עתירת העירייה נגד היועמ"ש: חודש ימים לתגובה

המשרד לשירותי דת מקדם את קביעת בתי הכנסת שמהם ייבחר הגוף הבוחר, היועמ"ש נוטה לדחות את בחירת הרב עד אחרי הבחירות המוניציפליות, מחשש לשרבוב שיקולים פוליטיים במינוי, והעירייה, כן אותה עירייה שלא טרחה להזיז עצמה מאז קבלת החלטת בגץ בספטמבר, נזכרה לפעול רק בחודש אפריל... לא מאוחר מדי?.

בית המשפט העליון
בית המשפט העליון

בית המשפט העליון נתן חודש ימים ליועץ המשפטי לממשלה להגיב על עתירת העירייה שעיקרה הם טענות למניעת המשך הליך בחירת הרב, הליך שהמשרד לשירותי דת והוועדה לבחירת רב בעיר מבקשות לקדם.

"בהתחשב בנסיבות המתוארות בעתירה המשיבים, שהם היועץ המשפטי לממשלה, המשרד לשירותי דת, וועדת הבחירות לבחירת רב העיר בית שמש , יגישו תגובתם לעתירה עד ליום 27.6.18". כך קובעת כב' השופטת דפנה ברק ארז.

אגב זאת מתפרסמת היום מודעת בעיתונות החרדית, הודעה המזמינה בתי כנסת לשגר נציג לרשימת המועמדים הפוטנציאליים להיות בגוף הבוחר. לפי ההודעה מוזמנים בתי כנסת מתאימים לשגר תצהירי נוכחות לשבתות "שלח" ו- "קרח" (השבת הבאה והשבת שאחריה). המשרד לשירותי דת פועל בהתאם לתגובת הודעת היועץ המשפטי לממשלה ובתנאי שלא ייבחרו הנציגים עצמם לגוף הבוחר. כלומר בתי הכנסת יוכלו להגיש מועמדותם, בלי קביעת הנציגים לגוף הבוחר.

עו"ד אורי קידר הגיש לבית המשפט עתירה הכוללת נספחים רבים, שכוללים ביחד 115 עמודים. מסמכי העתירה שהגיש עו"ד אורי קידר, (מעניין כמה עולה עתירה הזו?) כוללים כמה וכמה מכתבים חשובים. לפני הכול מפרט עו"ד קידר את נימוקיו ופנייתו להתיר לעירייה להמשיך בהליכי הבחירות לרב העיר, הליכים שהופסקו בעטיה של עתירה נגד המשרד לשירותי דת, עיריית בית שמש וועדת הבחירות שהוגשה . עו"ד קידר מדבר על דחיפות העניין וחשיבות איוש משרת רב מורכבת כמו העיר בית שמש, "יש לקדם במלוא המרץ את הליך בחירת הרב ולהשלימו מהר ככל הניתן, עוד בטרם יתקיימו הבחירות לרשויות". טענה שנטענה כבר בבית המשפט העליון בסבב הקודם ונדחתה ע"י בג"ץ. "ראינו הרבה ערים בישראל שמסתדרות היטב בלי רב, הרבה יותר מהזמן שייקח לדון בעתירה הזו". טענה שנאמרה בדרך אגב ולא נמצאת בפרוטוקולים המודפסים של בית המשפט.

העירייה כמו המשרד לשירותי דת, קיבלו את החלטת בג"ץ בעתירה שהגיש כותב שורות אלה כבר בחודש ספטמבר 2017, חלפו להם שמונה חודשים בהם קפאו ההליכים לקדם כל פתרון לטענות, או לפירוק המוקשים שעיכבו את מינוי הרב. חשב מלווה למשל, נעשה בשלהי פברואר- מרץ 2018. העברות כספיות למימון משרתו של הרב לא נעשתה עד כה. אז מה קרה, שראש העירייה פונה אל היועץ המשפטי ב-17.4.18 ומבקש ממנו לזרז את ההליכים לקידום הרב בבית שמש?

החלטת בגץ דיברה על התחלת ההליך מחדש. האם הנעת ההליך 'מחדש', זה אומר הרכבת ועדת בחירות חדשה, אפילו בחירת נציגים חלופיים בשם העירייה בוועדת הבחירות לאלו שכשלו בסבב הקודם, לא עשתה העירייה.

בין 115 העמודים מביא עו"ד קידר את עיקרי הדיונים בהליכים הקודמים, את תגובת הצדדים, ביניהם פנייה של מנכ"ל המשרד לשירותי דת ליועץ המשפטי לממשלה, ואת פניית העירייה ליועץ המשפטי לממשלה. כן מביא עו"ד קידר את תשובת היועץ המשפטי לממשלה לדחיית הבחירות בשל הקרבה וסמיכות לבחירות המוניציפאליות. בשל הקרבה הזו מבקש גם עו"ד קידר לקבוע דיונים תכופים במרחקי זמן קצרים כדי להגיע למצב שבו אפשר יהיה לסיים את ההליכים לבחירת הרב עוד לפני הבחירות המוניציפאליות. לכתב העתירה מצורף תצהירו של משה אבוטבול המאשר את נכונות ואמיתות כל הפרטים בעתירה המשתרעת על פני כ-30 עמודים.

העירייה באמצעות עו"ד קידר מציגה את פנייתו של עו"ד עודד פילוס מנכ"ל המשרד לשירותי דת מיום 17.4.18 ליועץ המשפטי לממשלה לאפשר לו להמשיך בהליכים. תשובת היועץ המשפטי הדוחה את בקשתו מגיעה אל המשרד לשירותי דת בתאריך 14.5.18.

ראש עיריית בית שמש פונה אל היועץ המשפטי לממשלה ומבקש ממנו לשנות החלטתו לא לקדם את הליך בחירת הרב בשל הבחירות המוניציפאליות המתקרבות. פנייה זו מגיעה אל היועץ עוד בטרם זה גיבש עמדתו או החלטתו במענה למכתבו של עו"ד פילוס. טעות טכנית? אולי. פניית אבוטבול אל היועמ"ש מגיעה ב-17.4.18.

בסיכום: בג"ץ ממתין בסבלנות לתגובות שלושת המשיבים, אשר יונחו לפניו עד 27.6.18. לפחות על פי זו של היועץ המשפטי, לא ניתן לפתח ציפיות גדולות לקידום בחירת הרב בקדנציה הנוכחית, סביר להניח כי אלה של המשרד לשירותי דת או של וועדת הבחירות תחרוגנה מהדעה של היועמ"ש לממשלה.

נושאים: עיריית בית שמש, המשרד לשירותי דת, היועץ המשפטי לממשלה
בית המשפט העליון
בית המשפט העליון
בית המשפט העליון
בית המשפט העליון
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: