פרקליטות המדינה: "אין צורך של ממש במינוי רב לעיר בית שמש בתקופת הבחירות"

הפרקליטות מבהירה בתגובה לבג"ץ כי כל שירותי הדת ניתנים בימים האלה כסדרם, בה בשעה שלא כל הטעון תיקון לפי הכרעת בג"ץ (6097/17 סולטן נ' השר לשירותי דת) טרם בוצע

בג"ץ
בג"ץ

פרקליטות המדינה הגיבה על עתירת עיריית בית שמש לקדם בדחיפות את הליך בחירת הרב לעיר בית שמש. הפרקליטות מבקשת לדחות על הסף את העתירה ולחייב את העותרת בהוצאות העתירה.

עיריית בית שמש עתרה לבית המשפט העליון וביקשה לקדם הליכי בחירת הרב תוך 60 יום ועוד בטרם יתקיימו הבחירות לרשות המקומית. הפרקליטות מנמקת בתגובתה כי אין העתירה מלמדת כי נפל כל פגם בהתנהלות היועץ המשפטי לממשלה ואין כל עילה להתערבות שיפוטית בסוגיה ולכן העמדה לדחות את הבחירות לרב עד לאחר קיום הבחירות לרשות היא עמדה סבירה.

"עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי כי הנסיבות הפרטניות והקונקרטיות של הליך הבחירות לרב העיר בית שמש אינם מצדיקות את המשך קידום ההליך פחות מחצי שנה טרם מועד הבחירות לראשות העיר בית שמש וכי יש לדחות את המשך ההליך לאחר הבחירות לרשויות המקומיות". הפרקליטות טוענת עוד כי העמדה הזו מאזנת בין השיקולים השונים הצריכים לעניין כפי שהותוו בפסיקת בית המשפט ובהנחיית היועץ המשפטי לממשלה ומבוססות על הנסיבות הרלבנטיות להליך בחירת רב העיר בית שמש.

הפרקליטות מנמקת את תגובתה ומבססת אותה בין היתר על פסיקות ועל הוראות היועץ המשפטי לממשלה הכלליות למינוי בימי בחירות. עוד אומרת הפרקליטות כי מבדיקתה ועל סמך החומר המצוי ברשותה תהליך לבחירת רב העיר אינו לקראת סיום, והוא מצוי בשלב פחות מתקדם מאשר מתואר בעתירה. "בעוד העותרת (העירייה) טוענת כי עם מינוי נציגי בתי הכנסת לאסיפה הבוחרת יושלמו מינויי כלל חברי האסיפה הבוחרת וניתן יהיה לקדם את הבחירות לרב העיר לא כך הדבר". הפרקליטות מציגה בפני העליון את שלל הצעדים שצריך לתקנם כנובע מהחלטת בג"ץ בעתירה לפסילת הליך הבחירות, אשר קבע כי יש לערוך את כל ההליך מחדש, ביניהם הסעיף התקציבי למימון משר הרב, החלפת נציגי השר לאסיפה הבוחרת, אישור כלל חברי האסיפה, מועמדויות חדשות לתפקיד, רק לאחר כל אלה ניתן יהיה לקיים את הבחירות לרב".

בנוסף מבקשת הפרקליטות להוסיף כי בחירת רב בימים האלה תהיה בבחינת הצבת עובדות מוגמרות בפני העירייה שתיבחר וחשש מעירוב שיקולים פוליטיים". ומדגישה כי אין צורך של ממש במינוי רב לעיר בית שמש בתקופת הבחירות.

דיון בעתירה יתקיים כבר השבוע ביום חמישי הקרוב.

נושאים: בחירות 2018, בגץ, בחירת רב בבית שמש
בג"ץ
בג"ץ
בג"ץ
בג"ץ
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: