הדוח המבוקר לשנת 2019 מציג גירעון כספי לעיריית בית שמש

שורת הגירעון עומדת על 86,395,000 כוללת גידול בקרן לעבודות פיתוח, גירעון בתקציב הרגיל וגירעון בתבר"ים.

אחת חתמה, השנייה לא ראתה
אחת חתמה, השנייה לא ראתה

באיחור של מספר חודשים, מוגש דו"ח מבוקר בידי רו"ח לשנת הכספים 2019, נציין כי זו הייתה השנה הראשונה לתפקודה של ראש העיר עליזה בלוך. הדו"ח הועבר לממונה באגף הביקורת במשרד הפנים רק ב-30.12.20 ומכאן הגורם לאיחור בפרסום. משרד הפנים שיחרר היום לפרסום את הדו"ח המבוקר לשנת 2019, אחרי תקופה ארוכה בה ביקשנו וחזרנו וביקשנו, התבררה גם הסיבה, מבקרי הדוח התחלפו.

הסכומים המוצגים בדו"ח כמספרי השוואה לשנה קודמת בוקרו בידי רואי חשבון אחרים, משרד רו"ח בן דהן, סמואל ממן ושות', הפעם בפעם הראשונה מחברת את הדוח רו"ח דבורה פיאלקוף מירושלים.

זו כותבת במכתב מצורף לדו"ח כי "הדוחות הוכנו על פי התקנים הנדרשים, לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית בהתאם להנחיות".

הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים.

לדעת משרד הביקורת, הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות בהתאם להנחיות מכל הבחינות המהותיות. את מצבה הכספי של הרשות ליום 31.12.19

לפי הדוח הגירעון לסוף השנה גדל בסכום כמעט זניח של כחצי מיליון ש"ח. 35,378,000 לעומת 34,836,000 ₪. לעומת זאת שימו לב לגירעון בתברים, הפעם הגירעון עומד על 60 מיליון ויותר לעומת 21 מיליון בשנת 2018. נציין שהגירעון הזה הוא מספרי בלבד שכן על פי חוק אסור לעירייה לקיים תב"ר גירעוני. אז למה כאן יש גירעון? כנראה העירייה טרם קיבלה את הכספים המגיעים לה מהרשויות הממשלתיות למימון אותם תברים. בכל מקרה זה נתון חריג שהעין נציבורית חייבת להיות מופנית אליו. בסופו של יום הגירעון בשנת 2019 לא היה חריג במיוחד ועמד על סכום של כחצי מיליון, סכום שכדאי לבדוק כיצד עיריית בית שמש עם כל ההוצאות המיוחדות שהיו עדיין יצאה מאוזנת.

הדוח המבוקר מלא במספרים, אליהם צריך לצרף הסברים ברורים ופשטנים לציבור.

הדוח לא הונח לפני וועדת הכספים עדיין, ושם טרם התקיים דיון מקיף בכל המספרים, הכוללים גם את הקרן לפיתוח, המוכרת לכולנו כקרנות הרשות.

נתון חיובי הוא עומס המלוות שהצטמצם בכ-5.6 מיליון ₪, 26 מיליון בסוף שנת 2018, לעומת 21,645 מיליון. גם משיכות היתר בבנקים עמדו על כ-2 מיליון לעומצת 7 מיליון בסוף שנת 2018. שנה חיובית לגמרי מבחינת בלוך.

נושאים: משרד הפנים, עיריית בית שמש, עליזה בלוך, אריה ברדוגו, רינה הולנדר
אחת חתמה, השנייה לא ראתה
אחת חתמה, השנייה לא ראתה
אחת חתמה, השנייה לא ראתה
אחת חתמה, השנייה לא ראתה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: