שופט המחוזי: העירייה קיבלה החלטה במכרז הגינון ללא הנמקות ועל יסוד תשתית פגומה

המכרז שיצא בסוף שנת המס הקודמת הגיע לבית המשפט המחוזי שקיבל את עמדות העותרות כמעט במלואן. סוף דבר: המכרז חוזר לוועדת המכרזים והעירייה תשלם מכיסה סכום של 40 אלף ש"ח לב"כ העותרים.

גינון עירוני
גינון עירוני

בית המשפט המחוזי קיבל את עתירתם של שתי משתתפות במכרז הגינון נגד עיריית בית שמש וחייב את העירייה לדון במכרז הגינון שהוציאה העירייה בשנה העוברת ולהשלימו. העירייה גם חויבה לשלם 40 אלף ₪ לבאי כוח הזוכים.

הנה הפרטים: שתי עתירות הונחו לפני כב' השופט אלי אברבנאל, ביהמ"ש המחוזי ירושלים, על החלטת ועדת המכרזים של עיריית בית שמש במכרז לביצוע עבודות גינון והשקיה: אחזקת גנים, גינון, השקיה ופיתוח. תנאי המכרז קבעו את הכללים המדויקים לזכייה במכרז, ובהם נתונים כמו כמות העובדים, שעות העבודה, עלויות וכו' . תקופת ההתקשרות נקבעה לשנה אחת, עם אפשרות הארכה עד חמש שנים. למכרז ניגשו 12 מציעות. שלוש מהן נפסלו בשל אי עמידתן בדרישות סף. לאחר פתיחת ההצעות, פנתה העירייה לכל המציעות בדרישה להמציא לידיה מסמכים לביסוס רכיב האיכות בהצעותיהם, כנדרש במכרז, לאחר קבלת המסמכים האמורים וקיום ראיונות, החליטה הוועדה לפסול את ההצעות ששיעור ההנחה בהן עולה על 27%, בשל חשש להיותן גירעוניות כך נותרו 5 חברות בפועל במכרז העירייה ביקשה השלמות שהגיעו לידיה מכל העולות לשלב הזה בסיומו החליטה וועדה המכרזים לחלק את הזכייה בין שתי זוכות, אחת מהן הודיעה שאינה מעוניינת, ואז הוחלט לתת את המכרז בין הבאות בתור.

העותרות טוענות כי התנהלות העירייה במכרז זה רשלנית ומקוממת. ומציגות בכתב העתירה דוגמאות לרוב, החל מהצגת תחשיב אינו ריאלי, ואינו נכון למשל לגובה שכר העובדים ועוד. העותרות פוסלות גם את המסמך הראיתי שהוגש בידי העירייה כחוו"ד של רו"ח.

העירייה טוענת מנגד כי ועדת המכרזים זכתה לסיוע של ועדה מקצועית, שכללה את ראש מנהל תפעול בעירייה, מנהל מחלקת גינון, נציג המחלקה המשפטית ויועץ חיצוני, והם אשר ערכו את שני התחשיבים האמורים. לטענתה התנהלותה מלמדת על תקינות ההליך, על היסודיות שבה נבחנו ההצעות ועל המקצועיות הגבוהה בקבלת ההחלטה. לטענתה החלטתה נמצאת "עמוק במתחם הסבירות" ומשכך אין עילה להתערבות בה.

מסקנת השופט לאחר העיון בכל הכתבים שהוגשו לפניו היא כי בשל פגמים שנפלו בהחלטת ועדת המכרזים, דין העתירה להתקבל בחלקה. בסיכום קבע: החלטתה במכרז שקיבלה העירייה היא על יסוד תשתית פגומה, ובנוסף לכך ללא הנמקה של ממש."

סופו של יום קיבל את רוב טענות העותרות, ההחלטה במכרז מוחזרת לוועדת המכרזים, על מנת שתקבל החלטה מחודשת בו, בשים לב לפגמים שציין בית המשפט ולאחר שתביא בחשבון את מכלול השיקולים הנדרשים לעניין. בית המשפט חייב את העירייה בהוצאות העותרות בסכום של 20 אלף שח לכל עותרת.

נושאים: בית משפט מחוזי, בית שמש, מכרז הגינון
גינון עירוני
גינון עירוני
גינון עירוני
גינון עירוני
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: