עתירה נגד עיריית בית שמש על שינוי שמות רחובות בשכונת נווה שמיר

סערת שינוי השמות בשכונת נווה שמיר לא יורדת מסדר היום הציבורי, עכשיו לא עניין צמצום השמות הפרטיים של גיבורי ישראל אלא בכלל שינוי החלטות וועדת השמות. העותרים יופיעו ללא ייצוג מול עיריית בית שמש.

רח' אנה פרנק (ראשון לציון)
רח' אנה פרנק (ראשון לציון)

אל בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים הוגשה עתירה בידי רוכשי דירות בנווה שמיר, להורות על ביטול החלטת ועדת שמות מיום 20/09/22 ,וביטול החלטת המליאה מיום 23.9.20, בדבר שינוי שמות הרחובות בשכונת נווה שמיר. וזאת בשל ליקויים קשים משמעותיים בתהליך קבלת ההחלטות, מהם פגמים היורדים לשורש ההליך.

כזכור החליטה מועצת העיר לקבל את הודעת וועדת השמות העירונית לשנות שמות הרחובות בשכונת נווה שמיר שנשאו את שמות חודשי השנה לשמות גיבורי צה"ל לאומיים.

בעתירה שהגיעה אלינו אין אזכור שמות העותרים, וגם אין ב"כ מייצג לטענותיהם, רובן טענות משפטיות שמחייבות התנסחות משפטית. מבירור עולה כי לפחות אחד מהם אינו תושב השכונה. טענתם לחשש שידרסו אותם, "הכלי היחיד שיש לנו להתגונן בפני הרשות שדורסת אותי הוא בית המשפט המחוזי שהוא מנהלי." אומר אחד העותרים ששמו מוכר במערכת.

העתירה מוגשת נגד עיריית בית שמש בלבד, אין אזכור לוועדת השמות, או אולי לראש העירייה שהיא אחראית על המינהל התקין בעירייה או לכל גוף אחר. רוב הטענות הם נגד וועדת השמות ומשום מה נשכחו חבריה של הוועדה או לפחות היו"ר של הוועדה שקיבל ויצטרך להסביר את החלטתה של וועדת השמות.

גם חברי סיעת הליכוד שכביכול הם הדורשים לשינוי השמות בנווה שמיר לא מוזכרים כנתבעים. על פניו, נראה כי חוסר המקצועיות יהיה כאן בעוכרי מגישי העתירה ולא נופתע אם תדחה גם מחמת שיהוי העתירה. שכן חלפו כארבעה חודשים מאז החלטת וועדת השמות ועד היום לא ניצלו את יומם בבית המשפט.

העותרים מציגים שבעה גורמים/סיבות לקבל טענתיהם. סיבות מצוינות לקבל את העתירה ולבטל את השמות ואלו הן: העדר שקיפות ופיקוח על ההליך, עד כדי זיהומו באופן מוחלט. ב. העדר פרסום כדין על ההחלטה כדרישת החוק. ג. החלפת השמות נעשה "ללא צורך" הנדרש בחוק, וצורך פוליטי אינו נחשב צורך לעניין זה. ד. שינוי שמות הרחובות בוצע בחודש אוגוסט ולא בחודש אוקטובר. ה. העירייה טרם פרסמה נוהל וקריטריונים לקביעת שמות רחובות וסדרי עדיפויות. ו. לא קוימה התייעצות עם קרובי משפחה של כל המונצחים. ז. הדיון במועצת העיר מנוגד לפקודת העיריות, וממילא ההחלטה התקבלה בחוסר סמכות.

למרות שהעתירה מוגשת ע"י העותרים, ללא ייצוג ע"י עורך דין, דורשים העותרים הוצאות, ומעניין מה יגיבו כאשר יידרשו להפקיד ערבות לכיסוי הוצאות הנתבעת במקרה ועתירתם תידחה.

מסביר אחד העותרים: " העתירה מתייחסת להליך שנעשה בצורה לא חוקית לחלוטין. לגופו של עניין, העותרים אין להם כל בעיה שינציחו שמות אלו בשמם המלא במקומות המתאימים, הם גם מפנים לעובדה שחלק מהשכונה מיועדת לאנשי כוחות הביטחון וראוי להנציח אישים שתרומתם הייתה רבה כלוחמים בשכונה המיועדת לכוחות הביטחון כיאה וכראוי להם."

" העירייה בחרה לקחת שכונה ולהחליט לא להתחשב בתושבים אלא אך ורק על פי שיקולים של חברי מועצה מסוימים ללא קשר לדין ולצדק.

אני שרואה את התהליך הקורה כיום בשכונת מגורי, עומד לנגד עיני הסבל הרב אותו יסבלו תושבי רמה ה' רק בגלל שכמה חברים מסיעת הליכוד החליטו שלא מגיע לנו צרכים.

משכך היה חשוב לי לעצור הליך זה בשכונת רמה ה' על מנת שלא נהיה מהצועקים לשעבר, ונגיע למצב שיש עוד שכונה שהתושבים לא זכאים לצרכים בסיסיים ואלמנטרים, על כן בחרתי לעתור נגד העירייה ויפה שעה אחת קודם" מסביר אחד העותרים.

העתירה הוגשה כאמור אתמול לבית המשפט המחוזי בירושלים. עיריית בית שמש טרם הגיבה לעתירה ומן הסתם כאשר העתירה תתקבל אצלה, תלמד יתייחסו אליה בכובד ראש.

נושאים: בית משפט מחוזי, עיריית בית שמש, שינוי שמות, עתירה מינהלית
רח' אנה פרנק (ראשון לציון)
רח' אנה פרנק (ראשון לציון)
רח' אנה פרנק (ראשון לציון)
רח' אנה פרנק (ראשון לציון)
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: