בגץ דחה את עתירת עיריית בית שמש להקדים בחירות לרב המקומי

למרות העמדה העיקשת והברורה של היועץ המשפטי לא לקיים בחירות לרב לפני הבחירות לרשות, בחוות דעת שנמסרה לעירייה לפני הבגץ, מצאה העירייה לנכון לעתור ולבזבז עוד כספי ציבור.

אבוטבול על ספסל העליון
אבוטבול על ספסל העליון

בית המשפט העליון בהרכבו של שלושה שופטים, כבוד השופט י' עמית, כבוד השופטת ד' ברק-ארז, כבוד השופט ע' גרוסקופף דחה את עתירת עיריית בית שמש וראשה משה אבוטבול נגד החלטת היועעץ למשפטי לממשלה בדבר אי נכונות להקדים את הבחירות לרב העיר לפני קיום הבחירות לרשות המקומות.

בפס"ד שהתקבל עוד ביום רביעי שעבר (התעכבנו בפרסום הידיעה בשל תשעה באב) החליט בית המשפט העליון לדחות את העתירה ולקבל את עמדתו של היועץ המשפט לממשלה. בתמצית שבתמצית, העותרת מדגישה את הצורך החיוני באיוש המשרה של רב העיר, במיוחד לאור הרכב האוכלוסיה שהיא אוכלוסיה בהתהוות; גודל השטח ומספר התושבים הרב; המתחים הקיימים כיום בעיר והצורך בסמכות הלכתית שתהא מקובלת על התושבים; והעובדה שהתפקיד אינו מאויש מזה שנים. "מבלי להידרש להליך הסבוך-משהו של בחירת רב עיר וההיסטוריה הספציפית של העיר בית שמש בנושא זה, מצאנו כי אין מקום להתערב בהחלטת המשיבים לפיה יש ליישם את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה הנוגעות ל"מינויים בתקופת בחירות". כותב בית המשפט העליון בפסה"ד.

ומנמקים: "בהינתן המועד המתקרב של הבחירות לרשויות מקומיות, הגיעו המשיבים למסקנה כי נוכח החשש מפני כבילת שיקול הדעת של מועצת הרשות המקומית הנכנסת, ועירוב שיקולים הנובעים מקרבה לקיום הבחירות – יש להעדיף את דחיית הליכי בחירת רב העיר עד לאחר הבחירות. כאמור, במסקנה זו לא מצאנו להתערב."

את העירייה ייצגו עו"ד אורי קידר ועו"ד עידן שחם שפירטו בבקשתם לצו על תנאי נגד היועץ לממשלה שלל נימוקים, שמלכתחילה היה בהם סיכוי קלוש במיוחד גם לאור העמד העיקשת של היועץ המשפטי לממשלה , וגם לאור פסיקות בעניינים דומים שהובאו לפני בגץ והוכרעו נגד בקשות דומות. "רשמנו לפנינו את דבריו היוצאים מן הלב של ראש העיר, אולם לעת הזו לא סברנו שהיה בכך כדי להצדיק חריגה מההנחיות הכלליות בעניין.".

סוף דבר, שאנו דוחים העתירה. מסכמים השופטים בראשות כב' השופט יצחק עמית.

בית המשפט לא פסק הוצאות כבקשת המגיבה, המדינה. יוזכר כי בטרם הליך זה של עתירה לבגץ, פנתה העירייה בשאלה ליועץ המשפטי לממשלה, ובשמו הגיבה פרקליטות המדינה בתשובה מפורטת, ברורה ונחרצת. תשובה שהיה בה כדי לשכנע כל בר בי רב לא לנקוט בהליך הבא שהעירייה נקטה במטרה לשנות את דעת היועץ המשפטי, לא יתקבל.

נושאים: בית המשפט העליון, עיריית בית שמש
אבוטבול על ספסל העליון
אבוטבול על ספסל העליון
אבוטבול על ספסל העליון
אבוטבול על ספסל העליון
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
בגץ דחה את עתירת עיריית בית שמש להקדים בחירות לרב המקומי
גולש אנונימינכתבה ביום שלישי, 24 ביולי 2018, 05:50

עוד מכה לראש העיר שלא יכול לעשות משהו רוצה