היכן המבוגר האחראי? רשימת התברים במליאה האחרונה נתקעה ואין זועק!!

237 מיליון ש"ח נתקעו כי לא הורמה יד ותראו איזה שקט. לא התושבים, הזקוקים למקווה הטהרה, לא חובבי הבייסבול, לא הורי ילדי מוסדות החינוך שצריך לשפץ אצלם, לא ההורים שילדיהם בשנה הבאה ילמדו בקרוואנים, וגם לא העיתונאים קמים וזועקים.

מליאה
מליאה

בשבוע שעבר התקיימה מליאת מועצת העיר, במליאה הזו בין יתר הנושאים הובאו רשימה ארוכה של תברים לאישור המליאה, בלי אישור כזה אין תב"רים, כלומר כל רשימת הפרוייקטים המוצעים באותה רשימה, תקועה- נתקעת.

לא נלאה אתכם כאן מהו תב"ר וכיצד מתנהל וכו'. נציין רק שמדובר בכספים שמגיעים ממשרדי הממשלה השונים, משרד השיכון, החינוך, מפעל הפיס, משרד המדע התרבות והספורט, וגם קרנות רשות, מהם זו רק 'הלוואה' זמנית עד לקבלת המימון ממקור ממשלתי אחר.

מה יש ברשימת התברים? על פי הרשימה שהונחה לפני חברי מועצת העיר ולפני כן הונחה בפני ועדת הכספים, הקמת מגרש בייסבול, הקמת מגרש ספורט סינטטי, נגישות אקוסטית, חידוש מבנים מוסדות חינוך, בניית גני ילדים, נגישות מבני ציבור ושצפים, מבנים יבילים, מקווה טהרה, פיס ירוק גינות ציבוריות, מנהל הנדסה, תיכון בנות, מגרש בבן עזאי, השלמת פיתוח בשכונה ד, וגם בניית מוסדות חינוך רבים רבים מאוד, בסיכום כולל אולי 6-8 מוסדות חינוך חדשים.

וזו עצם המחלוקת, טוענים חברי מועצת עיר מגוש הריפוי שהצבע כבר צבוע, כלומר מוסדות אלה החדשים שייבנו כבר הובטחו לזרם המסונף לישעיהו אענרייך. לא כתוב ברשימת התברים שאכן זה כך. חברי גוש הריפוי יודעים, וסביר להניח, שמה שהם יודעים, יש לו בסיס. בשביל זה הם שם, אנחנו לא יודעים.

מה עשו חברי גוש הריפוי? החליטו לתקוע את התב"רים כולם. לא עשו הפרד ומשול, למשל, בואו נאשר את זה ואת ההוא לא, אלא הכול כמקשה אחת, החליטו נייט. לא!!! לא בענק!!! 237 מיליון סכום כולל לא אושר וכך לא המגרש לספורט, לא התיכון, ולא המקווה יזכו להתחיל להבנות. וגם לא כל אותם מוסדות חינוך שכביכול נצבעו לאענרייך.

אגב במשרדי הממשלה לא מתעכבים, ירצו בבית שמש יבואו לקחת. לא ירצו ילכו למקום אחר... אפילו מפעל הפיס לא מרים טלפון להזהיר על הפספוס שלא יתקבלו הכספים המיועדים לטיפוח הגינות הציבוריות.

התחילה המהומה באותה מליאה, איומים, קללות, גידופים, צעקות, משהו ברוח הכנסת ה-24. ואז ראש העיר קמה ועזבה את המליאה. (אגב היסטוריה- פעם ראשונה שראש עיר קמה ועזבה מליאה) אותי, כנציג הציבור הלא נבחר, מעניינת התוצאה. התוצאה היא שאין תברים מאושרים, אין כסף בקופה, אין בנייה, אין פיתוח.

וראו את הפלא בעיר שלנו, 237 מיליון ש"ח נתקעו כי לא הורמה יד ותראו איזה שקט. לא התושבים, אלה שזקוקים למקווה הטהרה, לא אנשי הבייסבול, לא הורי ילדי מוסדות החינוך שצריך לשפץ אצלם, לא ההורים שילדיהם בשנה הבאה ילמדו בקרוואנים, לא העיתונאים קמים וזועקים- חמס!!! כן בהצבעתכם השערורייתית אתם חומסים את צורכי הציבור מלהתקיים. מה זה אין מבוגר אחראי שיצעק ויכריז בקול גדול, הלו, תעצרו. את מי אתם דופקים בכך שאתם לא מצביעים ומאשרים את התברים? את הציבור!! את הציבור כולו על כל גווניו. גם אלה שמזוהים כחסידים וגם אלה שמזוהים כליטאים וגם החילוני האחרון בעיר הזו שרוצה מגרש ספורט או גינה ציבורית מטופחת.

ועוד משהו, אתם בכלל טרחתם להשיג את התברים האלה או חלקם? מי מכם יכול לעמוד ולהכריז, אני הבאתי את התקציב לבניית מקווה הטהרה בשכונת המשקפיים וזכותי לעכב בנייתו? מי מחברי גוש הריפוי יכול לקום ולהכריז אני הבאתי את התקציב לבניית שבע כיתות גנ"י?

יש בעיה, אולי צודקת, שאדון אענרייך לקח לעצמו, את מוסדות החינוך. נניח וזה נכון, ואני לא בטוח. האם ילדי החסידים לא ראויים לקבל כיתות תקניות? בבניית הכיתות האלה תיפתר עכשיו בדגש על עכשיו בעיית ילדי החסידים, בנגלה- בפעם הבאה, והיא תבוא, תיפתר הבעיה של ילדי הירושלמים ואח"כ הליטאים. העיקר תוציאו מעל פנינו את הג'יפה הזו שנקראת קרואנים. די כבר!!! אתם לא רואים איך העיר נראית ממבט על. תרימו רחפן וצלמו לכם שכונות שלמות הנראות כמו עזה, כמו רפיח, כמו בלאטה בשכם. בשביל זה אתם שם?

אוסיף הערה שלי, בלוך ראויה לביקורת, מה שכתבתי על בלוך, היא חטפה ממני וגם מכם בזכות. הרבה עוד לפני שאתם החלטתם להצביע נגדה- אני יצאתי בקול נגד חלק ממעשיה. היום אתם מפריעים לה, מפריעים לעיר!! לא עושים טוב למען הציבור. אתם מפריעים לה ולציבור בעיר.

אני יודע, אני מתפוצץ, לא בגלל שאני חלילה חכם מכם, אלא, שאתם מנצלים את הזכות הזו שניתנה לכם כנבחרים להשפיע בהצבעה- ההצבעה הזו אנטי- מחבלת בהתפתחות ובצרכים של העיר. הפעם אתם חייבים לחרוג ולחזור לשולחן המליאה לאשר את כל רשימת התברים שהובאה. אשרו, תתחילו לבנות, ברגע גזירת הסרט תריבו למי תתנו את המוסדות שכביכול לקח אדון אענרייך.

ולסיכום: קבלו התנצלותי על התפרצות זו לתוך עולם העשייה החשוב שלכם לקבוע לציבור מה ומי יהיה כאן. אני, לא מתכוון לפגוע באיש או בכבודכם חלילה. אתם עושים עבודה חשובה למען הציבור, הפעם שגיתם. אני במקומכם הייתי נוהג אחרת.

אגב, חברי מועצת העיר מוזמנים להגיב לטור זה, כל אשר יישלח יועלה כאן. הסבירו עמדתכם לציבור.

נושאים: בית שמש, תברים, מליאה שלא מן המניין, עליזה בלוך, גוש הריפוי
מליאה
מליאה
מליאה
מליאה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: