דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מינהל התכנון ומשרד הפנים בבית שמש אינה ישימה

על פי הדין, חוות הדעת היועץ המשפטי לממשלה היא חוות דעת מחייבת, מה גם שהיא נתמכת גם בפסיקות בתי המשפט והספרות המשפטית.

גולדברג בשכונת מגורים
גולדברג בשכונת מגורים

"העובדה שהשופט לא נתן צו ביניים לא מעידה על כך שלא התרשם מחוות הדעת של ביועץ המשפטי לממשלה.

יש שיקולים אחרים במתן צו ביניים הקשורים למאזן הנוחות ולשמירה על המצב הקיים.

השופט לא רצה לזעזע ולהזיז את גולדברג מכהונתו עוד לפני שהעתירה נדונה.

על פי הדין, חוות הדעת היועץ המשפטי לממשלה היא חוות דעת מחייבת, מה גם שהיא נתמכת גם בפסיקות בתי המשפט והספרות המשפטית.

שתי רשויות פעלו על פי חוות הדעת המחייבת והעבירו חבר מועצה שאינו סגן ראש עיר מכהונתו כיו״ר ועדת המשנה מדברת בעד עצמה. " עד כאן תגובת עמותת שמרי הסף.

כפי שכבר הבאנו, עו"ד רוסלאן עותמאן, כתב חוות דעת מקצועית. מבוססת ומלומדה "לאחר בחינה נוספת של עמדתנו שהוצגה בעניין פנייתו של מר יוסי סדבון, חבר מועצת העיר כפר- סבא, ולאחר התייעצות שקיימנו עם מינהל התכנון ומשרד הפנים הריני להשיבך, על דעתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה משפט אזרחי,

כותב עו"ד רוסלאן כך: אומנם קיימת עמימות משפטית מסוימת בנוסח הסעיף הנ"ל ביחס לשאלת זהותו של יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה, אך הפרשנות המשפטית הסבירה והנכונה ביחס לסעיף 18ההיא כי ראש הרשות המקומית או אחד מסגניו והוא בלבד, יכול לשמש כיו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה. משכך, ובהתאם לסעיף 48א ב אשר קובע כי הכשירות הנדרשת מחבר נדרשת גם ממלא מקומו, המסקנה היא כי רק אחד מסגניו של ראש הרשות יכול לשמש כממלא מקומו של ראש הרשות כיו"ר ועדת המשנה.

פרשנות זו, מתיישבת הן עם מבנה הסעיף עצמו ונוסחו כפי שנקבע, הן עם סעיפים רבים ודומים בחוק והן עם ההיסטוריה החקיקתית. מהבחינה הלשונית, החלוקה הברורה שבסעיף קטן הבין פסקה 1 לפסקה 2 מורה בבירור, שהמחוקק כיוון שהחבר שמונה לפי פסקה 1 איננו דומה במעמדו ובתפקידו לחברים שמתמנים לפי פסקה 2 . אחרת, אין כל טעם או יתרון בהפרדה זו, שכן גם פסקה 1 עוסקת בחבר מן המניין. לו כוונת המחוקק הייתה שכל חבר מועצה יוכל לשמש כיו"ר ועדת המשנה, על המחוקק היה לאחד את שתי הפסקאות לפסקה אחת, ורק לקבוע בסופה שלפחות אחד מהחברים שתמנה המועצה יהיה יו"ר הרשות או אחד מסגניו.

ואחרי שהוא מביא דוגמאות להצדקת מחשבתו, מסכם עו"ד רוסלאן: מכאן, שתפקיד יו"ר ועדה מקומית או יו"ר ועדת המשנה, לא מתמצה בישיבה בוועדות אלה בלבד, שכן למינוי זה יש משמעות רבה לעניין סמכויות שניתנו בחוק ליו"ר הוועדה או ליו"ר ועדת המשנה. עובדה זו, מחזקת עוד יותר את העמדה, לפיה המחוקק ראה לנגד עיניו, שבתפקיד יו"ר ועדת המשנה מכהן יו"ר הרשות או אחד מסגניו דווקא, ולא כל חבר.

נושאים: עיריית בית שמש, יור ועדת תכנון ובניה יועץ משפטי לממשלה
גולדברג בשכונת מגורים
גולדברג בשכונת מגורים
גולדברג בשכונת מגורים
גולדברג בשכונת מגורים
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: