בלוך וסילברסטין נגד הסגר, מה ההצעה החלופית שיש בידם במקום?

ניהול כושל של הגל הראשון, לא לימד לקח את קברניטי העיר כמעט בשום דבר. הם ממשיכים בשיטתם, להתעלם מהתקשורת המקומית תוך ניצול ציני ופופוליסטי מפגינים נוכחות בבימות התקשורת הלא מקומיות. מקווה שלא נהיה תלויים בהם בגל שלישי כאשר יפרוץ...

ריק, ללא תוכן.
ריק, ללא תוכן.

ממשלת ישראל, או המל"ל או משרד הבריאות מקבלים החלטות בניהול התחלואה בישראל מתוך שיקול דעת. בכך אין ספק. יכולים להסכים, או לחלוק, אין ספק שהאחריות הרובצת על כתפי מנהלי המאבק, היא עצומה. מכאן שכל החלטה שלהם לוקחת בחשבון את המימד הנפשי, הכלכלי, החברתי, הבריאותי, בעיקר הבריאותי לפני הכול בטרם מתקבלת ההחלטה שיוצת לציבור.

חיי אדם עומדים מנגד, החלטתם או היסוס הכרעתם עלול לגרום לאסון נורא ואיש אינו מוכן להיות זה שבקבלת הכרעה לכאן או לכאן ירבוץ על מצפונו אבדן חייהם של בני אדם.

מכאן צריך לקבל ולהבין את החלטתם לסגור שכונות, רובעים, רחובות או אפילו יישובים שלמים. מה נפשך? אם סוגרים, מי נפגע? מה הנזק שיש לאותם מסוגרים או כלואים בגטו כאחד השלטים? שבוע ימים, או אפילו יותר של אבדן חירות עבור אדם, אינו כמו אבדן חייהם. גם אם שגו מקבלי ההחלטות, הנזק אינו כזה עצום כמו אבדן טוטאלי של חיי אדם.

בבית שמש נזעקים אישי הציבור למנוע את הסגר על השכונות נחלה ומנוחה, ועל חפציבה. מראש העיר ועד הממונה על הבריאות ישראל סילברסטיין נשמעות קריאות רמות, מעל כל במה אפשרית, נגד הסגר הכולל. מה ההצעה החליפית שיש בידם לצמצם את התחלואה? אדון סילברסטיין וגב בלוך לא סגרו מעונות יום או בתי ספר, עד שלא קיבלו הוראה חד משמעית ממשרד הבריאות חמור מזה, הם לא נקפו אצבע!!! בשם מה הם בכלל טוענים נגד הסגר? שיוכיחו ניסיון מעשה, לא מעשה, רק ניסיון שבו הם החלו והוא גרם לירידת בתחלואה. בבקשה הציבור מת לשמוע על ניסיונות, אפילו רופפים, אפילו כושלים. או אולי אתם ממש חפצים לראות כאן גלי תחלואה בכל השכונות, גם כאלה שממש מקפידות על הכללים ואולי מסוגלות להתמודד בלי כל עזרה מכם.

קחו דוגמא התנהלות העירייה במקרה של תלמיד כיתה ו מבי"ס בעיר. מה עושים? איך עושים? כל התשובות כיוונו לכך, להמתין להחלטת משרד הבריאות ומשרד החינוך. אם שם כן מקבלים החלטת המשרדים הממשלתיים, מדוכע כאשר מגיעה החלטה לסגור שכונות חרדיות נגועות בנגיף, ההחלטה אינה סבירה? או שסומכים על שיקול דעת מקבלי ההחלטות או שלא. גמגום יש כאן, אצלנו. בהנהלת העיר לא בשלטון המרכזי. מי שמבלל את הציבור הוא זה שאינו טורח גם לעכדן באופן רציף ושוטף את הציבור.

ולזה עוד נקדיש מאמר מיוחד.

נזכיר רק שדרישתנו להקמת וועדה ציבורית לבדיקת התנהלות העירייה בימי הקורונה מתחזקת עתה, כבר בתחילת הגל השני שמתברר שהוא איום ונורא מהגל הראשון. עם כמעט 900 חולים הדרישה מתחזקת.

לא בלוך, ולא סילברסטיין יכולים להציג ניסיוונות היערכות למניעת תחלואה בשכונות.. הסברה? באמת? מה ההסברה שעשה אדון סוילברסטין בקרב הקהילות החרדיות. הרי הוא נציגם. הוא האיש שדואג להם להנחות בארנונה, מה עשה וכיצד עשה כדי לצמצם את התחלואה. איך ניצל את ימי הפוגה בין הגל הראשון לגל השני?

מה עשתה בלוך בכל ימים בהם הא רצה לתחנות השידור כדי להתריע נגד הסגר. אילו היו שני אלה מקדישים את הזמן שהם מקדישים ליחסי ציבור בעבודה פרטנית במוקדי תחלואה, יכול להיות שלא היינו נדרשים לסגר.

עכשיו משהוחלט על סגר, מוטב להם לשבת, להפיק לקחים, לבחון התנהלותם בהיגיון ובהגינות היכן טעו ומה עשו ובעיקר מה לא עשו. כל קריאותיהם ואו פניותיהם הם פופוליזם מהרמה הנמוכה של אישי ציבור.

אז בבקשה, גב בלוך היקרה, הרב סילברסטין, ישיבות בזום הן טובות לכסת"ח. לעולם אינן יכולות להיות תחליף לעבודת שטח אמיתית, גם אם היא מסובכת או מורכבת, רק עבודת שטח יכולה לצמצם תחלואה. איך?

ממש לשם כך גייסתם עשרות עובדים בתארים אקדמאיים לקדם את הרשות המקומית לעידן מחשבה וביצוע. מקווה שלא נהיה תלויים בכם בגל שלישי כאשר יפרוץ...

נושאים: קורונה, עיריית בית שמש, עליזה בלוך, סילברסטין
ריק, ללא תוכן.
ריק, ללא תוכן.
ריק, ללא תוכן.
ריק, ללא תוכן.
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: