חינוך בית שמש - דף מספר 2

אם חצי מתקציב החינוך בבית שמש מיועד לכיסוי הוצאות בחינוך המיוחד, מי משלים את המימון לחינוך רוב הילדים?

אם חצי מתקציב החינוך בבית שמש מיועד לכיסוי הוצאות בחינוך המיוחד, מי משלים את המימון לחינוך רוב הילדים?

ברגישות הנדרשת והמחייבת, צריך לשים לב, החינוך המיוחד בעיר תופח, צרכיו מחייבים הוצאות שאין הרשות המקומית יכולה להעמיד. ובכלל, האם מאה מיליון בתקציב העירייה 'מכסה' באמת את כל ההוצאות למימון חינוך טוב?
תגמול דיפרנציאלי לבתי ספר מצטיינים בתחום הערכי והלימודי - שנת הלימודים תשפ"ב

תגמול דיפרנציאלי לבתי ספר מצטיינים בתחום הערכי והלימודי - שנת הלימודים תשפ"ב

3 בתי הספר מבית שמש שנבחרו על פי שיעור השינוי שהם חוללו בין היתר ב: זכאות לבגרות, מניעת נשירה, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, גיוס לצה"ל/שירות לאומי/שירות אזרחי הם אולפנות נוגה ואהבת ישראל, ותיכון בית יעקב. ברנקו וייס הסתפק בתגמול ברמה 4