אפשריבריא רק למי שיש כסף עודף?

האם עיריית בית שמש תיענה לקול קורא של משרד הבריאות בשיתוף משרדי הספור והתרבות והחינוך ליטול חלק בפיוזמה ברוכה למען התושבים?

קול קורא
קול קורא

משרד הבריאות יצא בקול קורא לעידוד רשויות מקומיות לבסס ולהרחיב תכניות לקידום חיים פעילים ובריאים לתושביהן. הפרוייקט בשיתוף משרד החינוך ומשרד התרבות והספורט, שלושתם ביחד עם הרשויות מקווים לעשות את אוכלוסיות הרשויות שבהם יופעל הפרויקט יותר בריאים. גם היוזמה יוצאת תחת הכותרת 'אפשרי בריא'.

התמיכה נועדה לעודד רשויות מקומיות לבסס ולהרחיב תכניות לקידום חיים פעילים ובריאים לתושביהן באמצעות השתתפות במיזם "אפשריבריא בעיר", ולביצוע תכנית עבודה שנתית לשנת 2021 הכוללת תכניות המותאמות לשגרת קורונה בנושאים הבאים: פעילות גופנית, תזונה בריאה, סביבה נקייה מעישון, חיזוק החוסן בקרב אוכלוסיות בסיכון.

התכניות כמובן בהשתתפות הרשות המקומית, ורשות מקומית שאין בידה להשתתף פשוט מפסידה.

חשוב לערב את השותפים השונים לתכנית ובמיוחד מנהלי מחלקות חינוך וספורט, את ועדת ההיגוי, וכן לערב מבעוד מועד הגורמים הבכירים ברשות על מנת לאשר גובה ההתחייבות התקציבית הנדרשת.

תנאי זה עלול להיות עקב אכילס של מימוש הפרוייקט הזה בשטחי עיריית בית שמש. בכל מקרה אנחנו מפנים תשומת לב העירייה לקיומו של הקול קורא הזה שתושבי העיר בודאי צריכים וזקוקים לו בשנת העבודה הקרובה.

נושאים: משרד הבריאות, עיריית בית שמש, משרד החינוך, משרד הספורט והתרבות
קול קורא
קול קורא
קול קורא
קול קורא
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: