לשכונות. לדעתו יש זהות מגזרית לכל שכונה. שימו לב לאיזה זהות הוא מגיע: לכל שכונה נציג אחד. הפכנו להיות פריס הגדולה, אשדוד הקטנה. עם רובעים ושמיניות... אליבא דרלבג יש 8 שכונות בבית שמש, לפי המפתח הבא: בית שמש הותיקה, חפציבה, הקריה, רמה א', רמה ב', רמה ג'. נשרף לו הסטרטר, הגיע לעליה בשש ועצר... ומכיוון שבית שמש ורמה א' הן השכונות הגדולות יינתן לכל שכונה כזו עוד נציג. זה שבית שמש פי שניים מהרמה לא מפריע לו לחלק ביניהם את שני הנציגים הנותרים. לבית שמש ולרמה א' נתן נציג שני . זו החלוקה ההוגנת?

בפרוטוקול אין חבר אחד שמערער על הגישה הזו. רלבג מציע רלבג חותך. כולם מסכימים. כולם זה חברי הוועדה כולל חותה שאינו תושב העיר, יעקב דהן תושב רמת בית שמש, וכל השאר אין להם שום קשר לעיר. כולם פקידים ממשלתיים שרוצים לסיים את העבודה.

ואמרנו רלבג יודע, הוא מתבסס על נתוני בחירות. עשה שיעורי בית והגיע מוכן עם הנתונים הפוליטיים הבאים:: לבית שמש הוותיקה יש 20,000 בוחרים. חפציבה ,2500 הקריה ,3700 רמת בית שמש א ,10,000 רמה ב 7000 בוחרים, רמה ג 2200 מש'. נסו אתם בבית לבנות חלוקה הוגנת לפי הנתונים האלה. האמת? קשה לחלק 8 נציגים לעשרות בתי כנסת, חלקם מעומתים (בעמותות מאורגנות) וחלקם פועלים בצנעא ובלי הרבה רעש של עמותות וגיוסי תרומות בארץ ובחול.

לפידות, היועצת המשפטית בהרכב מציעה לדעתה את הגורם החשוב ביותר להרכבת הרשימה. היא מציעה לא לשכוח את תקנה 12 שהנתונים שכבודו של רלבג מעלה הם משניים "צריך להתייחס אל מספר המתפללים לעדות ולמגזרים בעיר". נו, האם כאן לא הייתה צריכה להישאל השאלה היכן נציגם של עדת מרוקו? 48 בתי כנסת, אין אחד ראוי לפאר את ההרכב? "אבל מכיוון שהצוות מסכים, קדימה נזרום". זה מה שאמרה לפידות היועץ המשפטי

רגע, והיתה עוד המלצה שאומצה. להתחשב בחלוקת הרכב חברי מועצת העיר. דתיים לאומיים יש 3 (מיהם?) ואח"כ מציג עוד נתון שלא ברור שייוכו לכאן: יש 35 אלף תלמידים, מתוכם 7000 דתלים והשאר חרדים ורק 2600 במגזר הממלכתי. "לכן מתוך רשימת בתי הכנסת יש לתת אחד לציבור הדתי לאומי וכל השאר לחרדים".

כדי להגיע בסופו של יום להחלטה הוכנה טבלת תצהירים, כמות מתפללים, עדת המתפללים . מהטבלה הזו נשאבו השמות הבאים: רמה א' בית הכנסת 'משאת מרדכי' ו'זכות אבות'.

ברמה ב' על פי התצהירים וגם על פי נציגי העירייה מדובר בשכונה חרדית עם 4 בתי כנסת. ביה"כ הגדול הוא 'משכן התורה' ומונה למעלה מאלף מתפללים לכן הוא ייצג את השכונה.

ברמה ג' הוגש תצהיר של בי"כ אהבת התורה שמראה כי הוא בית הכנסת הגדול ביותר בשכונה. תלונה בדואר האלקטרוני, תמונות ופקפוק באמיתות התצהיר שיגרו למקום את מזכיר הוועדה ששב משם עם נתונים שונים לגמרי ובעיקר עם תחושה לא ממש נעימה על דיווחים לא אמיתיים של נתונים, ולכן הוחלט לבחור בבי"כ השני בסדרה והוא 'תפארת יעקב' - ביכ"נ ספרדי. האם יהיה ערעור על ההחלטה הזו?

מכאן לחפציבה: תצהיר של בי"ס סלונים נפסל בשל חוסר תקינות. נבחר ביכ"נ "מניין אברכים" ביכ"נס ספרדי, כאשר רוב תושבי השכונה אשכנזים.

בקריה החרדית נחלה ומנוחה, יש שני בתי כנסת גדולים, אחד ספרדי ואחד עוד יותר גדול הוא האשכנזי. רשומים בו 892 מתפללים. ומה בוחרים בסוף? את 'תפילה למשה' הספרדי, למרות שרוב האוכלוסיה אשכנזית.

בעיר הותיקה נבחרו פייגנסון, דתי לאומי, ביהכ"נ הגדול ביותר. בית הכנסת השני הוא קיבוץ גלויות בית כנסת מעורב מגזרית. לסיכום הפרק הזה נשאלו נציגי העירייה להרכב המוצע, השניים חותה ודהן אישרו והרשימה סוכמה.

אלו הנתונים כפי שהגיעו לידינו, יש בהם הרבה שאלות והרבה סיבות לערעור. האם ינסה מאן דהוא לערער על הדרך, על השיטה, על הבחירה? ימים יגידו.

נושאים: משרד הדתות, רב העיר בית שמש, פורום הבחירה
זה השער, הרב הבא יבוא בו
זה השער, הרב הבא יבוא בו
זה השער, הרב הבא יבוא בו
זה השער, הרב הבא יבוא בו
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
איך נקבעו נציגי בתי הכנסת לבחירת הרב בבית שמש?
עודד קפלןנכתבה ביום שישי, 23 ביוני 2017, 16:12

משרת רב, משכורת מכובדת על חשבון הציבור.