קמפיין בחירות על חשבון הקופה הציבורית

מי שפתח השבוע את העיתונות המקומית מצא שם עמודי פרסום שלמים שעלו מימון לא קטן, מימון שמגיע לכדי אלפי שקלים בכל עיתון. קופה ציבורית חסרה, בגירעון, מקפידה על הוצאת כספים וממעטת בבזבוז. המגמה הנמרחת כאן בעיריית בית שמש, איש הישר בעיניו יעשה נמשכת.

5 / 5 ☆ מדרגים: 1
אחריות, עליזה בלוך
אחריות, עליזה בלוך
והקמפיין הזה עובר חלק בגרונם של כל המי ומי בעירייה, מהיועץ המשפטי שצריך לתת אישור ולא ידע, מהגזבר שצריך לשלם ולא שואל מניין הכסף, ועד אחרון נבחרי הציבור (סיעות רבות בעירייה) שגם הם האחראים לתפקוד ומנהל תקין.
משנה תוקף, צריך לזכור, אנחנו בערב בחירות, וכל פרסום חייב לעבור, כך גם ההנחיה שיצאה מלשכת הייעוץ המשפטי, לקבל אישור מקדמי לכל פרסום שעלול לבשם ריח בחירות מאת היועץ המשפטי. מה שלא קרה במקרה זה. .

תחת הכותרת מה נשתנה בבית שמש שלנו מכל הערים? עיניו הבוחנות של הקורא יגלו כי מדובר בסיכום הישגים (על המחדלים לא תקבלו התנצלויות) של העירייה. אמנם אין המודעות מספרות באופן ממוקד מי האחראי, אבל ברור מאליו שהכוונה היא לראש המערכת, ראש הפירמידה. דהיינו הפרסום לא בא לספר לנו על מעשים חדשים שנעשים, מתן אינפורמציה, המביט מבחין בכך שזו תעמולה. ותעמולה מכספי משלם המיסים אסורה.

כותרת מזלזלת בערים אחרות (לא כמו גבעתיים... ) "שבכל הערים עובדים ועמלים, בבית שמש שלנו (של מי????) עובדים ועמלים והכל באחריות. תם שואל: אחריות של מי?

הנה שלל ליקוטים מאותן מודעות הסברה ויחסי ציבור: 'לוקחים אחריות על תשתיות חינוך', 'לוקחים אחריות על תשתיות פנאי', 'לוקחים אחריות על תשתיות כבישים', 'לוקחים אחריות על תשתיות קהילה'.

מתחת לכל כותרת מופיעים רשימות מפרטות יותר, בקהלה למשל מפרטת המודעה: הקמת מתנסים, טיפות חלב, מקוואות, בתי כנסת. אגב ביה"כ שנבנה ללא היתר ברמת אברהם שכחו לציין שם...

ממש כך על זו הדרך מפרטת כל מודעה דין וחשבון של 'עשינו' שיפרנו' 'טיפלנו' בנינו, משהו.

הפרסום הופיע במרוכז בעיתונות, עמוד אחרי עמוד, כך ארבעה עמודים רצופים (בעיתונות שנחשפתי אליה) מזכירה קמפיין אחר 'סימני דרך' שפורסם ונפרש ע"פ 14עמודים בעיתונים המקומיים ובו הופיעו תמונות מאתרים שונים בעיר. גם אז הייתה ביקורת, הפעם למדו משהו, צמצמו מ-14 עמודים לארבעה בלבד. אולי כנגד ארבעה בנים...

המביט יבחין ברשימה ארוכה של 'טובות' שהעירייה, מבחן עמוק יותר יגלה שרוב הדברים הם צרכים שהמדינה מחוייבת לתת בהסכם גג לבנייה. 300 כיתות לימוד למשל, מופיע בהסכם הגג. מעונות מופיע בהסכם הגג, כיתות גן כנ"ל. או למשל האחריות על תשתיות כבישים, כנובע מהחלטת ממשלה הוקצבו מיליונים לטובת שדרוג הכבישים או מטעם מימון חדש מול ישן. בלי העירייה גם הייתה בית שמש מקבלת.

ומה עם ביקורת? חברי מועצת העיר , 20 במספר, ראו ושותקים.

מן הכתובים, מהחלטות בתי המשפט למדנו רבות על התופעה. אצלנו כנראה רחוקים מלעיין בהוראות מחמירות. הנה תזכורות מעטות:

ער"מ 83/2 נאות נ' עיריית חיפה.

"אם ראש העיר או רשימתו נוטלים חלק במערכת בחירות, רשאים הם ואף זכאים הם לפרסם את מה שנראה בעיניהם כחשוב וכראוי לפרסום בקשר לפעולותיהם בעבר, אך עליהם לעשות זאת מתקציב רשימתם ולא מתקציב הציבור בכללותו. אם ראש העיר ורשימתו נוטלים אותה שעה חלק במערכת בחירות, אין הם יכולים לפרסם בו בזמן סיכום פעולות הסברתי בעל אופי תעמולתי ברור על חשבון העירייה".

"בתקופה זו, מחויב השלטון באיפוק בהפעלת סמכויותיו; נדרש איזון עדין בין החובה לפעול במקום שיש צורך חיוני בכך, לבין חובת השמירה על איפוק וריסון בהפעלת סמכויות שלטוניות", בג"ץ 05/8815 לנדשטיין נ' שפיגלר, איפוק וריסון בהפעלת סמכות שלטונית.

או תר"מ 20/14 סיעת למען התושבים נ' חופרי "לגישתי, לאור הפוטנציאל הגלום לשימוש לרעה במשאבי ציבור על ידי נבחרי ציבור מכהנים, יש לאמץ גישה פרשנית מחמירה. על פיה, מקרים המצויים ב'תחום אפור', קרי – אינם בבירור בגדר תעמולת בחירות אסורה או מותרת, נכריע לרוב כי הינם בגדר תעמולה אסורה. זאת, לאור הפגיעה האפשרית בשוויון בין המועמדים, טוהר השירות הציבורי, ואמון הציבור שייפגע אם כספיו שלו המוחזקים על ידי העירייה בנאמנות ולטובתו, ינותבו למען הגדלת סיכויו של נבחר ציבור מכהן להיבחר בשנית"

כן יכול להיות שצריך ואולי חובה לספר, האם זה נכון בימי גירעון? ימי בחירות. אנחנו אמרנו את שלנו.

נושאים: עיריית בית שמש, מבקר המדינה, פרסום אסור, עליזה בלוך
אחריות, עליזה בלוך
אחריות, עליזה בלוך
אחריות, עליזה בלוך
אחריות, עליזה בלוך
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:51 תגובות
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
קמפיין בחירות על חשבון הקופה הציבורית
שימי
(5 / 5)

נכתבה ביום ראשון, 02 באפריל 2023, 07:52

בושה