מונטג תובע הקפדה על כללי מינהל תקין בטיפול בכ"א

מונטג מבקר קשות את התנהלות וועדת הבחינה שהתכנסה לדון במכרזים. מונטג נזכיר ממונה על תיק כ"א עליו יצאה ביקורת קשה עד כדי איום להעביר את תיק כ"א בעירייה לפיקוח ולטיפול משרד הפנים.

משה מונטג
משה מונטג

משה מונטג של אחר הבחירות שונה ממונטג שלפני הבחירות. כך עולה לפחות משורת תכתוב ותות בם מתכתב עם העירייה בענייני העסקת כוח אדם. מונטג כזכור היה יו"ר ועד כוח אדם בעירייה. בימיו יצא דו"ח מבקר עירייה חריף מאוד שתבע טיפול מיידי אחרת כל נושא כוח האדם יעבור לידי משרד הפנים.

עתה מתנהל מונטג אחרת ותובע מהעירייה לאכוף את החוק. מעניין.

הנה הפרטים כפי שעולים ממכתב אותו שיגר ליועץ המשפטי של העירייה. כך כותב: בשבוע שעבר התקיימה וועדת קבלת עובדים אשר התמודדו במכרזים רבים מטעם העירייה. בוועדה ישב מנכ"ל העירייה כיו"ר הוועדה , בנוסף השתתפה נציגת ציבור כחלק מהרכב הוועדה. ברצוני לשאול כדלקמן. האם הואצלו סמכויות כחוק למנכ"ל העירייה לשמש כיו"ר הועדת קבלה? באם אכן הואצלו לו סמכויות, האם מליאת מועצת העיר אישרה את האצלת הסמכויות כדין ? אבקש לצרף פרוטוקול של האישור . האם נציגת ציבור שהייתה חלק מהרכב הוועדה התקבלה לאחר פרסום קול קורא כדין או היא מינוי אישי של ראש העיר

האם אתה אישרת בחוו"ד את מינויה לנציגת ציבור לאחר בדיקה מקיפה כדין ? האם בדקת שאין לה זיקה פוליטית. האם האישור שלה לשמש כנציגת ציבור עבר במליאת מועצת העיר כדין? אבקש לצרף את פרוטוקול המליאה שאישר את נציגת הציבור. האם השתתפת בדיוני הוועדה וידעת שיש, או אין, את האישורים כדין ובכל זאת אישרת לוועדה להתכנס ולקבל החלטות הרות גורל על עובדים רבים ועל תפקידים בעיריית בית שמש?

אם אכן יש ליקויים מהותיים במינויים דלעיל האם החלטות הוועדה חוקיות או שיש לפסול את כל החלטות הוועדה ולדון מחדש לאחר אישור חברי הוועדה כחוק? משה מונטג חבר מועצת העיר ב. כמדומני שלאחר דו"ח מבקר המדינה משנת 2016, אשר מתריע שוב על ליקויים שלא תוקנו בעניין בחירת נציג ציבור לוועדה, לא תוכל להשתמש בתירוץ של בדיעבד נאשר ומכאן ולהבא נתקן. זה כבר נראה כמעשה שיטתי ומכוון והשגגה לא נפלה, אלא כיד מכוונת וזדונית . ג. אבקש להבהיר שכחבר מועצת העיר, חושבני שיש צורך גדול בקליטת עובדים נוספים למחלקות שונות, אשר התקינה בהם לוקה בחסר, כמו"כ יש צורך בתוספת כ"א מקצועי למנגנון העירייה ,אבל צורך זה אינו פותר מלעבוד עפ"י הנהלים בחוק . ד. בטוחני שאתה לא חושד במחוקק אשר קבע את הנהלים כדי לא לאפשר עבודה תקינה ,אלא להיפך המחוקק מעוניין בהמשך עבודה רציפה ויעילה בשלטון המקומי, והוא קבע נהלי עבודה אשר מצד אחד שומרים על שקיפות ההחלטות וקבלת החלטות מקצועיות, ומצד שני הוא נתן כלים יעילים למי שעומד בהם. ה. בטוחני שגם אם נפלה טעות בחוקיות כינוס הוועדה זה לא מעשה מזיד במחשבה תחילה מצד ראש העיר שנבחרה זה עתה לתפקיד, היא מצפה ממך כיועצה המשפטי שתעיר את עיניה בכל דבר ודבר בעירייה ובפרט שתחום המוניציפלי חדש לה, ובפרט שתמיד היא חוזרת השכם וערב על חשיבותה בניהול תקין ושקיפות מירבית, אז ק"ו שאתה מצווה לפעול עפ"י המדיניות שנבחרה ולא להסתמך על שעת הדחק באופן סדיר". עד כאן מכתבו של משה מונטג חבר מועצת העיר.

ביתיים התקבלה תגובה מהיועמ"ש עו"ד מיקי גסטוירט. זה עונה לו בפשטות שהכול כשר, תקין וחוקי". גסטוירט קיצר בשל דוחק הזמן בתגובה והפנה את מונטג אל דיני העיריות ואם גם זה לא יעזור מוזמן ללשכתו לשבת לקבל עוד הסברים.

נושאים: עיריית בית שמש, כוח אדם
משה מונטג
משה מונטג
משה מונטג
משה מונטג
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: