ציפייה דרוכה לקראת פרסום דו"ח המבוקר בידי רו"ח מטעם משרד הפנים

האם העירייה הפיקה לקחים ותיקנה את הליקויים. מכל ההערות, החמורה ביותר היא ההערה כי הליקויי הופיע בעבר. משמע העירייה אינה מתקנת דרכיה

עיריית בית שמש
עיריית בית שמש

"מערכת הבחירות הזו בשונה מקודמותיה אינה עומדת בנושא הנוגע להשקפת עולם דתית או חברתית, מערכת הבחירות הזו עומדת על מנהל תקין. בית שמש סובלת מהיעדר מנהל תקין, שנים ארוכות". זאת אומרת ד"ר עליזה בלוך, עמיתיה להתמודדות מעדיפים מסיבות מובנות לא להזכיר את זה. האם עליזה בלוך צודקת באמירתה?

כדי להיווכח במצב העכשווי לדרך ניהולה של עיריית בית שמש, נדדנו לאתר משרד הפנים, שם מצויים נתונים על רשויות המקומיות ברחבי הארץ, בית שמש ביניהם. הנה כמה ליקוטים מאותו הספר הכחול, ספר סקירת דוחות הביקורת של הממונה על הביקורת במשרד הפנים, הגב עפרה ברכה. כותרות משנה בדו"ח של עפרה ברכה. הסעיף האחרון מספר כמעט הכל: מעקב אחר תיקון ליקויים - העירייה תיקנה באופן חלקי את הליקויים שהועלו בביקורת רואי החשבון שנערכה בשנים קודמות. מדובר על דו"ח שנערך בדצמבר 2016, לא לפני הרזה זמן, אבל הוא מסביר כיצד העירייה מתייחסת לביקורת. ובכלל הנה מה חושבת עפרה ברכה על מנגנוני בקרה " חלק מוועדות החובה בעירייה לא התכנסו במהלך השנה בתדירות הקבועה בחוק. שש ועדות חובה לא התכנסו כלל במהלך שנת 2016 . איך אפשר לתפקד כאשר ועדות החובה לא מתכנסות? או איך מתפקד מינהל תקין בלי ועדות חובה?

בעיריית בית שמש לא נשמעו תלונות על מחסור בכוח אדם, או לפחות באגף הגזברות. יש שם עובדים מספיק להשלים כל החוסרים. עפרה ברכה מבינה אחרת: "הדוחות הכספיים הרבעוניים הוכנו והוגשו למשרד הפנים לאחר המועד הקבוע בחוק.".." העירייה לא מינתה בודק שכר בעל כישורים מתאימים ולא בדקה את תנאי ההעסקה של העובדים שהועסקו על ידי קבלן שנתן לה שירותי ניקיון". "חשבונות ספקים ונותני שירותים נרשמו בספרי העירייה זמן רב לאחר מועד ביצוע השירות.". אכן חשבונות ספקים נרשמים מאוחר וגם משולמים במאוחר. זה אינו נוהל תקין. משד הפנים כותב

גם בעניינים הכספיים לא ממש מתנהל העירייה כנדרש: "העירייה קיבלה שלושה תקבולים בסכום כולל של 683 אלפי ש''ח, שנרשמו בקרן לעבודות פיתוח מבלי שנמצא החיוב המתייחס לפיו ניתן לדעת עבור מה התקבלו.". חנות מכולת של שנות ה-60. היום אפילו בחנות מכולת אין דבר כזה, קל וחומר בעירייה מתוקנת.

ואלו רק חלק מהערות דו"ח תמצתי של עפרה ברכה, עליהם הולכים לבחירות. ומה הכי מוכיח שהעירייה לא לומדת ולא מפיקה לקחים. כמעט כל סעיפי הדוח התמציתי אינם חדשים לשנת 2016, כוכבית קטנה בתחתית דפי הדו"ח התמציתי המבוקר חושפת ערוות עיריית בית שמש, כולם הופיעו בעבר. עד מתי?

להשוואה ביקשנו לקבל ממשרד הפנים את דוח הביקורת לשנת 2017, אנחנו ממתינים לתשובת המשרד. האם צפויה לנו שם הפתעה? האם שם צפויה לנו לפחות להוריד את הכוכבית בתחתית העמודים שבית שמש כבר למדה להתנהל. נחכה ונראה.

נושאים: תקציב 2017 בית שמש, דוח מבוקר, משרד הפנים
עיריית בית שמש
עיריית בית שמש
עיריית בית שמש
עיריית בית שמש
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: