אבוטבול כישלון- לכל תושביה של העיר!!

אבוטבול צריך ללכת הביתה, שילך לכנסת, אם ש"ס תעבור את אחוז החסימה, יכול להיות שם עוד מתק שפתיים שיכול להגן על אריה דרעי בתקשורת. אנחנו? מבחינתנו די וחסל.

אבוטבול ודרעי
אבוטבול ודרעי

אריה דרעי הכריז השבוע לעניין בית שמש שלוש הכרזות, א. הוא רוצה שבית שמש תישאר ש"ס ובראשה יעמוד משה אבוטבול. כי האיש הצליח. ב. הליכוד יתמוך במועמדותו של משה אבוטבול לראשות העיר, כי זה נס. ג. קריאה לגפני ולפרוש להצטרף לתמוך במשה אבוטבול כי אבוטבול ידע להעניק לכל הקילות.

לגבי ב' וג' (לא השכונות, הסעיפים לעיל) עוד נמשיך ולדון הרי לגבי א, שהאיש הצליח אני מאוד מודאג. אם כך חושב שר פנים במדינת ישראל, הרי לא החוק מעניין אותו, ולא טובת התושבים. בבקשה הסברים. דו"ח מבקר המדינה האחרון מפרט אחת לאחת את מידת הכישלון של עיריית בית שמש. מצבה הכספי הקשה של העירייה ואי-התייעלותה בענייני כוח אדם.

בשנים 2013-2015 סבלה העירייה מגירעון שוטף בתקציב הרגיל שלה והוא נע בין 11 ל-20 מיליון ש"ח. עקב הגירעונות בתקציבה הרגיל בשנים 2013-2015, יזמה העירייה תכנית התייעלות שמטרתה לאזן את תקציב העירייה החל משנת 2016, ובפברואר 2015 אישרה את התכנית.

באוקטובר 2016, לאחר שלא עמדה ביעד התכנית, חתמה העירייה על תכנית התייעלות נוספת שנועדה לאזן את תקציבה השוטף החל משנת 2017.

העירייה הגדילה את מכסת התקנים שלה וגייסה עובדים בלא אישור משרד הפנים, אף שהתחייבה בתכנית ההתייעלות שלא לעשות כן. העירייה פעלה להקטנת הגירעון באמצעות נטילת הלוואה, ובכך הגדילה את התחייבויותיה.

משרד הפנים אישר את תקציב העירייה לאחר סיום שנת הכספים, ובכך למעשה הוא רוקן מתוכן את סמכויות הפיקוח שלו על ניהול התקציב של עירייה הנמצאת במצב כספי קשה ומקיימת תכנית התייעלות.

זה שר הפנים אריה דרעי שאומר שאבוטבול הוא סיפור הצלחה. האם כך בכל הרשויות עליהן מופקד שר הפנים? מה עושה אותו שר פנים? חותם על תעודה למינהל תקין. שרק בדיעבד ואחר שהצקנו למשרד הפנים בשאלות חוזרות, הוא העמיד את התעודה על תנאי... אמרו לו לאבוטבול, אתה עולה כיתה ועל תנאי, אם בשנה הבאה לא תתנהג יפה נחזיר אותך חזר לכיתה. אני רוצה לראות את שר הפנים דרעי עושה את זה!!

אבוטבול הצליח? אבוטבול, נחל תבוסה משפטית בניהול ניהול אכיפת החוק בעירו. רק איום להובילו למאסר גרם לו לצאת לרחובות העיר לאכוף איסור הדרת נשים, והסרת שלטים פוגעניים. והכול כתוב שם בעתירה בפסק הדין ובערעור על פסק הדין. הס מלדבר על התמודדותו מול טענת ביזיון בית המשפט.

אבוטבול הצליח? אבוטבול ביקש למנות רב בבית שמש. משנת 2013 אין רב בעיר, הבטחותיו 'עד מאה ועשרים' שנתן לרב שמעון ביטון שליט"א, היו הבטחות ריקות מתוכן. הוא רצה, מה לעשות יש חוק. אבוטבול לא ידע את החוק? יודע גם יודע. אבל... טוב לו לנטוע אשליה. סוף דבר הוא מקים גוף בוחר, גוף שבית המשפט העליון ביטל, מחק כלא היה. לאחר בג"ץ (סולטן נגד המשרד לשירותי דת) הוראה חדשה: הכול מחדש. התערבותו האישית של אבוטבול בהליך הביאה אותו להיות נוכח באחד מהדיונים בבג"ץ. אם היה נבון, היה די לו בהערה לא נכתבה בפרוטוקול, אבל נשמעה שם, והיה מסיק מסקנה, די אחרי פעמיים בהם היתל בתושבי בית שמש ובעיקר במועמדים אין לו חלק בהנהגה ציבורית. כן, זה סיפור בפני עצמו, העדפת מועמד אחד על פני מועמד אחר... סיפור שסיבך אותו עד אבדן כל ערך במפלגת האם שלו.

אבוטבול הצליח? אבוטבול קיבל את העיר לידיו באשכול 6. בימיו הידרדרה העיר לדרגת עוני בה העירייה מחזרת על הפתחים כדי להשלים הוצאותיה וצרכיה. בשפת הלמ"ס אנחנו באשכול 2, כמו קסיימה, כמו רהט, כמו וכמו... לא כן, אדוני השר אריה מכלוף דרעי? מי מימן את חגיגות סוכות ופסח, ועוד כמה אירועי תרבות ציבוריים? ואולי הגיע הזמן להסביר לציבור במדינת ישראל, למה העדפת את בית שמש על ירוחם, ועל דימונה ועל כרמיאל... מה ציבור תושבי העיר חשוב לך כשר פנים מתושבי הערים האחרות?

אבוטבול הצליח? בכמה ערים בישראל יש תכנית התייעלות? בכמה ערים בישראל, תכנית התייעלות מובטחת לא מקויימת בפרהסיא!!! בית שמש בראשות נציגך איש ש"ס זכתה להיות חביבתך עד כדי להתעלם מצרכיה האמיתיות של עיר ואם בישראל.

אבוטבול הצליח? אולי יראה לנו כב' השר אריה דרעי, את אזורי התעשייה החדשים שנפתחו בעשור האחרון, מאז הכפילה בית שמש את אוכלוסייתה. אם כבודו מתקשה, אני שולח אותו לדו"ח ביקורת של משרד הפנים שחובר ערב המחשבה לחתום על הסכם גג עם משרדי הממשלה. די לעיין בדוח שלא פורסם מעולם לציבור, כדי להבין את חוסר התכנון והסיכון הגדול בו אתם עוטפים אוכלוסייה של מעל מאה אלף תושבים. לפי הבדיקה הזו חסרים 1,500,000 מ"ר של תעסוקה. לא מצאת אדוני את דוח משרדך, ולא יהיה קשה למצוא אותו, בקש מהעירייה את דו"ח אורבניקס. משם תלמד את משמעות הפיתוח המתוכנן. לעירנו בית שמש נדרשים 360 אלף מ"ר (ומכיוון שאתה קורא מספרים, הנה המספר, 360,000 מ"ר של מסחר (לא כולל תעשיה) בכדי לאזן גירעון צפוי. נביא מתוך אותם דוחות עוד ככל שרוצים להגדיל את רמת השירותים לתושבים- הצורך בשטחים נוספים עולה. בהתאם לדוח של חברת אורבניקס על פי תרחיש של שמירה על אותה רמת שירותים לתושב כפי שמסופקת היום יהיה גירעון בתקציב העירייה שינוע בין 41 מיליון ₪ בשנה הראשונה ועד לסך של 72 מיליון ₪ לשנה בשנה החמישית. האם לכך אתה מכוון שר הפנים?

אבוטבול הצליח? כשאתה מגיע לעיר, אתה מוזמן ללשכות מפוארות שעולות לנו הרבה מאוד כסף, שנת שכירות משרדי העירייה בנעימי מגיעות לכדי 4 מיליון ₪. מגישים לכבודך רוגלאך וקפה ותה והרבה מיני ממתקים. הכנסת אורחים ראויה. למה עיריית בית שמש, תחתך, שר הפנים, לא יוזמת בניית בית עירייה משלה, לחסוך את הוצאות השכירות המיותרות המשולמות מידי שנה בשנה. עד מתי המחדל הזה יימשך? כבר חלפו להם חמש שנים מאז נכנסה העירייה למתחמה הנוכחי, הנה לך אדוני במחשבה תחילה היה כדי להתחיל לבנות יסודותיו של בניין לתפארת כמו בכל רשות מתוקנת. לא!! אנחנו נמשיך לשלם דמי שיכרות ושכירות על חוסר מחשבה תחילה.

והזכרנו רמת השירותים לתושב. עיר בשנת 2018- מפנים את אשפת התושבים פעמיים בשבוע. בקיץ ובחורף, עיר חסרת פארקים, עיר חסרת תרבות, עיר בלי ספריה נאותה, עיר חסרת עתיד בחינוך (מחסור של למעלה מ-400 כיתות). צא וראה כיצד נראות פינות שנבנו ע"י משרד השיכון ונהרסו מחוסר תחזוקה. עיר אשר תושביה בורחים ממנה, בכל שנה עוזבות את בית שמש אלפי משפחות, בנפש זה נשמע אפילו מסמר שיער, בין 2500 עד 3000 איש בורחים מהעיר, ולא רק חילוניים, גם חרדים שאינם אוהבים להתעמת כל יום מול אוכלוסיה בעלת השקפה אחרת.

אבוטבול הצליח? לא בטוח כי אריה דרעי נסע בכבישי העיר, אם היה נוסע היה מגלב תמונת מצב מאוד עגומה. שנים על שנים מתלוננים התושבים על כבישיה המחוררים של העיר, על הריפוד הלא ראוי, על הבורות בכבישים, על חוסר התכנון, על העמדת אוטובוסים בצדי הדרכים תוך סיכון הנוסעים והנוהגים ברכב.

אבוטבול הצליח? בזה שהקים היכל תרבות? 7 מיליון שח שרף לא לבנות את ההיכל במיקומו. והכי מרגיז, מה שנשאר מאותו חלום, זו חומה- חומה מבטון בגובה ארבע מטר. אדם שמאמין באלוקים ובשלטון החוק לא בונה חומות בתוך עירו. אבוטבול בנה חומת הפרדה בין שכונה חרדית לשכונה חילונית. מי שבונה חומות, פארק היוטה, בבית ספר שפות, וחומת בטון בין תושבים לא יכול להיות ראש עיר.

אבוטבול כישלון אחד גדול!!! אבוטבול לא יכול לנהל אפילו אקווריום, לא יודע לנהל ובודאי עיר עם אוכלוסיה מורכבת ומסובכת כמוה יש בעירנו. אבוטבול צריך ללכת הביתה, קח אותו לכנסת, אם תעבור את אחוז החסימה, יכול להיות שם עוד מתק שפתיים שיכול להגן עליך בתקשורת. אנחנו? מבחינתנו די וחסל. אבוטבול ניהל את העיר בכישלון, בימיו גברו המתחים חלקם מיותרים בין אוכלוסיות, חלקם ברי פיתרון בדיבור ובדרכי נועם.

לסיכום אדוני: כאשר אתה בא להמליץ, יש למחשבתך ערך מסויים, כי אתה לא רק פטרון פוליטי, אתה גם שר פנים. אתה אמור להיות האיש שמשלים מה שחסר לנו כאן בעיר, ואם לא בכובעך זה הרי אתה עושה זאת בכובע שר הפריפריה. לא כדאי שתפגוש בתושבים, עמך, לא כאלה שבקיאים בתוכן ובחומר, לא ממפלגתך שהצביעו וילכו שבי אחריך רק בשל חזונו של הרב עובדיה יוסף ז"ל. האם המלצתך למנות שוב את אבוטבול, היא המלצה של שר פנים או של פטרון פוליטי? נדמה שבשני המקרים תקבל אותה תשובה, נמאס מאבוטבול, נמאס משיטת הניהול שלו, אם בכלל יש לו שיטה, נמאס לסבות תחת הנהגתו. ואנחנו סבלים!!!

נושאים: בחירות 2018
אבוטבול ודרעי
אבוטבול ודרעי
אבוטבול ודרעי
אבוטבול ודרעי
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
אבוטבול כישלון- לכל תושביה של העיר!!
הרב בריח 4נכתבה ביום רביעי, 10 באוקטובר 2018, 05:33

ראש עיר שהחריב את שירותי הרווחה בעירו , דואג להזרמת חלודה בצינורות המיים, מפקיר שכונה כמו רמה ג , שום טיפול בנוער נושר, עסוק כל היום הלהעמיק שנאה בין מגזרים בעזרת העדפת חצר כזאת על אחרת, תשלום אלפי שח כל חודש בשל פריעת חוק שלא מתקין מצלמות ובכך גורם להשחרת שמם של ציבור שלם שלא מתפרע.כזה טיפוס מזמן היה צריך למצוא את עצמו בכולל.כי לנהל הוא לא ממש יודע ומצד שני יכול לנצל את הזמן ללימוד תורה ולתקן את דרכיו.

אבוטבול כישלון- לכל תושביה של העיר!!
עו״ד שמעון ביטוןנכתבה ביום שישי, 26 בינואר 2018, 03:18

למזלנו יש לנו עדיין עיתונאי ראוי לשמו בעיר

אבוטבול כישלון- לכל תושביה של העיר!!
מוישנכתבה ביום שישי, 26 בינואר 2018, 02:58

כל כך נכון. כל מילה שווה זהב. ממש מכעיס!

אבוטבול כישלון- לכל תושביה של העיר!!
הרב בריח 3נכתבה ביום שישי, 26 בינואר 2018, 02:05

אבוטבול הצליח? אפילו הבטחות של עצמו להתקין מצלמות ברמה ב שהבטיח ואפילו אמר ששם תרציב לזה אפילו את זה לא קיים.ראש עיר שלוקח לו יותר משנה לעשות דבר שכל ילד בכיתה א היה מבין שהיה צריך לעשות מזמן ולא רק לעבוג על האזרחים שעוד רגע יהיו מצלמות.כל עוד אין מצלמות ברמה ב אז כל חייל או אזרח שיפגע וכל שלט דישימו במרחב הציבורי צריך להיות באחריות האישית של ראש העיר שצוחק עלנו בעניים ולא מתקין מצלמות.צדק השופט שהזהיר את ראש העיר שיטיל עליו אחריות אישית.מי שמגן על מפירי חוק ודואג לטרפד את התקנת המצלמות לא מתאים להיות ראש עיר.