מבחני שלב ראשון בדרך למחוננים

השבוע יתקיים השלב הראשון למבחני המחוננים והמצטיינים במערכת החינוך לשנת הלימודים תשע"ט. על סמך ההישגים במבחן, וחוות דעת של הצוות החינוכי, יופנו התלמידים להיבחן בשלב ב'

תלמידים מביה"ס לוין
תלמידים מביה"ס לוין

השבוע, ביום ד', יחל תהליך הקבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ולמצטיינים לשנת הלימודים תשע"ט. תהליך האיתור כולל שני שלבים: מבחן שלב א', יתקיים לכל תלמידי השכבה ביום ד' 25.10.2017 בשעתיים הראשונות של יום הלימודים, בבתי ספר רשמיים ובבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים שקיבלו אישור. המבחן נועד לסייע לצוות בית הספר לזהות את 15% בעלי ההישגים הגבוהים ביותר בשכבת הגיל. על סמך ההישגים במבחן, וחוות דעת של הצוות החינוכי, יופנו התלמידים להיבחן בשלב ב' (האיתור).

המבחן בודק ידע ומיומנויות בתחום השפה והמתמטיקה בלבד. מדובר במבחן ששאלותיו מבוססות על חומר שנלמד בבית הספר. אין כל צורך להתכונן למבחן זה. מורי ביה"ס הונחו לבצע טרם המבחן מספר שאלות דוגמה עם התלמידים.

ישנם ילדים שאינם בשלים עדיין למבחנים מסוג זה. לשם כך ניתן לערער ולבקש להיבחן שוב בשלב מאוחר יותר.

השלב השני של הבחינה, שלב ב', יתקיים במרכזי בחינה. במבחן זה נבחנים כ-15% מהתלמידים שהופנו על ידי בית הספר, על סמך הישגיהם בשלב א', או שהופנו בעקבות חוות דעת של הצוות חינוכי. מדובר במבחן כושר קוגניטיבי בעל דרגת קושי גבוהה יותר, הבנוי ממספר תת-מבחנים כמו שפה, חשיבה מתמטית, חשיבה מופשטת וכדומה.

גם למבחני שלב ב' אלו אין צורך להתכונן ולא נכון להתכונן. אמנם מדובר במבחן קשה ומורכב יותר, אך יש לזכור כי המחוננות היא תופעה מולדת המאפיינת פחות מ5% מהאוכלוסייה. אחד המרכיבים המרכזיים של המחוננות הוא רמת אינטליגנציה גבוהה בהרבה מהממוצע.

במשרד החינוך רואים בדאגה רבה את תופעת ההכנה הפרטית למבחנים אלו, המציעה לתלמידים בכיתות א' ב' להצטרף לקורסים המתיימרים להכין את הילדים לקראת מבחני האיתור למחוננים ולמצטיינים. אין כל מידע מחקרי על הצלחות בהכנות פרטיות אלו, ולעתים הן מפתחות צפיות לא ריאליות ויוצרות על התלמידים עומס רגשי. כמו כן הן עלולות להביא לתכניות הייחודיות תלמידים שאינם מתאימים לכך, אשר לא יעמדו בדרישות התכנית לאורך זמן.

נושאים: בית שמש, מערכת החינוך, משרד החינוך
תלמידים מביה"ס לוין
תלמידים מביה"ס לוין
תלמידים מביה"ס לוין
תלמידים מביה"ס לוין
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: